Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


O temných silách, které chrání zemi Moravskou

Tuto pozoruhodou báji jsem objevila při psaní předmluvy k Necronomiconu (Necronomicen podle Murahawy, vydalo Spiral Energy, Brno 2011, 290 s., 418,- Kč).
Takhle to tedy bylo:

Příběh chytrého muže, krásné cizinky a velké říše

Počátek 7. století zastihl Evropu uprostřed neklidu a válečných konfliktů. Persie, přes niž vedla obchodní stezka do Číny, začala válku s Byzancí, aby posílila svůj vliv. Persie byla ve spojení s Avary a Byzanc s Franky, a tak se konflikty přenesly až do Evropy.Tou dobou po kupeckých stezkách cestoval bohatý francký obchodník, zdatný válečník a šikovný vyzvědač Sámo. Ve 40. roce vlády Chlothara II., tedy okolo roku 62345, se při ochraně svých obchodních zájmů dostal až na území dnešní jižní Moravy, kde se při vzpouře Slovanů proti Avarům postavil na stranu Slovanů. Po statečném a vítězném boji byl zvolen slovanským králem. Oženil se s Jarou, dcerou jednoho z padlých náčelníků, uspořádal své panovnické záležitosti a dokončil obchodní cestu do Číny. Po dvou letech se vrátil a přivezl si dvě manželky: Silnou a statečnou Langobardku Henavu a krásnou tajemnou Peršanku Murahawu. Však k Persii měl silnou vazbu, neboť Peršany měl tento záhadný muž prý ve vzdáleném příbuzenstvu.
A praví se, že perská kráska Murahawa dovezla sebou ze starobylé vlasti tajemnou knihu, s jejíž pomocí mohla vykonávat prazvláštní čáry a kouzla. A kdykoli knihu ote- vřela, obloha se zatáhla, tma padla a nebesa se bouřila. Murahawa však neužila sil spoutaných v knize proti zemi či lidu. Když její manžel zvolil místo mezi dvěma řekami, vtiskla mu ochránce. Tak byl postaven nedobytný Wogastisburg, jež se stal hlavním městem království, jež na paměť půvabné cizinky bylo nazvánou Moravou. A krásná Murahawa, která našla zalíbení v zemi svého manžela a krále, vložila do ní věčnou slávu a magickou moc a přislí- bila jí i jejímu lidu ochranu prastarých bytostí, starších než svět... dokud čas tohoto vesmíru neskončí.
Ke třem ženám pojal pak Sámo dalších devět manželek. Svými sňatky, ale také dík své válečné udatnosti a podpoře slovanských vojsk rošířil své panství nejen na území dnešní Moravy a Čech, ale i do jihozápadního Slovenska, části Rakous, Slovinska a Maďarska. Se svými dvanácti ženami měl třicet sedm potomků (viz ibid.) a jak se vypráví, mnozí z nich se proslavili. Ale pro nás nejvýznamnější je pravnuk Murahawy se zvláštním jménem Krok, který měl tři krásné a chytré dcery, Kazi, Tetu a Libuši...
A dál ten příběh asi už známe.

 
10. 10. 2011 a 11. 10. 2012

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz