Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Etická pravidla výkladu osudu

Před nedávnou dobou jsem zde (míněno na Ritual.cz) umístila článek Jací by měli být - astrolog, kartářka... Ráda bych v tomto tématu pokračovala. Níže najdete podrobně rozpracovaná pravidla, jimiž by se měl řídit dobrý vykladač osudu. Text je přepsán tak, jak jej mají ve svých materiálech mí žáci.
Ke článku Jací by měli být - astrolog, kartářka... se objevil komentář pan Turnovského Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa, který totéž téma formuluje zase jinak a který také doporučuji vaší pozornosti.
Etikou nerozumím jen nutnost být hodní a dobří, jak je zvykem toto slůvko chápat. Pamatujte, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Etika je o opravdovosti a o upřímné snaze pomoci s ohledem na možnosti své i možnosti klienta.
Obecná pravidla

# Věštbou nelze odhalit celou skutečnost, pouze její určitou část. Každý poradce je schopen odhalit jinou část, proto mohou mít různí věštci různé pohledy.
# Každému člověku během výkladu zdůrazněte, že se můžete mýlit. Tím zabráníte nežádoucí vazbě na vaši věštbu.
# Nižádná věštba budoucnosti není předpovědí budoucích událostí, ale sugescí toho, jak vy sami si myslíte, že by mohla budoucnost klienta vypadat.
# Každý, i ten sebelepší věštec se v něčem mýlí. Tvrdí-li některý klient, že se někdo vůbec nemýlil, jde o klienta s labilní, snadno ovlivnitelnou osobností a je třeba s ním hovořit opatrně - podléhá extrémně snadno sugesci.


Kodex vykladače či poradce

# Cílem poradce je pomoci klientovi především tím, že jej motivuje k řešení jeho skutečných problémů. Zároveň byste jej měli nasměrovat na jeho putování životem v tom smyslu, že upozorníte na možné budoucí potíže a jedním dechem nastíníte jejich řešení.

# Neexistují věci jen dobré a jen špatné, není jen zlá událost a jen dobrá událost. Není dobrý a smolný život. Všechno závisí na tom, z jakého úhlu člověk prožívanou situaci nazírá a na tom, jak umí té které situace využít. Nevykládejte polaritně, nehodnoťte.
# Lidé za vámi přišli proto, že mají problémy a potřebují povzbudit, ne proto, že je třeba jim mazat med kolem úst. Vyhněte se proto neupřímnému plácání plnému radostných zvěstí a pozitivních nálad - nejprve musí přijít kritika, pak můžete motivovat nadějí a dobrými předpověďmi. Možná to tak nevypadá, ale většina lidí si za vámi přišla právě pro objektivní kritiku.
# Při sdělování dobrých vlastností šetřete chválou. Chválení působí na rozumného klienta nedůvěryhodně a manipulativně, na ty ostatní působí jako prudký jed, protože většině lidí chybí schopnost sebekritiky a masáž ega jim brání ve vlastní aktivitě. Důležitá je konstruktivní kritika.
# Vždy velmi dobře uvažte, jakou míru a jakou formu kritiky klient snese. Konstruktivní kritika je uměním slov a je velmi obtížným uměním.
# Na většinu lidí lépe působí přímost a otevřenost, aspoň od vás jakožto poradce (věštci, kartářky astrologové atd. jsou chápáni jinak než jiní lidé; tento jiný postoj je dán archetypálně skrze mnohati-síciletý vývoj).

# Hluboce osobní chyby vždy sdělujte nepřímo - naznačte, naťukněte, inspirujte. To, nač si o sobě samém klient přijde sám, má tisíckrát vyšší cenu než to, co mu řeknete vy.

# Nevyhýbejte se nepříjemným sdělením a špatným věštbám, ale co nejčastěji pro ně použijte obraz-ného jazyka, aby nepůsobily sugestivně.
# Ptají-li se vás lidé na datum sňatku, rozvodu a především úrazu svého či cizího nebo smrti, vysvět-lete zdvořile ale rázně, že tyto skutečnosti nelze předpovědět a že podobná sdělení působí jako sugesce - tím mohou ovlivnit osud nesprávným směrem.
# Snažte se výklad nepodávat jako věštbu budoucnosti. Není to věštba budoucnosti, je to přehled vlivů, které se mohou, ale nemusejí uplatnit.
# Naopak hovořte tak, jako byste popisovali podmínky, které si klient vytvořil a jejich další následky. Stále zdůrazňujte, jakými možnými způsoby se lze v daných situacích rozhodovat a jaké cesty lze volit. Zmiňte, jaké další následky ta či ona volba bude mít.

# Orientujte tazatele na cíl, jehož mají dosáhnout, případně na úkol - pokud jej ve výkladu vidíte.
# Nemanipulujte své klienty používáním slov jako "karma", "trest", "prokletí", "černá magie" a pod.
# Váhavějším nebo rozrušeným poraďte krok za krokem, co mají udělat, aby se jejich situace změnila. Těm, kteří mají před sebou těžký úkol, poskytněte - zejména na konec - co nejvíce naděje. Ta by ale měla mít základ v tazatelových skutečných schopnostech, jinak nemá valné ceny.

# Vždy existuje řešení problému. Někdy ho ale nevidíte, protože za řešení byste ze své vůle a ze svého úhlu pohledu pokládali něco jiného. Někdy řešení nevidí ani klient, protože i on - a právě on - by si představoval něco jiného.
# Nenechejte se zmást netypickou situací. Všichni lidé nemusejí být obyčejní a někdo má opravdu zvláštní život! Nechtějte takového člověka vtěsnat do běžných měřítek, respektujte individualitu, ač vám může být nepochopitelná nebo nesympatická.
# Jsou lidé, kterým není pomoci. Jejich život se tak prostě vyvinul a oni buď nejsou schopni to pochopit anebo vykonat cokoliv pro jeho nápravu. Je možné, že jsou svým způsobem spokojeni a nespokojenost prožívají jen proto, že se příliš odlišují od standardu. Buďte na takové lidi hodní, nestrašte je prokletím a špatnou karmou, ale motivujte je k radosti v tom, jak žijí. Radost je řešením pro každou situaci.

# Výklad ukončete buď krátkým shrnutím, dodáním naděje nebo pochvalou. Poslední slova jsou velmi důležitá!

# Nehovořte s tazatelem v přítomnosti dalších osob, pokud si to sám nevyžádal. Vždy musíte mít k výkladu klid, neměl by rušit nikdo příchozí ani byste neměli zvedat telefony.
# Nekritizujte konkurenci jen proto, že má jiný názor než vy. Klientovi v potížích tím ublížíte - ztratí důvěru ve všechny.
# A konečně - pracujete-li profesionálně, mějte vždy viditelně vystaven ceník vašich služeb s vypsáním všech podmínek.

 
Archivní článek psaný pro Ritual.cz krátce po tom předchozím v roce 2001

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz