Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?Starší články:

22.  Mezinárodní klasifikace nemocí: Duševní poruchy
23.  Indiánský horoskop - charakteristiky zvířat
24.  Indiánské horoskopy - úvod
25.  Čínský horoskop - tabulky a živly
26.  Magické účinky rostlin

Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!Co využijete v praxi

Jak šly roky, sesbírala jsem zajímavosti, související s magií, čarodějnictvím, obecně s duševnem s nebo věštěním. Některé využijete pro svoji praxi, u jiných se můžete dobře bavit.
Příspěvky jsou z různých zdrojů. Pokud jsem autorem já, nezapomněla jsem to napsat.

Etická pravidla výkladu osudu

Před nedávnou dobou jsem zde (míněno na Ritual.cz) umístila článek Jací by měli být - astrolog, kartářka... Ráda bych v tomto tématu pokračovala. Níže najdete podrobně rozpracovaná pravidla, jimiž by se měl řídit dobrý vykladač osudu. Text je přepsán tak, jak jej mají ve svých materiálech mí žáci.
Ke článku Jací by měli být - astrolog, kartářka... se objevil komentář pan Turnovského Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa, který totéž téma formuluje zase jinak a který také doporučuji vaší pozornosti.
Etikou nerozumím jen nutnost být hodní a dobří, jak je zvykem toto slůvko chápat. Pamatujte, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Etika je o opravdovosti a o upřímné snaze pomoci s ohledem na možnosti své i možnosti klienta.

Pokračování >>>

 
Jak se naučíte vykládat tarot
Zuzana Antares


Po úvodním seznámení s vašimi novými kartami si udělejte svůj první výklad. Dobře se na něj připravte - žádný jiný už prvním nikdy nebude.
Nejdříve si kupte pracovní sešit. Je lepší, když použijete vázanou knihu o 150 listech - takový sešit vám dlouho vydrží a budete mít všechny poznámky pěkně u sebe. Nepoužívejte ale raději velký formát A4, pokud na to nejste zvyklí - třeba z období studií. Je nemotorný a neskladný a obvykle se do něj hůře píše.

Pokračování >>>

 
Historie egyptských tarotových sad
Mark Filipas


překlad Aleš Havránek

Roku 1781 se francouzský autor Court de Gébelin poprvé zmínil o tom, že tarot je knihou, uchovávající čisté znalosti starého Egypta. To je první psaný podnět k přesvědčení, že v tarotu je zakódováno okkultní vědění – ačkoli tarotové karty se tehdy používaly déle než 300 let.

Pokračování >>>

 
Jaké vlastnosti by měla mít kartář/ka

Podstatou umění výkladu karet včetně tarotových je ale vcítění do druhého člověka. K tomu potřebujete jednak znát něco o lidech, což může být zdánlivě trošku problém, pokud nemáte vrozený vnitřní cit anebo nejste starší než 40 let (s vyšším věkem přichází umění empatie u zhruba poloviny lidí zkušeností). Daleko důležitějším uměním při výkladu a při poradenství obecně je schopnost odfiltrovat vlastní pohled, zbavit se předsudků, být nezaujatí, neutrální, zbavit se pýchy a potřeby s druhými manipulovat, kterou v sobě možná máte. Zkuste prosím věřit, že vaše osobnost je tím nejdůležitějším, co z vás udělá dobrého a vyhledávaného poradce. Právě proto klademe na osobnostní kvality tak velký důraz.
Pokračování >>>

 
Stručný komentář k tarotovým kartám

Jednoduché významy tarotových karet, které dnes přidávám, jsem sepsala v roce 1997. byl to jeden z prvních návodů, které u nás byly k dispozici a nabízele jsem je v kursech výkladu tarotu. Na pozadí věšteckých významů se snažím držet aspoň mlžnou představu původního významu esoterického - pravda, tehdy jsem okultní pozadí vnímala jinak, přece jenom je to pár let.
Tato příručka je vystavená už úplně všude, převzal ji kdekdo (občas mne zapomněl podepsat, jak už to bývá...) jenom na těchto stránkách ne. Dnes tedy tuto diskrepanci napravuji.
Komentář má obecnou platnost a s malým přizpůsobením jej lze použít pro kterékoliv tarotové karty.
Pokračování >>>

 
Jak vykládat tarot

Další článek od neznámého zasilatele, který si schovávám ve svém archivu. Ani tomuto autoru - dárci nemohu za článek nijak poděkovat, bo nevím, kdo to byl.

Výklad Tarotu i dnes znamená školu samostatné orientace v životě. Tarot vás nezavazuje k žádnému určitému názoru na svět. Právě naopak, jde o to, abyste dokázali rozvíjet vlastní pohled na velké i malé otázky života.
Pokračování >>>

 
Původ tarotu

Další ze sesbíraných článků od víceméně anonymních uživatelů. Článek nevyjadřuje můj názor, ale to nevadí.

Historikové se pokoušejí objasnit původ tarotu na základě slova "tarot". Někteří se domnívají, že toto slovo pochází ze starého egyptského slova Ta-rosh, které znamená Královská cesta. Jiní jsou přesvědčeni, že jde o anagram latinského slova rota, tj. Kolo. Karty by v takovém případě symbolizovaly koloběh života a smrti. Další prosazují názor, že jde o obměnu hebrejského slova Torah, které znamená zákon, což by mimo jiné naznačovalo i spojení s mystickým systémem kabaly.
Pokračování >>>

 
Rozdělení mysli na úrovně vědomí
Model mysli má čtyři úrovně.
# Vědomí sestává z toho, co v daném okamžiku zaměstnává naši mysl, ať jsou to myšlenky, představy, nebo city. Vědomí je v podstatě část mysli, jejímž prostřednictvím cítíme, že žijeme. Je to nejmenší část celku bytosti člověka. Důležitou složkou vědomí je vůle - bez ní se prostor či míra vědomí umenšuje.
Pokračování >>>

 
Strom Života jako základ poznání světa

Základními stavebními prvky Stromu Života je deset bodů, tzv. sefir. Každý z těchto bodů vyjadřuje nějaký způsob bytí, resp. úroveň vědomí. Jsou to konstanty, které jsou statické a dané. Mezi některými ze sefir vedou spojnice nebo cesty, kterých je 22 a vyjadřují komunikaci. V nich je dán pohyb a vývoj.
K interpretaci tarotových karet potřebujete něco vědět také o elementech. Základní elementy jsou čtyři: oheň, voda, vzduch, země, a též je můžeme nalézt na Stromě Života.Názory autorů a komentátorů tarotu se pochopitelně různí. Jsem zvyklá používat spojení ohně s dvojkou, vody s trojkou, vzduchu se šestkou a země s desítkou. Elementy odpovídají čtyřem tarotovým barvám. Pátým elementem je Duch, který se v tarotu spojuje s 22 Atu. Nejdříve byly totiž Bohem stvořeny oheň s vodou, což je podobenství otce a matky, tedy mužského a ženského principu. Jejich spojením se rodí syn, vzduch. Následným spojením této trojice tvůrčích sil se rodí země, dcera. A je-li dosažena rovnováha mezi všemi čtyřmi takto vzniklými prvky, vzniká poslední kvalita, Duch, což je symbolizováno např. vrcholem čtyřboké egyptské pyramidy.

Odvození významu malých akrkán tarotu

10 seforit Stromu Života a 10 úrovní vědomí
Z deseti sefirot se odvozuje 10 malých karet tarotu, tzv. malých arkán, od esa do desítky. Abyste porozuměli jejich významu, rozdělíme si je do několika skupin. První rozdělení bude svislé. Prostřední pilíř symbolizuje vědomí a karty postavené na tomto pilíři, tedy desítky, devítky, šestky a esa, v sobě skrývají vnitřní harmonii a schopnost být sám sebou. Oba krajní pilíře tuto harmonii v sobě nemají a karty, které se nalézají na těchto místech, v sobě proto skrývají nutnost dalšího vývoje, která je dána především nestabilitou sil. Pravý pilíř považujeme tradičně za mužský, levý za ženský, ovšem toto rozdělení nepokládám za příliš důležité pro výklad. Rozdíl mezi pravým a levým pilířem má spíše svoji hodnotu kabalistickou, případně magickou.
Dalším rozdělením, které budete používat, je dělení vodorovné. Člení sefiry po trojicích, přičemž desítka je zvlášť. Jí je symbolizován základ, výchozí bod, místo našeho duševního či duchovního pobytu. Z hlediska biblického je desítkou naznačeno stvoření hmotné země, z hlediska lidského zde stojí každý jedinec a hledá svoji cestu vzhůru. Následující trojice 9 -8 -7 vyjadřuje nejnižší možnou úroveň vnitřního života a v mnoha podáních není oddělena od dříve zmíněné desítky. Člověk ještě nedosáhl spojení se sebou samým, a tak neustále něco hledá, něco cítí, o něčem si něco myslí a tyto dojmy, pocity a domněnky vydává za pravdu, obvykle i sám před sebou. Ačkoli se jedná o podlehnutí iluzi, neznamená to lež - pouze neschopnost pochopit nesmyslnost svého jednání, případně stálé podléhání vlivu nižších astrálních sil, s nimiž by se měl každý vypořádat. Jednoduchým příkladem může být stav vědomí ve spánku. Tehdy si totiž také neuvědomujeme svůj skutečný stav, tedy že spíme. Teprve po probuzení jsme schopni kriticky nahlédnout předchozí stav. Na úrovni čtyř nejnižších hladin bytí se pohybuje naprostá většina lidí.
Čísla 6 - 5 - 4 jsou oproti tomuto velkým pokrokem, neboť symbolizují dosažení pravého vědo-mí. 6 je spojení se svojí podstatou, svým vnitřním Pravým Já. Určuje tedy vyšší stupeň uvědomování, charakterizovaný m. j. uměním poznat skryté souvislosti v situacích běžného života. Dosažení tohoto stupně dává umění vlády, nejdříve nad sebou samým, potom nad děním okolo sebe a nakonec i nad průběhem svého života. Pro ty, kteří se již věnovali práci na svém vnitřním rozvoji nebo byli s někým takovým ve spojení, bude uvedená schopnost známá pod ne zcela přesným názvem "vzdání se ega". Trojicí 6 - 5 - 4 je vyjádřeno spojení člověka se svojí podstatou. Tím přestává podléhat iluzím o světě a pravdě a stává se schopným vidět věci bez hodnocení. Ještě stále jím však zmítají protikladně polarizované vesmírné síly. Jednotu v universu umožní až nejvyšší trojice 3 -2 -1, která promlouvá o pochopení existence jako takové a pro většinu lidí je něčím zcela nepředstavitelným. Významem této poslední trojice je Jednota. Představit si ji můžeme jako trojnost Boží, která také je jednotou, ač je vyjádřena trojicí. V kartách s těmito čísly jsou nabízeny možnosti jako nejvyšší dar a utvrzují o hodnotě životní cesty.
Pokračování >>>

 
Kouzla VII. - Nabíjení a posvěcování

Předměty, které budete při rituálech používat, potřebujete často nejdříve nabít. Tím dosáhnete lepší účinnosti rituálu. Posvěcení je prvním krokem k nabití energií. Pak můžete postupovat třeba takto:
Předmět, který chcete nabíjet, dejte na místo, na němž bude moci zůstat po celou dobu nabíjení. Jde-li o předmět malý, postavte k němu svícen se svíčkou. Vyberte si denní dobu, v níž se budete moci nabíjení pravidelně věnovat. Nejlépe by to mělo být každý den, pokud tyto možnosti nemáte, může to být třeba ob den nebo jednou týdně.
Pokračování >>>

 
Kouzla VI. - Úvod do magie svíček

Svíce je jednou z nejobvyklejších obětin. Zapalování svící, je-li spojeno s dalšími rituálními úkony, je velmi silnou magickou činností. Zjednodušeně řečeno je svíčková magie symbolickým předvedením vašeho přání. Rituál započněte buď po novu (má-li něco přijít) nebo po úplňku (má-li něco odejít) a trvat by měl nejméně týden. Každý den ve stejnou dobu mu věnujte aspoň 20 minut a každou den poposuňte scénu, svíčkami symbolizovanou, o krok dál k jejímu završení.
Pokračování >>>

 
Tattvy I.

Úvod 2011. Tattvy jsou u nás v současnosti známé jako očistný, dietetický a cvičební systém. Mělo by se ale jednat především o systém magický, byť je našemu světu cizorodý. K tattvám jsem před mnoha lety přeložila článek z materiálů Golden Dawn, který jsem o pár let později učesala podle zjednodušeného zasvěcovacího systému, který u nás vyšel po roce 2000.
Protože je celý materiál dost dlouhý, budu jej sem dávat po částech.
Pokračování >>>

 
Kouzla V. - Zlepšení vztahů

Darujte zahradní květinu, vypěstovanou v přirozeném prostředí (ne skleník). Pokud jste květinu pěstovali sami nebo ji aspoň sami trhali, je účinek jistější, zvláště myslíte-li při trhání na usmíření a je čas po novu.
Pokračování >>>

 
Kouzla IV. - Kouzla proti nevěře

Chcete-li zabránit tomu, aby byli partner či partnerka nevěrní, je váš úkol jednoduchý. Nejdříve si musíte posvětit sůl. Vezmete misku a do ní odsypete malou trošku soli. Za novu vezmete misku do levé ruky, pravou ruku vztáhnete nad ni a řeknete jednoduché zaklínadlo, s nímž se budete obracet k vyšší moci, jíž věříte, např. „nejvyšší sílo (Matko, Anděli strážče), prodchni tento nástroj očisty tím, co je tvojí podstatou“. Sůl můžete světit před použitím i 3x, vždy to ale musí být za nového měsíce. Posvěcenou sůl pak uschovejte na místo skryté cizím očím.
Pokračování >>>

 
Kouzla III. - Jak najít partnera na celý život

Potkat takovou osobu není jednoduché a vyžaduje to nejen úsilí, ale i dokonalou přípravu. Dobrý začátek je důležitý a naopak – když se zapne první knoflík špatně, je celé zapínání špatné, jak říká polské přísloví.

Pokračování >>>

 
Kouzla II. - Jak najít partnera na pár dnů

Kouzlo se provádí na jaře za přibývajícího měsíce. Napište jméno osoby, na niž si myslíte, na kousek papíru. Na zahrádce nebo v lese natrhejte poupata, která se právě začala rozvíjet a vše svažte společně do čistého kapesníku. Večer, až budete mít klid, vezměte svázaná poupata s papírkem do obou rukou a tiše řekněte: „Ty… (jméno osoby) půjdeš se mnou, za Sluncem Lunou“ a potom schovejte uzlíček do prádelníku. Vytoužený protějšek vám jistě neunikne. Až budete chtít vztah ukončit, je třeba kapesník rozvázat. Papírek spalte, stačí zápalkou, a při tom myslete na ukončení vztahu. Poupata odložte do přírody, odkud jste je předtím vzali. Kapesník důkladně vyperte, nejlépe i vyvařte, abyste si pojistili, že se k vám partner už nevrátí.
Pokračování >>>

 
Kouzla I. - Jak se zamilovat

V průběhu své praxe jsem posbírala, ověřila, sestavila nebo opravila několik desítek kouzel a drobných rituálů. Připravuji z nich knihu, na níž se tímto můžete těšit.
Ale některé kousky jsem z knihy vyřadila. Aby nepřišly nazmar, budu je zveřejňovat zde. A tu je první:
Pokračování >>>

 
Bylinný receptář

Při úklidu vyhřezl z mého archivu, dávám jej tedy k dispozici. Je to přece základní pomůcka každé jedovarné čarodějnice.Základní předpisy
Nálevy
Nálev je za tepla získaný vodný výluh drog. Voda by měla jen přijít k varu, protože v silně vroucí vodě s párou vyprchají i hodnotné silice. 15-20 g bylin na šálek, přelít vařící vodou a nechat nějakou dobu vylouhovat. Květy potřebují zpravidla jen několik minut, listy a semena se mohou nechat odstát 20-30 minut, aby bylo využito všech účinných látek. Vhodný především pro mladé byliny obsahující éterické oleje. Při delším vaření by vyprchaly. Základním pravidlem je že čaj je hotový klesnou-li byliny na dno. Byliny s vysokým obsahem olejů (tymián) - neklesnou ani po hodinách. Stačí tedy 10-15 minut louhovat. Čaj se pije teplý - ihned, aby látky nevyprchávaly.
Na cesty či do kanceláře si můžeme vyrobit bylinné sáčky. Na čtvereček mulu dejte 1-2 lžičky bylin a provázkem svažte do malého ranečku. Ten jednoduše vylouhujte 10 min. v šálku na čaj.
Pokračování >>>

 
Jak si zapamatovat sny

Článek jsem našla při úklidu svého archivu. Asi je z nějaké knihy, ale netuším z jaké.

Jak si zapamatovat a interpretovat své sny

Součástí psychologického vzdělání je orientace ve světě snů, proto by měl adept psychologie absolvovat alespoň zkráceně (a bez svazujících pout psychoanalytické doktríny) výcvik v dovednosti registrovat a objasňovat své sny. K tomu je možno použít následujících podnětů:
Pokračování >>>

 
Egyptský horoskop

Tyto tzv. horoskopy vydaly útroby počítače při údržbě. Podle data souboru pochází z konce 90. let, ale už netuším odkud.

Horoskop má 11 znamení čili božských patronů podle data. Text nechávám v původní podobě - tj. v té, v níž jsem jej při probírání dat našla.
Pokračování >>>

 
Čínský horoskop - charakteristiky znamení

V tabulce jste si našli, ke kterému znamení patříte - nebo to víte. Co to pro vás znamená?
Pokračování >>>

 

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz