Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?Starší články:


Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!Archiv - Co kde vyšlo

Sesbírala jsem, co kde vyšlo, tiskem nebo monitorem. Není to jistě kompletní, bývala jsem velmi ukecaná ženská a ke všemu měla potřebu se vyjádřit.
V časové posloupnosti, nejstarší dole.

Co čeká svět
Starší roční předpovědi

Vydávala jsem je pravidelně od roku 2002. Vloni jsem neměla čas a letos nějak ne a ne se nad předpovědí zamyslet. Mám moc jiných starostí.
Ale určitě se zase polepším.

Tady je archiv těch předchozích:
Pokračování >>>

 
O kontrole II.
Psáno pro Knihservis

Tak nám odebírají otisky prstů. A ještě nás u toho fotografují. Můžeme si prý být jisti, že naše podobenka bude zničena stejně jako obraz ukazující kapilární linie našich prstů. Moc bych tomu ničení nevěřila, ale to teď nechme být.
Kdybych byla oním arabským nepřítelem, kvůli kterému toto všechno - údajně - vzniklo, radostně bych teď střílela ze samopalu do vzduchu. Dostali jsme je na lopatky, volala bych patřičným arabským nářečím. Protože přesně to se stalo.
V zájmu bezpečnosti ustupují tzv. západní země do nejzazších koutů. Ne že bychom se uskrovnili, ne že bychom přijali stížené podmínky této podivné zákeřné války a vzdali se části svého pohodlí a zakořeněných zbohatlických zvyků - raději se navenek budeme tvářit, že se jako nic neděje a budeme obtěžovat podezíráním vlastní lidi. Ne přestat létat letadlem - ale všechny kontrolovat, kdo na letadlo nasednou. Důvodů je určitě mnoho.... nejdůvodovatějším důvodem je ale to, že my, vyspělí lidé, se přece bez létání neobejdeme.
Pokračování >>>

 
Inkoustová skvrna
Psáno pro Knihservis

Všimnete-li si, že se nějaký nějaký společenský, obvykle nepříznivý jev opakuje, věnujte trošku pozornosti spekulacím o souvislostech, které jsou by s pozorovanými jevy mohly souviset.
Na jaře jsme mohli být překvapeni vlnou sebevražd upálením. Nevzpomínám si na datum, kdy proběhla první ani poslední sebevražda, velmi dobře si ale pamatuji, že jejich průběh se přibližně časově kryl s válkou v Iráku. Náhoda? Možná, kdo ví. Zajímavou náhodou je už to, že tyto nepříjemné sebevraždy proběhly jedna za druhou - předtím nic a potom nic.
Horké léto přineslo další nával katastrof. Že to byly požáry, by se možná dalo přičítat horku. Možná by se dalo přičíst horku i to, že mnohé z těch požárů byly založeny úmyslně. Lidem asi šlo horko na mozek.
Pokračování >>>

 
Osamělost mocných
Psáno pro Knihservis

Když televize přinesla první snímky chyceného Saddáma Husseina, mnozí lidé nevěřili svým očím. Z nejednoho neinformovaného oka málem ukápla slza, jak to ten nebohý člověk vypadá a co po něm ještě chtějí. Zubožená tvář bývalého diktátora, schýlený postoj i apatický výraz působily skutečně politováníhodně. Ale abychom tu humánnost nepřeháněli, je dobré si uvědomit několik skutečností.
Především nevíme, kdy jsme viděli pravého Saddáma. Tento muž byl proslulý tím, kolik měl dvojníků. Kdo se dostane z přepychu, na nějž byl po léta zvyklý, do běžných životních podmínek nebo dokonce do bídy, nebude tuto změnu snadno akceptovat, zejména jedná-li se o staršího člověka. Vyhoštění z paláců vrásek neubere.
Pokračování >>>

 
Bohyně, která se (prý) zbláznila
Psáno pro Knihservis

Tma je. Ona nevzniká, prostě je. Tím, co musí vznikat je světlo. To se šíří z jednoho bodu - ze svého zdroje - a když někdo foukne, tak světlo zhasne. Temnota je přirozeným stavem a světlo do ní vstupuje jako další prvek, který ji přetváří do vyšší podoby. Sama o sobě je totiž temnota celkem k ničemu. Nic neroste, nic není vidět, nic vlastně neexistuje.... Příchod světla do tmy tudíž podmiňuje existenci.
Pro nás je nejpochopitelnější formou tmy noc, hodně temná bezměsíčná noc. A víte jak vznikne z noci den? No je to jednoduché, přece když vyjde sluníčko.
Pokračování >>>

 
Jsme rukojmími touhy po krvi?
Psáno pro Knihservis

Letošní podzim je obdbobím násilí a ztrát. Začalo to výbuchem bomby na Bali. Potom zprávy zahltil americký ostřelovač a ihned na to následovali nebozí Rusové v muzikálovém divadle, které bez větší pozornosti veřejnosti pozabíjela vlastní vláda v zájmu boje proti terorismu. Událost ani nedozněla a už Italové pohřbívali 26 mrtvých dětí ze školky zničené zemětřesením.
Pokračování >>>

 
O vánoční radosti
Psáno pro Knihservis

Předvánoční napětí se stupňuje dle exponenciální křivky. Z pohledu z dálky vypadá trošku jako let rakety, která pozvolná stoupá od země k nebi. Ve chvíli, kdy dosáhne kolmého směru, vybuchne. Zkusme se na průběh předvánočních příprav krátce mrknout v průřezu:
Pokračování >>>

 
O kontrole
Psáno pro Knihservis

Asi před týdnem proběhla v médiích zpráva o anglické dívence, jíž dali rodiče voperovat pod kůži čip, aby ji mohli stále sledovat. Jejich motivace k tomuto činu je chvályhodná. Je reakcí na čin pedofila, který zabil dvě děti, Rodiče se o svoji dceru bojí a tak chtějí vědět, kde děvče je a zda je v pořádku. Kvůli bezpečí a pocitu jistoty zbavili svou dceru osobní svobody.
Není to zase tak vzácný čin, jak by se mohlo zdát - pouze se objevil v jiných souvislostech než těch všedních. Už i u nás existují mateřské i základní školy, v nichž jsou instalovány kamery. Rodiče si mohou kdykoliv zjistit, co jejich dítě dělá. Pro pocit vlastní jistoty učí své děti paranoidnímu vědomí stálé kontroly.
Pokračování >>>

 
Malý český dvoreček?
Psáno pro Knihservis

Zcela nepozorovaně pro vnější osoby proběhla na podzim mezi magickou veřejností velmi ostrá diskuse. Polemiku vyvolalo nejmenované dílo nejmenovaného autora, na něž další člověk napsal nepříliš lichotivou recenzi. Tu zveřejnil na svých stránkách a možná ještě v místních novinách. Aby jeho počin neunikl pozornosti autora kritizované knihy, zaslal mu ji. Mezi oběma pány se rozhořel vpravdě ohnivý korespondenční spor, div že papír nehořel. jeden urazila druhého --- a nakonec spisovatel kritika udal na policii, protože ten prokazatelně pěstoval nejméně jednu rostlinu marihuany.
Pokračování >>>

 
Proč tady byla velká voda?

Hermetické souvislosti obou velkých povodní v našich zemích

Žádný jev nelze hodnotit bez souvislostí. Čím více známe souvislostí, tím je pravděpodobnější, že se jako pozorovatelé dopracujeme ke správným výsledkům.
V tajných učeních platí pravidlo, že žádné tajemství není sděleno celé najednou. A protože tajná učení vycházejí jen a pouze z přírody, můžeme analogicky usoudit, že i příroda s námi hovoří do jisté míry v hádankách.
Pokračování >>>

 
Tajemství cyklů, čarodějnická praktika a dar Bohyně Matky

I bohyně Matka a její podoby jsou v jistém smyslu ženy jako každá jiná – mají rády krásu, pohyb, půvab, radost. Každá bohyně proto tančí – točí se dokola a sukně jí vlají. Otáčivý pohyb a kruh jsou posvátnými atributy Bohyně – a jak se řekneme později, je zde místo i pro mužského Boha, pokud se chová k dámě slušně. Tak jako jsou otáčení a kruh důležitými symboly, je cykličnost, která z kruhového pohybu vychází, posvátnou skutečností. Bez její znalosti a pochopení se neobjede žádná čarodějka.
Pokračování >>>

 
O erotické náladě léta, dracích a sexuální magii
<b>Karta Chtíč.</b><br>Dříve se jmenovala Síla a měla cudnou atmosféru, typickou pro sexuálně sevřenou dobu uplynulých asi dvou tisíc let.

Základní tvořivá a udržující magická síla všehomíra má podobu spirální energie. Ta je erotického původu. Vzniká znovuspojením dvou protikladných sil, které od sebe byly na počátku věků odděleny. Kdyby těchto dvou sil nebylo, neexistovalo by Universum, nebylo by nic. Původní oddělení tvořivých energií a jejich znovuspojení se uskutečňuje skrze člověka – a to je mystérium sexuality.
Každým sexuálním spojením se obnovuje síla stvořeného Universa. Každé vědomě prováděné sexuální spojení je odrazem prvotního sexuálního aktu božstev, když tvořila svět.
Pokračování >>>

 
O přelomu věků a lidské malichernosti
Psáno pro server Ritual

Když jsme 22. prosince jeli na jmelí do Rouchovan, vypadala situace ještě celkem klidně. Továrna na mraky v Dukovanech dýmala, jako by jí to působilo obzvláštní radost, takže ji v některých okamžicích a z určitých úhlů nebylo vidět. A jinde než nad elektrárnou bylo takřka jasno. Jak jinak, že, továrna na mraky přece vyrábí mraky. A Rouchovany jsou magické místo. Ale to by byl jiný příběh.

V okamžicích, kdy jsme projížděli prázdnou mrazivou krajinou okolo chladících věží, právě zapadalo slunce. Na krvavě rudém západním nebi se temně červený sluneční kotouč halil do fialových pablesků, které se jako cáry rozsápané drapérie válely po celém jihozápadním obzoru, aby se pak mohly odrážet po zbytku oblohy do nepravidelných malebných obrazců.

To se vylévala fialová kala, barva sefiry Daath, a s ní na naši zem přicházel jed bytostí Odtamtud, z Cizího Světa. Jinak řečeno to bylo neklamné znamení toho, že se nejen bude něco dít, ale že to bude pořádná mela.
Pokračování >>>

 
Symboly jara, májové lásky probuzení a magická vůle
Narození - zrání - žití - stárnutí - smrt - znovuzrození.
Ranní probuzení - dopoledne - odpoledne - večer - noční spánek.
Jaro - léto - podzim - zima.
Solární cyklus se odvíjí analogicky k cyklu života i k cyklu dne. Paralely, které můžeme naleznout, nejsou vůbec náhodné a umění vnímat cykly pomáhá uchopit síly přírody. Přizpůsobení se cyklům je základním uměním dobré čarodějky i spokojeně žijícího člověka do čarodějnictví nezasvěceného.


Jaro začíná v zimě
Únor je zimní měsíc, říká se, že nejtemnější. Proto bývá spojen s předmasopustními zábavami a plesy. Úkolem roztančeného veselí je přehlušit temnotu a s ní spojené případné neveselé myšlenky a osvětlit tak cestu k brzkému jaru. Březen je přechodový měsíc, který svou náladou často nepatří ani zimě ani jaru, tak jako Ryby, o nichž se říká, že plavou tam a zase zpátky. Duben se svým sluníčkem a prvními zelenými lístky rozhoduje. Znamení Berana, které vládne převážnou část tohoto měsíce, odpovídá vitální síle a - což je méně známo - vnitřní vůli a životnímu předurčení člověka.
Máj je lásky čas a nemůže za to jen samotný krásný jarní měsíc, ale také patronace Venuše, která je vládkyní tohoto měsíce a též ochránkyní všeho, co souvisí s láskou. V máji je jaro skutečně tady a plodnosti už nic nebrání - vždyť přestaly hrozit mrazíky!

Podobně je tomu u lidí. Láska, čili vzájemné zalíbení dvou partnerů, má logické pokračování v sexu a sexuální spojení bývalo dříve zárukou pokračování rodu. Touha po tělesném spojení bývá na jaře silnější než kdykoliv jindy - jaro je plodné; je to doba rašení, růstu, vznikání a pokračování života a jak nám již připomněly velikonoce, souvisí s mystérii znovuzrození.
Pokračování >>>

 
Duchovní literatura v naší době
Vyšlo v Nových knihách
Jsme nespokojení - my lidé. Zcela běžně svoji nespokojenost ventilujeme a pak se jeví, že jsme nespokojeni s politickou situací, se svým platem nebo s manželem či manželkou. Mnozí z nás ale tuší, že zdrojem nespokojenosti jsme my sami.
Pokračování >>>

 
Na prahu milénia
Psáno pro časopis Spirit
Energetické stopy

Přelom tisíciletí zdánlivě nic neznamená a je obdobím jako každé jiné. Je to přece jenom číslo roku, nic víc. Kalendář se měnil mnohokrát a v některých zemích (Rusko, Izrael, muslimské země) mají dokonce zcela jiný letopočet.
Pokračování >>>

 

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz