Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Cesta do hlubin mágovy duše

Když jsem se poprvé setkal s iniciačními komicsy z tvůrčí dílny švýcarského mága Akrona a výtvarníka Voenixe, měl jsem poněkud rozporuplné pocity. Zdály se mi příliš “ukecané” a přeplněné postřehy z hlubinné psychologie a obával jsem se, že si budou hůře hledat své čtenáře. Nedá se tedy říci, že by šlo o “lásku na první pohled”. Přesto mne přivedly k hlubokým a užitečným zamyšlením a také k vědomí, že se pohybují na duchovní úrovni, k níž jsem se doposud ani nepřiblížil. Nyní jsem přeci jen o malý krůček dál a lépe si uvědomuji nesmírnou složitost lidské duše a jejích vnitřních napětí a bojů, jež se navenek projevují zdánlivě nepochopitelným chováním, sny, úzkostmi i radostmi.

“Mágův sen” je prologem k velkolepému projektu “Dantovo Inferno”, který umožňuje lépe pochopit způsob Akronova myšlení a jeho sdělování hlubokého poznání. V složité a mnohovrstevnaté vizi ukazuje procesy, odehrávající se v lidské duši, zvláště pak v té, která se nespokojuje s povrchem a touží po hlubším poznání sebe samé.
Příběh začíná hrdinovou únavou ze života, vyčerpáním a pocity nesmyslnosti, tedy krizí. Sám mám zkušenost, že dosáhne-li taková krize vrcholu, začínají se dít zázraky a nejinak tomu je i Akrona, kterému se zjevuje Průvodce a nabízí mu cestu do Pekla duše, s nímž se člověk může vyrovnat jedině tak, že jím projde. “Hrubý musí projít ohněm; jemný nechť je zkoušen v intelektu a vznešení vyvolení v tom nejvyšším.” (AL I.50, část). Akron v “Mágově snu” je zcela jednoznačně zkoušen v intelektu. Setkává se se ztělesněním vnitřních procesů své duše a snaží se jim porozumět. Je naplněn pochybnostmi a podezřeními a jeho mysl se ještě nedokáže oprostit od duality dobra a zla, což ho nutí k vyčerpávajícímu vnitřnímu zápasu. Je to krásný příklad toho, že i když rozum teoreticky ví, něco hlubšího se brání poznání a překročení hranic, vedoucích do propastí duše. Zároveń je tak připravován na mnohem složitější a grandióznější cestu, jež bude popsána v “Dantově Infernu”. Dílo popisuje zápas s běsy vlastního ega, které musí zaniknout, aby se mohlo zjevit pravé Já. Zápas, na který by se každý hledající měl připravit – a Akronova tvorba může být v této přípravě velmi nápomocná. Slova jsou dopněna sugestivními obrazy vizí, jež umocňují prostý výklad a působí i na ty části duše, k nimž pouhá slova nemohou proniknout. Vzniká tak jedinečný celek, který sice nemůže nahradit osobní zkušenost s návštěvou vnitřního pekla, ale přesto přivádí k zamyšlení a ukazuje, čím vším je třeba projít, aby se člověk stal sám sebou, poznal svoji pravou Vůli. Svazek je dopněn zajímavými rozhovory s výtvarníkem Voenixem, životopisy obou tvůrců a také dvěma ukázkami Voenixova parodického comixu “Mág”, které jsou bohužel nepřeloženy, ale i tak jsem je – i přes chatrné povědomí o němčině – ocenil. Rozhodně by nebylo na škodu je nějakým způsobem u nás publikovat, neboť k magii patří nejen tvrdá dřina na rozvoji osobnosti a pochopení skrytých sktečností duše a světa, ale i humor.
Závěrem řečeno: patříte-li k těm, kteří nemají v úmyslu spočinout v pohodlné povrchnosti, budou vás Akronova díla inspirovat a budete se k nim vracet.

(Akron/Voenix: “Dantovo Inferno – Prolog: Mágův sen”, vyd. Spiral Energy, brno, 2003, 1000 výtisků, 159 Kč)
 
Jaroslav A. Polák pro TarotNet.cz 2002

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz