Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Jací by měli být: astrolog, kartářka, léčitel

Podstatou umění výkladu karet, horoskopů, numerologie nebo jakéhokoli poradenství je 1. vcítění do druhého člověka. K tomu potřebuje vykladač jednak znát něco o lidech, což může být trošku problém, pokud nemá vrozený vnitřní cit anebo není starší než 40 let. S vyšším věkem přichází umění empatie u zhruba poloviny lidí přirozeně na základě zkušeností.
Daleko důležitějším uměním při výkladech a při poradenství obecně je 2. schopnost odfiltrovat vlastní osobnost, zbavit se předsudků, být nezaujatí, neutrální, zbavit se pýchy a potřeby s druhými manipulovat, kterou v sobě přirozeně má každý člověk, ať už si to uvědomuje nebo ne, ať už si to připustí nebo ne. K tomu, aby se poradci toto vše podařilo, se potřebuje vyznat sám v sobě a na sobě pracovat.Možná se sami vykládáním karet, horoskopů nebo léčitelstvím zabýváte, možná jste laik, avšak chcete někoho navštívit a nevíte, pro koho se rozhodnout. Následujících pát bodů je určeno více těm, kdož sami druhým radí - jistě ale pomohou i těm, kdož si rádi - nebo i neradi, pod tlakem osudu - nechávají poradit.

Jaké vlastnosti by měl mít poradce:

# Odstup. Jakékoliv problémy je třeba hodnotit zcela bez emocí. Máte-li radit někomu z vašich blízkých a jste na jeho životě jakkoliv zainteresováni, vzdejte se věštby anebo varujte takového tazatele, že nemusíte být objektivní. Nesrovnávejte své osobní zážitky se situacemi tazatelů.

# Zdravá sebekritika. Každý člověk má občas potřebu s druhým manipulovat. Je to přirozená lidská potřeba. Nikdo nejsme jiní. Buďte si toho vědomi, ani vy sami nejste jiní, opravdu ne - i když se domníváte, že jiní jste. Právě schopnost připustit si to je tím nejcennějším.

# Ještě jednou sebekritika. Můžete se mýlit, nemusíte tazateli rozumět, můžete mít zrovna ten den mizernou náladu. Ne vždy se věštba zdaří - přiznejte si to.

# Empatie čili vcítění. Každý člověk je jiný a i po mnoha letech praxe se najde někdo, kdo vás překvapí tím, jaký je. Nepostupujte proto šablonovitě, ale hledejte v každém jeho osobnost.

# Neústupnost. Jsou lidé dobří a hledající. Ti hledající neměli štěstí a zatím nenašli sami sebe, proto zkoušejí hledat u druhých. Často je základem jejich jednání to, že se pokoušejí vnutit druhým svoji vůli. Buďte zásadoví, nenechejte si vnutit něco, co neděláte, neodpovídejte na otázku, kterou pokládáte za hloupou, nedávejte porady zdarma jen proto, že to po vás někdo chce.

# Laskavost. Lidé, kteří za vámi přijdou, mají problém. Ne vždy o něm hovoří a ne vždy o něm vědí. Jsou to ale lidé, kteří potřebují pomoci. Jednejte v jejich zájmu.

# Síla. Lidé za vámi přišli s důvěrou, že jste silnou osobností, která pomůže. Nekazte jim jejich důvěru ve vyšší síly a v silné lidi a vystupujte sebejistě; a už vůbec se s nimi nebavte o svých problémech!

# Umění mluvit. Umění mluvit a umění myslet je v přímé souvislosti. Naučte se formulovat své myšlenky, snažte se, aby vám každý rozuměl. Buďte přesní! Na každého člověka je třeba mluvit jinak, každý jinak chápe - a to ani zdaleka nesouvisí jen s inteligencí!

# Mlčenlivost. Že budete mlčet o tom, co lidé sdělili, je samozřejmé. Někdy ale musíte mlčet i před nimi o tom, co jste se dozvěděli. Mnohdy člověk ještě není na danou informaci připraven - a nemusí to být špatná zpráva, ba naopak! Jindy byste tím, že řeknete podrobnosti nebo upozorníte na určitou událost, jeho osud úplně pokazili - podstatou vývoje je mnohdy právě překvapení a bez něj to nejde.

Tyto vlastnosti je třeba v sobě vypěstovat - což ale neznamená dávat je na odiv. Daleko blíže životu a svým bližním bude každý vykladač či léčitel tehdy, když se bude tvářit "jakoby nic".

 
Archivní kousek psaný pro Ritual.cz z roku 2001

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz