Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Proč nejsem ceremoniálním mágem

Podoby evokovaných entit nejsou jejich skutečnými podobami. Duchové přijímají podoby na základě analogií. na podobu entity má vliv nejen druh a povaha použitého rituálu, ale i magikovo očekávání a víra. I v průběhu jedné evokace se může entita zjevit v několika podobách. Počáteční podoby bývají často hrozivé, později přijme zjev mírnější podobu...Za velmi nepříjemnou pokládám podobu dítěte (...), neboť svádí magika k tomu, aby s entitou jako s dítětem jednal... (str. 16).

Velmi pěkně napsáno, a elementární základy magie, kam výše uvedené řádky patří, by se měly opakovat a tlouci do hlavy všem magikům začátečníkům. Až mne vždy udiví, kolik jich tyto základní psycho-magické skutečnosti vůbec netuší. Raději se drží zkostnatělých nauk a dogmatických představ, v horším případě nemají představy žádné.
Didaktický úvod jsem si nemohla odpustit, ale teď zpátky ke knize O podobách démonů. Kniha pojednává zvolený předmět zevrubně, důkladně a encyklopedicky, začíná nejčastějšími zvířecími prvky v podobách zjevů, které ještě dělí podle nejčastějších zvířat, pokračuje rostlinnými a končí minerálními prvky. Pro praktikující jistě podnětná a užitečná příručka, pro mne, která toho v magickém kruhu tolik nenastojím, pravda trochu suchopárné.
Ale nenechala jsem se odradit a chutě se zabrala do stránek. Přitom jsem pozorovala, co mi přijde na mysl.
Tolik práce! Tolik pozorování, vlastních poznámek, hledání spojitostí, vytváření hypotéz a jejich ověřování; tolik pokusů, porovnávání výsledků s vlastními nápady i s jinými materiály! To by se mně nechtělo! Často jsem si říkala, že bych evokacím měla dát víc..., ale teď vím, že ne.
Mám jinou svoji oblíbenou činnost, svou oblast magie, které dávám hodně - tak proč se pokoušet plést do něčeho dalšího, co bych nemohla zkoumat ani důkladně, ani soustředěně? Každý máme svoji cestu. Magie je obsáhlá disciplína, nelze být všude.
Tak jsem si to pěkně ujasnila. Autorovi děkuji za inspiraci.

Josef Veselý: O podobách démonů, Vodnář, Praha 2013
 
říjen 2013

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz