Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Rozhovor pro Astro, zima 2004
Zuzana Antares a Škola věšteckých umění a esoteriky v Brně

Byla založena v roce 1993 jako první instituce tohoto typu u nás. Svoji výlučnost si zachovává dodnes jak v kvalitě výuky, tak v šíři a komplexnosti nabízených možností studia. Vyučují se zde věštecká umění a hraniční psychologické obory, přičemž je vždy dbáno na ezoterní pozadí a tradici oborů. Pojetí některých oblastí výuky hraničí s magií. Nejvyšší kvalita výuky je zaručena. Od svého založení vychovala škola několik stovek studentů, z nichž někteří se věnují svým oborům i profesionálně.
Školu vede Zuzana Antares, která se ezoterikou zabývá již mnoho let a je věštkyní vyhlášenou v mnoha evropských zemích. Podívala jsem za ní do Brna, abych jí položila pár otázek, které by vás - čtenáře možná zajímaly i jako potenciální studenty Školy věšteckých umění.
Než se na naši schůzku dostavila Zuzana Antares, podal mi několik základních informací o škole její spolupracovník- -astrolog Roman Petrželka:
Původně vznikla škola jen se dvěma nebo třemi studijními obory - tarot, numerologie, později se přidal výklad z ruky a další obory. Každoročně otevíráme několik exkluzivních studijních oborů. Přihlásit se může každý. Studium je vedeno korespondenční formou - jedenkrát měsíčně zasíláme přednášku na kazetě, obrazové i písemné materiály, doporučenou literaturu a úkoly. Je možno účastnit se praktických cvičení a intenzivních soustředění - dle druhu studia dvakrát až čtyřikrát za půl roku. Každé studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, kterou lze složit na víkendovém soustředění. Dvouleté obory mají navíc i soustředění výroční koncem prvního školního roku. Na přípravě studia se podílí především Zuzana, já vyučuji astrologii a Hanka, specialistka na hlubinnou psychologii, má také svoje obory.

O Zuzaně Antares se ví, že nikdy neuvádí svůj věk a v jejím případě je opravdu těžké ho uhádnout. Vypadá totiž úžasně! Zkusila jsem se zeptat - Tak, kolik vám je, prozradíte to čtenářům Astra? Co vás přivedlo k vaší zajímavé práci?
Je mi osmnáct....! (Takže už se neptám. Mám, co jsem chtěla!- pozn. aut.) K této práci mě přivedly záhadné životní okolnosti. Nepřišlo to samozřejmě najednou. Vždycky mě přitahovalo tajemno, ale asi jsem v tomto nevybočovala z průměru. Pomohly zvláštní životní okolnosti. Tak, jak někdo říká, že viděl ducha, tak i já jsem měla podobné štěstí, že jsem uviděla něco jako duchy. To mne donutilo začít se o tyto jevy zajímat víc, protože si myslím, že člověk by měl porozumět okolnostem, ve kterých se nachází. V porevolučním období, se ovzduší u nás uvolnilo natolik, že se o duchovních vědách a ezoterice začalo víc mluvit. Informace tohoto druhu se daly zjišťovat jak z cizojazyčné, tak i z naší literatury, která začala u nás pomalinku vycházet. Takže můj vývoj i míra poznání byly postupné a nespojité, a mohu-li to posoudit, i hodně barvité.

V našem prostředí nebyly začátky asi moc lehké. Řekněte mi něco o oborech a učební náplni Školy věšteckých umění a esoteriky. Pokud vím, jste jediní svého druhu u nás.

Začínala jsem před velmi dlouhou dobou obyčejným vykládáním karet, které jsem dělala z vlastního zájmu. Moje chápání výkladu souviselo s psychologickou stránkou věci.
Pak jsem své pojetí rozšířila o znalosti, které jsou běžnému člověku nesrozumitelné - hermetismus a historický vývoj člověka po duchovní stránce. Postupně se nabyté vědomosti začaly propojovat. To, co učíme v naší škole, je tedy určitou syntézou ezoterického vědění. Vyučování náročných esoterických oborů by nás ale neuživilo. Jsou tady proto i obory zaměřené na komerční stránku, čili na to, co je obecně pochopitelné a co lze využít v běžné praxi. Takový obor si obvykle vybírá zájemce, který chce vyzkoušet, zda mu věštectví půjde anebo má zájem spíše o praktičtější přístup, ne tolik o esoterní pozadí, případně se hodlá věšteckým poradenstvím zabývat profesně. Nabízíme i výše zmíněné obory složitější, určené pro vážné zájemce ani ne o věštectví, ale hlavně o vlastní rozvoj po osobnostní nebo dokonce magické stránce. Nemáme žádné zkoušky, neděláme výběr – není to potřeba. I při tomto náročnějším studiu se po nějaké době vždy ukáže, kdo na to tzv. má. Kdo neporozumí, studia po jednom dvou semestrech zanechá, nebo přejde na poradensky zaměřený obor.

Jste v tomto směru uznávanou osobností. Co vám tato práce přináší? Jak např. relaxujete, musí to být i psychická zátěž, od které je třeba si čas od času odpočinout.

Vyučuji proto, že o tom něco vím, že jsou to věci, které jsem si studovala a ověřila je a tudíž je to práce, které rozumím. To co znám, chci předat všem, kteří o to mají zájem. Ve složitějších oblastech a oborech poznání jsou studenti velmi vnímaví a pak se vlastně vzájemně postrkujeme, což mi hodně pomáhá v osobním i v mimo-osobním poznání. Všechno pochopitelně má svoje pozitiva i negativa - kdo jednou pracoval s lidmi, tak ví, že to není žádná procházka růžovým sadem. Ne vždycky lidé ocení, co nabízíme, někdy se i zlobí, že ne všechno je podle jejich přání. Svoji práci se snažím dělat zodpovědně a chci dát to nejlepší. Ve výsledku mě to povznáší, něco mi to dává, ale byla bych hodně neupřímná, kdybych tvrdila, jak mě celá škola jenom naplňuje a dělá radost. Není to pravda, neboť jsou i okamžiky velice obtížné. S některými žáky prožívám kus jejich života, jiní mi hrnou na hlavu i ty problémy, o nichž sami nevědí…
Podobně je to v poradně, kterou provozuji vedle školy: Kdybych měla přemýšlet o každém, kdo za mnou přijde do věštírny, bylo by to velice únavné. Mám proto svůj otvírací a zavírací rituál, který mi pomáhá se očistit.

Jaké obory konkrétně vyučujete?

Učím tarot ve dvou formách - v konkrétnější poradenské i ve složitější hermetické formě. Jeden kurz je zaměřen na výklad tarotu formou intenzivního studia + osobnostní příprava. Vyučuji zde základy nauky o tarotu, významy malých arkán a jak s nimi pracovat, velká arkána a její význam ve výkladu, jak se liší malé karty od velkých, tarot jako cesta k poznání sebe i druhých i jako věštecká disciplína, psychologie výkladu. Hloubkové studium tarotu je druhý obor, kde se tarot vyučuje v původním hermetickém pojetí. Nemá nic společného s lidovým pojetím, které je v současné době velmi moderní. Jde o úvod do původních souvislostí tarotu a souvisejících ezoterických nauk, které v nabídkách všech našich, ale i většiny světových škol zcela chybí. Studium je velmi obsáhlé a má studenta vést k jeho vlastní duchovní cestě ve smyslu západních hermetických tradic. Dále učím numerologii a nauku o číslech, výklad snů a čarodějnictví.

Čarodějnictví je zajímavý obor a myslím, že se u nás nikde neučí. Zajímá mě, co a jak, alespoň ve stručnosti, učíte v tomto umění?

Čarodějnictví je na naší škole koncipováno jako kurz pro širší okruh zájemců. Výuka ze zabývá úvodem do umění čarodějnic a porozumění ženskému principu. Obsahuje dále dějiny čarodějnictví, jeho podstatu a smysl, směr působení, polarity, sexualita, kdo-kdy-jak může začít, praktické aplikace, sestavení funkčního rituálu, co může čarodějnice dělat. Existují k tomu i speciální cvičební CD s návody na meditační a koncentrační techniky, které slouží jednak jako návod k vyzkoušení a student by si měl podle toho umět sestavit vlastní cvičení, které z tohoto vychází.

Alena Součková
:-)
 
Astro 4/2004

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz