Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Rozdělení mysli na úrovně vědomí
Model mysli má čtyři úrovně.
# Vědomí sestává z toho, co v daném okamžiku zaměstnává naši mysl, ať jsou to myšlenky, představy, nebo city. Vědomí je v podstatě část mysli, jejímž prostřednictvím cítíme, že žijeme. Je to nejmenší část celku bytosti člověka. Důležitou složkou vědomí je vůle - bez ní se prostor či míra vědomí umenšuje.

 • Podvědomí či předvědomí je pojem užívaný pro všechny informace, které máme v paměti a které, ačkoli právě nezaměstnávají naši vědomou pozornost, si dokážeme libovolně vybavit. Vzpomeňte si například na svůj domov. Dokud jsem se o něm nezmínil, pravděpodobně jste na něj nepomysleli, ale v okamžiku vyslovení se ve vašem vědomí okamžitě vybavily různé myšlenky a vizuální představy s domovem spojené. Vynořily se z vašeho podvědomí.
  Informace z podvědomí, které nejsou dlouho používány, se ztrácejí do osobního nevědomí, zvaného táž osobní odpadkový koš.

 • Nevědomí sestává krom již zmíněného odpadkového koše z hlubin, které jsou pro vědomí zpravidla nedostupné bez použití vhodných technik (hypnózy, snů a především meditace). Nevědomí se skládá z toho, co souvisí s naším vlastním životem od jeho počátku doposud.

 • Kolektivní nevědomí jsou zděděné informace společné všem lidem: způsob myšlení, cítění a vnímání, automatické chování. Kolektivní nevědomí je pramenem lidského snažení, citových i duchovních tužeb lidstva a pravzorů - archetypů, které vládnou bytostí každého člověka podle týchž pravidel. Moderní věda označuje kolektivní nevědomí a gentickou paměť, vyznavači východních náboženství za karmu. Kolektivní nevědomí je úroveň, na níž jako by se rozšířila naše mysl a připojila se ke sjednocujícím psychickým a duševním silám, které jsou vlastní lidskému rodu.


 • Archetypy jsou vzorem mocných univerzálních obsahů jako "královny-matky", "krále-otce", "hrdiny", "mudrce", "počátku" a dalších. Jsou to prapůvodní symboly, které měly význam vždy a pro všechny, jak dokládá jejich častý výskyt v pohádkách, mýtech, legendách a uměleckých výtvorech různých kultur. Jsou zobrazeny i na velkých arkánech tarotových karet. Archetypy ovlivňují náš způsob chápání světa a náš vztah k němu.
  Při meditačních, koncenztračních a dalších speciálních technikách práce s vědomím se nám otevírá nejprve předvědomí - vír myšlenek a vzpomínek, které se okamžitě nahrnou do mysli, když se pokusíme nahlédnout do nitra. Pak, s prohlubující se meditací, se nám otevírá nevědomí. Nejprve se vynoří například dávno zapomenuté vzpomínky z osobního nevědomí a teprve později přijdou obecné symboly a archetypy z kolektivního nevědomí. Práce se silami kolektivného nevědomí más svá pravidla, která není možno nedodržet: dodržují se sama.  Zpracováno podle C.G.Jung - Výbor z díla I., II. a Davide Fontana - Kniha meditačních technik. Zpracoval Jiří Ott, redakce Zuzana Antares
   
  zveřejněno 2. 9. 2012

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz