Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Tajemný Fulcanelli

Je alchymie a je alchymie psychologická. Zatímco tu druhou dosti zpopularizoval C.G.Jung a po něm další a další, zůstala původní alchymie zapomenutá. Dnes si většina znalců myslí, že alchymie je to, o čem hovoří Jung - ti neznalí pochopitelně věří, že alchymie je zaostalou sestrou chemie, v horším případě jsou přesvědčeni o tom, že alchymie je blbost.

O alchymii nelze hovořit a nelze ji vyložit. Přesto jeden z nejvýraznějších a také nejznámějších moderních alchy-mistů dostatečně dobře vysvětluje její principy. Natolik dobře, aby si každá vnímavější duše dokázala utvořit zákla-dy pro případné další studium spisů, které jsou daleko méně přátelské vůči neznalému čtenáři. Jak vysvětluje Sa-vignies v předmluvě ke třetímu vydání:
"Pod pojmem příbytek filosofů rozuměl vždy Fulcanelli symbolickou oporu hermetické Pravdy, jako takovou, ať už jakékoli povahy a důležitosti. Tak je jí drobný bibelot uchovávaný pod sklem vitríny, stejně jako ikonografie na jednoduchém listě či v obraze, architektonická památka, třeba jen jeho detail fragment, jednotlivé obydlí, anebo celý a neporušený zámek či kostel.

Aby Příbytky filosofů zůstaly v souladu s Tajemstvím katedrál, bylo nezbytné kresby Juliena Champagna nahradit fotografiemi iniciačních předloh. Žel mnohé z nich jsou více či méně poničeny; jiné - což je nekonečně horší - zcela zmizely často díky spojeneckým bombám, jejichž nezbytnost byla poněkud sporná. Skutečně frapantní příklad takovéto skličující ubohosti se nachází v Lisieux, jehož stará čtvrť byla zničena, včetně nedocenitelného panského sídla. Zato "komerční basilika" jež je nápadná zvláště svou kupolí, a dokonale harmonuje s obvyklou atmosférou velkých pařížských obchodních domů, se v té době těšila poklidné nedotknutelnosti".
Ti, kdož četli zmiňované předchozí dílo téhož autora, Tajemství katedrál, by se neměli nechat odradit od četby díla předkládaného - dovoluji si zde předpokládat, že laskavý čtenář první knize … příliš neporozuměl. (Přece jen je v dnešní době velmi málo praktikujících alchymistů!) Zde má hloubavý duch cestu jasně vyznačenu!
Neváhej, milý čtenáři, a pročti stránky toho díla ve dvou svazcích. Čti pomalu, trpělivě a s důvěrou. Pak teprve můžeš porozumět.
Přejeme všem pěkné čtení.

Fulcanelli - Příbytky filosofů, Trigon, Praha 1996
 
Zuzana Antares pro TarotNet.cz 2002

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz