Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Jak se naučíte vykládat tarot
Zuzana Antares


Po úvodním seznámení s vašimi novými kartami si udělejte svůj první výklad. Dobře se na něj připravte - žádný jiný už prvním nikdy nebude.
Nejdříve si kupte pracovní sešit. Je lepší, když použijete vázanou knihu o 150 listech - takový sešit vám dlouho vydrží a budete mít všechny poznámky pěkně u sebe. Nepoužívejte ale raději velký formát A4, pokud na to nejste zvyklí - třeba z období studií. Je nemotorný a neskladný a obvykle se do něj hůře píše.Pak už stačí mít tu správnou náladu a to pravé místo. Uklidněte se a po dů-kladném promíchání karet si vyberte tři. Nepokládejte otázku - počkejte, co vám karty samy sdělí. Až se práci s tarotem dobře naučíte, ke svému prvnímu výkladu se vrátíte. To budete překvapeni, co vše vám tenkrát karty prozradily!
Teď si ale musíte zapsat, jaké karty jste si vytáhli. Pište až na druhý list sešitu - na první si třeba později budete chtít něco namalovat nebo nalepit inspirující obrazec. Je jedno, jakým způsobem karty zapíšete. Později, když budete nabírat zkuše-nosti, si vytvoříte vlastní systém zkratek. Teď je na řadě pokusit se o své první vysvětlení pomocí příručky nebo této učebnice. I toto vysvětlení si můžete zapsat. Zbytek stránky nechejte volný, abyste si mohli doplnit poznámky ještě někdy později.
Do pracovního sešitu si budete zaznamenávat hlavně své výklady, tzn. že zapíšete, jaké byly taženy karty a jaké je vaše vysvětlení. Stačí vždy několika slovy, žádné litanie. Napište komu jste vykládali, zda a jaká byla položena otázka, na jaké události jste usoudili a zda jsou pro tazatele (jste-li tazatelem vy, tak pro vás) příno-sem, jaké doporučení z výkladu vyplývá a jaké časové hranice se výklad dotýká. Ke každé poznámce nezapomeňte napsat datum a čas. Vynechejte si místo, kam po uplynutí časové hranice výkladu napíšete, jak to skutečně dopadlo - pochopitelně pouze v případě, že máte možnost to zjistit.
Kromě výkladů by se v pracovním sešitě měla objevit také zajímavá spojení karet, která vás nějak oslovila nebo s nimiž jste měli zajímavou zkušenost. Zapisujte si též zajímavé shody okolností, vlastní návrhy či doplňky k významům některých karet a vůbec věci, které nechcete zapomenout.
Vaše poznámky vám budou sloužit především k tomu, abyste se práci s tarotovými kartami naučili co nejrychleji, abyste do hloubky pronikli co nejdůkladněji a především abyste posílili své vykladačské sebevědomí. Potíže většiny začátečníků spočívají v tom, že mají pocit, že se ve všem nevyznají, že informací je mnoho, že předmět je složitý a tak podobně. To vše je jen představa. Špatné pocity vznikají z toho, že člověk přijal najednou větší množství informací a neumí si je tak rychle utří-dit, jak by si přál. A také je zapotřebí získat k tarotu vztah, přijmout jej do svého ži-vota jako jeho trvalou součást. Právě v tomto všem vám pomohou vaše poznámky, neboť spojí vás s vašimi novými znalostmi.
Později, až se stanete zkušenými, nebudete sešit velmi pravděpodobně potře-bovat - ačkoliv jsou takoví, kteří si zajímavosti zapisují stále.
Teď jste ale začátečníky. Máte koupený sešit, seznámili jste se s kartami a zapsali si tu nejsympatičtější i tu, která se vám líbí nejméně. Také jste uskutečnili svůj první výklad a napsali si k němu pár poznámek. Teď bude vaším úkolem naučit se významy každé karty.
Začněte malými kartami. Jejich významy jsou jednodušší a obvykle se dobře pamatují. Začnete-li velkými arkány, hrozí také nebezpečí, že se malá arkána už nikdy pořádně nenaučíte. Uvědomte si, že ve významech malých karet je určitá hierarchie - např. každé eso značí počátek či něco nezralého, každá šestka má velmi klad-ný význam nebo mezi dvojkou a trojkou od každé barvy je vztah - jedna rozvíjí druhou. Tyto vztahy si budeme v popisech karet naznačovat.
Nejdříve si vezměte ze svého balíčku kartu, kterou se budete učit a dobře si ji prohlédněte. Vybavte si emoce a asociace, které ve vás vyvolává. Potom se naučte základnímu významu karty. Ostatní významy si budete postupně přidávat při pravidelném procvičovaní. Zpracujte si takto všech deset karet od každé barvy.
Potom přijdou na řadu figury. Zde se budete muset učit dva základní významy - jeden figurální a jeden obecný. Při figurálním významu je dobré, když si ke každé kartě přiřadíte typy lidí z vašeho okolí. Podstata figury se vám tak bude lépe pamatovat a obecný význam si už můžete odvodit z figurálního.
Půlroční studium je vedeno osobněji a podoba skript je proto také jinačí. Zde se začíná právě figurami, aby studenti měli čas jednotlivé figury si prožít, případně je přiřadit osobám jim známým. Studenti si též mají čas zvolit, v jaké poloze budou chtít figuru chápat.
Ve chvíli, kdy se budete jakž takž orientovat ve významech 56 malých karet, můžete začít procvičovat výklady naostro. Velká arkána si zatím vyndejte. Při různých postaveních karet se doučujte dalším významům. Nelekejte se toho, že z počátku nebudete mít jasno. Jistí si začnete být až narůstající praxí.
Nakonec se začněte učit velké karty. I zde je první na řadě základní význam, potom se pokuste o zapamatování hlavních symbolů s kartou spojených, které jsou vždy uvedeny. Až si budete jistí představou o každé kartě, smíchejte malá i velká arkána a můžete vykládat se všemi kartami.
No a potom vás čeká hlavně praxe. Postupně se naučte několika výkladovým obrazcům, které jste si buďto vybrali z oněch nabízených na konci této knihy anebo je znáte odjinud či jste si je vymysleli. Každý obrazec se vám bude hodit pro jiný typ výkladu a je dobré si dosah výkladových obrazců začít prověřovat.
Zde končí doporučený postup. Potom už budete umět vykládat sami. Pomáhat vám v tom bude váš poznámkový sešit, pravidelná cvičení a samozřejmě poznání sebe i druhých.

 
vloženo 29. 1. 2016

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz