Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Co čeká nás a svět v roce 2013

Nejsem si jistá, jestli bylo letos apokalyptických vizí víc nebo míň než vloni. Asi nám svět pořádně leze na nervy, když pořád chceme, aby se něco špatného stalo. Ale co už! Svět neskončil, čekají nás další pěkné dny - tak se zkusme podívat, do jakých hranic se budeme muset vejít.
Jako vždy vychází předpověď z magického pojetí kabalistického Stromu života. Připomínám, že Strom života vysvětluje stvoření i probíhající procesy světa našeho pomocí 10 čísel a 22 písmen. Podobu grafu najdete např. u předpovědi pro rok 2003.
Nejdřív zase zrekapitulujme, co jsem předpovídala vloni. Nakonec si něco řekneme k osobnímu výkladu karet, který byste si mohli vyzkoušet.Se svou loňskou předpovědí vcelku souhlasím. Některé vlivy se, pravda, uplatnily méně - např. v numerologickém součtu letopočtu přišel víc ke slovu Velekněz než Hvězda. Škoda, Hvězda byla příznivější. Takhle jsme zůstali víc viset na majetku, což, obávám se, je smutná pravda. Taky vliv Merkura měl nakonec jinou podobu. Střední cestu si vybral jenom málokdo, častěji jsme se vyhranili, někdy až do krajnosti. To by naznačovalo, že Merkur - Mág - Pán Iluze nad námi převzal vládu. Ti, kdož šli naznačenou střední, vyrovnanou cestou, se naopak od iluzí osvobodili tím, že se zbavili závislostí.
Svoje duševní stavy lidé často popisovali jako nejisté, chaotické. Časté byly pocity dilatace času, zmateného časového vnímání, lidé mají pocit, že jim hlavou krouží mnoho informací, které namáhavě zpracují nebo zapomenou. Pochopitelně tu nemluvím o lidech, kteří tráví život uctíváním některé z bohyní obrazovek.
Politická situace se jevila, aspoň z naší národní perspektivy, podobně chaoticky jako naše vnímání - a mnohdy i další osobní projey. V politickém úletářství naše země lámala rekordy.


Tak - a co bude dál?
Máme rok 2013. Rok má na konci třináctku, takže se opět máme čeho bát a na co svádět osobní neschopnost - paráda. Aspoň něco nešťastného.

Strom života a z něj vycházející řazení Velkých arkán (Atu) nám poskytne základní strukturu pro práci s letopočtem (vysvětluji v loňské předpovědi - viz nepřítomnost čísel 1 - 11). Rok končí číslem 13, což nás odkazuje na tarotové Atu XIII. - Smrt. Mezi kartou Smrt a kartou Chtíč, která platila pro rok 2011, je významná souvislost - jsou to velmi silné, protichůdné karty, jejichž spojení je tvořivé. Mezi nimi ležící dvanáctka (Viselec), která se uplatnila v roce 2012, je naopak rozežírající, leptající.
Smrt je kartou transformace, logického pokračování dosavadního dění. Souběžně souvisí s očistou, která dopadne na nepřipravené. Podobně jako 12 Viselec v sobě má aspekt času (Viselec souvisí s vodou, Smrt se pojí s hebrejským Nun, což značí ryba), ukazuje člověka jako bytost, která má za úkol žít ve své realitě a využít ve svůj prospěch plynutí času. Čas, stejně jako voda, mohou sloužit pávě k očištění. K dalším úvahám se nabízí možná souvislost s rybími božstvy a božstvy, které žijí ve vodě, nebo souvislost s potopou světa i s člověkem rybou - tedy tím, který se volně pohybuje po světě nevědomí - nevědomí je tradičně symbolizováno vodou.

Rozepíšeme-li letopočet dle Velkých arkán, vyjde nám 20+13, tedy Aeon + Smrt. Obě karty mají úzký vztah k transformaci, další úvahy ani číselné či gematrické operace ale nejsou plodné. Opět se dostáváme ke spojení ohně a vody a tak jako vloni lze soudit na novinky v osobním životě, příjemné i nepříjemné. Oproti loňsku mizí destruktivní aspekt Viselce (viz výš), spojení ohnivého Ducha (Aeon) a hlubinné očisty (Smrt) ale může být náročnější na psychiku, na uvědomění, na schopnost přijmout novinky do svého života. Prozatím se také lze držet hypotézy, že rokem 2013 se započíná další větší cyklus (nun=50, padesátka je vstupem do nového cyklu; Aeon=šin=300 + koncové nun s hodnotou 700 dají 1000, což je opět symbol pro nový cyklus).

Z hlediska tradiční astrologie náleží tento rok vládě Luny. Luna je klamavá, má dvě tváře. Tou jasnou láká k dosažení cílů, nabízí božství, čistotu, vymanění se z pout; tmavá tvář ale mate a o cíl nás obírá, jen abychom se upachtili v bahně nejmateriálnějších skutečnosti a nejanimálnějších strachů.
Zdá se, že téma očisty se opakuje.

Pro numerologické operace si spočteme numeraci letopočtu, což je 2+0+1+3 = 6. Šestka se vztahuje ke dvěma Atu: Jednak dle hodnoty příslušného hebrejského písmene k Veleknězi, který si ale hojně zařádil už vloni, pročež lze jeho vliv pokládat za slabší, anebo dle pořadí karet k Milencům.
Významem karty Milenci je učení, úkol, osamostatnění a přijetí závazku. Také k nim patří naslouchání vnitřnímu hlasu a spojení s Pravou vůlí, která má v psychologickém smyslu blízko pravému Já, Self. Milenci jsou kartou osobních slibů, přísah a oddání se. je to jedna z nejkomplikovanějších karet tarotového systému.
Ke kartě náleží písmeno zain, značící meč. není bez zajímavosti, že číslem odpovídajícím písmeni zain je 7 a součet zainu+pořadí karty 6+7 nám dá zase 13, číslo letopočtu. Meč je magickým nástrojem, který slouží k projevení vůle, ba symbolizuje i vůli samotnou. Zavádí nás hlouběji do sebe.Rozhodnutí, která učiníme v tomto roce, budou dlouhodobá a nezvratná. Podobně mezinárodní smlouvy a jiné dohody.
Rok nepřeje vztahům - své vztahy bychom měli vědomě zbavit lži, omluvit se, odpustit svým viníkům nebo naopak jít praštit toho, kdo si to zaslouží... ale vyřídit věc jednou provždy. Neočištěné vztahy skončí.
Důraz na očistu varuje před hledáním viníků a tím i před konflikty. A to jak na osobní, tak i na politické úrovni.
Bohužel nic nenasvědčuje tomu, že obecné blaho lidí na zemi nějak významně postoupí k výšinám.
Dlouhodobá přítomnost karty Aeon dosvědčuje, že bude chaos, stejný, jaký trvá už od počátku tisíciletí - tedy chaos informační, jehož následkem je stahování lidí do sebe, omezení vztahů, stále více lidí, kteří jsou sami anebo nadměrná specializace při současném zanedbání jiných než vybraných oblastí života.
To sice naznačuje zase pokrok vědy, ale nemám pocit, že bychom si plodů vědecké práce až nějak moc užívali - je to poznání pro poznání. Kdo jste poznali Mefistofela, poznali jste správně.Jak si vyložit:
Z úplného balíčku vytáhněte nebo sejměte tři karty. První položte doprostřed, další dvě okolo (první vpravo, druhá vlevo). Střední karta znamená vás nebo hlavní vliv, který se uplatní v průběhu roku, zbylé dvě symbolizují okolnosti. Nezapomeňte, že musíte posuzovat všechny tři karty najednou, ne si rozebírat jednu po druhé - to by vám utekla podstata a nimrali byste se v maličkostech.
Jestli nevíte významy karet, pak vám doma chybí moje knihy: Jednodušší s významy v oblasti výkladu nebo složitější s významy v oblasti niterných významů.

 
31. 12. 2012, Kunkovice u Litenčic

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz