Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?Starší články:

22.  Černá mše
23.  Já vám ukážu!
24.  Zrcadlo II.
25.  Chyť si světlo
26.  Zrcadlo
27.  Na ulici
28.  Průhled

Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!Komentovaná galerie

Většin zde uvedených jsem tvořila propiskou, pastelkami, fixou. Do výtvarky jsem šla až později.Nejde mi o dokonalost kresby, ale o zachycení pocitu, atmosféry nebo ducha doby.

Do mnohých z výkresů bylo vloženo plno sil, a proto je pokládám za sdělné. Budete-li se na ně chvíli dívat, mohou na vás čarovně působit. Komentáře jsou laděny náladově...

Výstavku obrazů řadím odspodu nahoru, čili dole
jsou ty, které jsou nejstarší.

Labyrint

Tento obrázek je zase studií, jaké už párkrát byly. Obrazem zase hledám škvíru k zatím neodhalenému zdroji sil nebo místu konfliktu - což může být totéž. Ukolébávám vědomou pozornost, aby cosi mohlo ven.
Jestli si vzpomínám dobře, tak to tenkrát výborně pomohlo.
Pokračování >>>

 
Zeď 1

Zcela nemystický, obyčejný obrázek, jehož prvotním a jakýmioliv jiným účelem bylo vyjádření představy.Inspirace podzimem a obrázky podzima, s nimiž jsem se tehdy setkala v jakýchsi kalendářích, začaly skládat zatím jen málo hotový cyklus Zeď. Inu - ostatní inspirace nebyly tak silné, aby mne donutily malovat.
Pokračování >>>

 
Prameny času

Jedinou představou před touto kresbou byla veliká plocha. Tak veliká, že by tam človíčka ani nebylo vidět. Přesto někde něco selhalo: Přenos selhal - to mi píše občas počítač.Tak nějak tak.Někdy se nepodaří poskakující osobní vědomí dostatečně umravnit. Na vše musí být chuť. Když není chuť, mužeme si ji udělat, ale je to poznat. Už je to osobní, a Universum nemusí mít ani trochu chuť poslechnout.
Pokračování >>>

 
Staří bohové nad námi

Mystické období mého života - tak je nazývám právě proto, že v něm převažuje automatické kreslení - představuje tímto obrazem svého prvního zástupce. Možná je to zase změna techniky, tentokrát ovšem nikoliv techniky výtvarné.
To, co protéká myslí při automatickém kreslení, se nejspíše podobá jakémusi druhu transu či změněného stavu vědomí - ať použiji moderní pojem. Vědomí odpočívá, jen zvědavě pozoruje, co že to ruka tvoří a jaké že představy - nebo stavy - se k tomu vynořují v mysli. Je to příjemné. Už první obrazy byly malované tak trošku kvůli tomuto pocitu - ano, byly to ty na začátku mé výstavky - ale tehdy ještě převažoval záměr, představa, kterou jsem prostě chtěla ztvárnit. Až v této době jsem začala techniku pilovat a být skutečně jen odpočívajícím pozorovatelem, něco jak když dřímete u televize.
Pokračování >>>

 
Na počátku stvořili bohyňové...

Zase zkouška jiné techniky. Když chybí obsah, pracuje se aspoň na formě, koneckonců ono se to může hodit. Až se zase objeví možné obsahy nebo dokonce nutkání, bude více schopností ztvárnit navenek vnitřní obrazy.
Kromě techniky stojí za zmínku, že jde o jeden z prvních obrazů, které se stylem tvorby blíží automatickému kreslení. Kresba nemá na počátku žádný cíl - jen čekám, co přijde. Název hledám až nakonec.
Pokračování >>>

 
Chlad

Kdybych tyto obrázky nekreslila v mandalickém tvaru, jistě by jim něco chybělo. Tvar obrazu mnohé mění. Může to být ryze osobní, ale pochybuji o tom.
Nemohu si pomoci, ale když se na obě malá dílka dívám s odstupem, stále víc mne přemáhá dojem, že mají víc společného, než protikladného. Praskání a kruhové větrníky se mi někde uvnitř spojují do něčeho prakticky totožného. Umět tak pojmenovat svoji myšlenku...
Pokračování >>>

 
Teplo

Studie výtvarná - nebo studie obsahu vlastní hlavy? Možná jenom hledání skuliny pro ukryté síly, které ne a ne najít výraz. Zkusím to tu anebo onde, jednou to musí mít úspěch!
Tento a následující obrázek vznikaly společně. Snoubí protiklad barev. Možná spojují nebo rozdělují ještě jiné protiklady. Nevím.
Pokračování >>>

 
Tvůrce

Obrázek je pokusem - jako všechny ostatní z tohoto období. Hledání formy, výrazu, hledání hranic. Kreslení chybí technika a bude mi chybět ještě mnohokrát. Že bych se začala učit malovat oficiálně?
Kreselní tuší mi taktéž není vlastní, což může být na tomto obrázku znát. Ruka by chtěla vytrénovat, aby nabyla jistoty. Tento obrázek zůstává svého druhu jediný, ač by mne tento jednoduchý styl nemálo přitahoval.
Pokračování >>>

 
Magický kruh

Taky jenom rozcvička a... zase mandala. Prolínání dvou světů ve vymezeném kruhu, jehož hranice je potvrzena sigilly, je tentokrát zjevnější. černá kola překrývají nezřetelný pohyb, probíhající kdesi za nimi. Mnoho pohybů se skládá do jednoho setřeného a málo jasného celku.
Jenom stopy je vidět, nožky směřující odkudsi kamsi.
Pokračování >>>

 
Koule

Jen taková kreslící rozcvička. A další mandalický obrazec. Listy se sice zdánlivě vinou z levého spodního rohu do pravého dolního, ale jejich růst probíhá opačně. Všude musí být protiklad. Vinný list připomíná víno: práci i radosti s ním spojené. Těch radostí bývá více než práce, jinak bychom se přece, my lidé, nenamáhali.
Pokračování >>>

 
Oka

Úkolem mandaly, na niž se díváte, bylo zachycení a ohraničení špatných pocitů. Obrázek je záměrně kruhový - obejitím kruhu se určuje hranice. Na kvadranty rozdělený kruh vyjadřuje čtvernost, kdežto čtyři oči - to už je mnoho očí. Tady vyjadřují jak symptomy výchozí situace, tak i kýžený konečný stav, ovšem v zrcadlové podobě. Kousanec v celistovsti kruhu je podstatou probému.
Ach jak krásně může být psychologie projekcí zavádějící!
Obraz je tvořený narychlo a pod tlakem určité situace, proto je technika kresby nedokonalá či spíše odbytá.
Pokračování >>>

 
Tváře II.

Tento a předchozí výkres mají společný nejen formát. Vycházejí z podobného symbolismu a obraz Tváří II. je jak reflexí Obešené, tak jinou podobou původních Tváří, které modifikuje do symbolické, jakoby neosobní, poklidné podoby. Asi právě proto, se už svými pocity blíží mému běžnému vnímání a pochopitelnému světu.
Technika obrazu je podobně pečlivá jako u předchozího. Podobně - ne stejně.
Pokračování >>>

 
Oběšená

Neosobní je i tento obraz, je ale neosobní jinak a pocit v něm uzavřený se tolik nedobývá ven. Nevím, co jsem to nakreslila a zobrazenému výjevu mohu dávat různé významy: Od inspirace tarotovou kartou, přes doznívání lila-proudů z planiny Leng až po hyperrealistickou hru s dokonalostí, která hraničí s obsedantním syndromem.
Originál má formát A3.
Pokračování >>>

 
Leng

Zcela neosobní - tak bych tento obraz popsala. Všechny ostatní obrazy doposud vytvořené byly osobní... a nevím nevím, jestli se v těch budoucích objeví něco podobného jako je podoba planiny Leng. Objeví se něco jiného - jiného než předtím a než Leng.
Nevznikla záměrně. Byl to okamžitý nápad, reakce na inspiraci. Nikdy jsem něco podobného záměrně nedokázala. Později vznikl celý cyklus Lengů, doposud občas stvořím nějaký další Leng. Ale tento jediný je pravý.
Pokračování >>>

 
Vír

Další dílko nepřímo navazuje na předchozí. Nepřímo proto, že obraz Gogony Medusy, který je mezi tím, jsem věnovala a nemohu jej zařadit, ačkolv všechny tři tvoří tématický celek.
Technicky vzato tvoří obraz zase kruh a zase to tak vyšlo. Jestli se nepletu, je to první obraz s rozřepenými blesky.

Je mnoho různých souvislostí v odlišných úrovních, které nechávají vzejít jediné situaci. Pravda má mnoho poloh. Je jako barová tanečnice, která pro každého tancuje jinak - říkával jeden můj bývalý kamarád.
Pokračování >>>

 
Tváře

Možná bych udělala lépe, kdybych obraz pojmenovala Konfrontace. Je přesným záznamem životní situace, která v době, kdy bylo dílo vytvořeno, ještě celá neproběhla - symboly předjímaly události. A ty ukázaly, že nebylo rozumné budit draka.
Povšimněte si, že obraz má kruhovou strukturu, ačkoliv nebyl do kruhu malován. Prostě to tak... vyšlo.
Pokračování >>>

 
Město za dveřmi

Zdánlivý návrat k realitě je výsledkem nejednoduché historie. Název předcházel dílu a jeho příběh je spletitý. Město za dveřmi je poselstvím vize, již jsem obdržela v mladém věku. Vize a její obsah pro mne byly důležité až do doby, kdy jsem se seznámila s obvyklejším názvem prostoru za prostorem, který jsem nazývala Město za dveřmi: astrální svět.
Možná je obraz jenom loučení s touto vizí, naivně čistou. Musela být nahrazena vyspělejšími a informovanějšími pojmy. Určitě to nebylo na škodu: je to jako loučení s dětstvím.
Pokračování >>>

 
Anubis

Z reálného prostředí se přesouvám stále více do ideálna. Syrové výjevy ulice se na dlouhou dobu ztrácejí a jsou nahrazeny obrazy vnitřního světa.
Kočky jsou pořád ještě realistické realistické, stejně jako Janus. To ažPísty zatlačily a vybudily proměnu. A protože všechno začíná v Egyptě, začala jsem zde podvědomě také.
Pokračování >>>

 
Písty

Kruhová obrysovost je tentokrát porušena elektrickým zařízením mimo kruh. Poprve se objevuje motiv víru.
Obrázek vznikl "na povel", jako obrazové zpodobení výsledků jisté techniky práce s vědomím. Nedomnívám se, že by mu to uškodilo. Kruhový formát byl předepsán.
Mandala, což je zavedený název pro kruhové obrazy a původnímu významu slova nemusí výtvor nutně odpovídat, je záměrně utvářena tak, aby nedala odpověď na otázku "co jde shora dolů", ale aby postavila pravou proti levé.
Pokračování >>>

 
Janus

Prostředí tohoto obrazu je neutrální. Výjev neobsahuje žádný moderní prvek, není ani stylově laděný. Techniku jsem použila jinou než doposud - už není dominantní kreslení propisovačkou.
Pusté potemnělé ulice zachycují průběh jakéhosi děje, jemuž divák nemá porozumět. Okna jsou zavřená, domy působí trošku jako kulisy. Bílá žena marně hledá tu černou, která se před ní schovává ve stínu.
Pokračování >>>

 
Kočky na střeše

Toto je ono zmíněné hledání včerejšího dne. K malování jsem usedla po mnoha letech, kdy jsem buď nemalovala nebo jsem dílko neuznala za vhodné archivovat. Je to jen takový...nápad, ale asi se s tímto motivem ještě společně setkáme.
Nemám zvláštní zálibu v mandalách, čili kruhových obrazcích. Přesto se sem tam nějaká objeví. Přikládám tomu zvláštní význam.
Pokračování >>>

 

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz