Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Stručné shrnutí základních osmi typů osobnosti
(Podle C.G. Junga)


Kdo si chcete připomenout Junga a zařadit sebe sama nebo své blízké, tady je stručný návod. Chcete-li si otestovat, kam patříte a co jste za typ, použijte test mbti, např. tu http://spt.skeletus.com nebo tu mypersonality.info. V testu se dozvíte typ a v Jungovi (Výbor z díla I.) si můžete přečíst charakteristiku vašeho typu, kterou uvádím ve velmi krácené podobě - tzv. pro lenochy.

Nevědomí plní kompenzační úlohu vůči vědomí, jak silně je zastoupená funkce ve V, tak silně se v NV projevuje funkce protilehlá. Lidsky řečeno je to nakonec pěkný guláš. V dalším shrnuji spíše vědomé projevy, pro kompletní výklad raději otevřete toho Junga.Extroverti

Extrovert váže V na objekt, NV je vázáno na subjekt a proto se jeví egocentrické. libido proudí z osobnosti ven.

Extrovertní myšlení - podřízení objektivním faktům nebo objektivním idejím. Dogmaticky strnulý, kritický, někdy tyranizující. Nedělá výjimky. Typ vědce. Pokládá se za typičtější pro muže.
Extrovertní cítění - objektivně orientované cítění, ne "já to tak cítím", ale "takhle se to má cítit". Hodnocení dle tradičních hodnot, rozplynutí se v objektu, nebytí sebou. Pokládá se za typičtější pro ženy.
Uvedené dva typy patří k racionálním (usuzujícím; já jim říkám vědecké - když si kupují látku, dívají se na ni). Jsou objektivní, vyhýbají se náhodě.

Extrovertní percepce - objekt je důležitý, když vyvvolá vjem, sem patří "užívání si", hedonismus. Mohou na okolí působit jako rozumní, ale chybí jim úsudek. Mají silný smysl pro realitu.
Extrovertní intuice - od objektu je něco očekáváno, intuice postihuje jeho možnosti. Iniciátoři, podporovatelé, plnost jejich života žijí druzí, stále se ženou za příslibem, možnosti, odmítají stabilitu.
Uvedené dva typy patří mezi iracionální (empirické, já jim říkám umělecké - když si kupují látku, osahají ji), orientují se na to, co je, ne na úsudek o tom, co je.

Introverti

Introvert váže V na subjekt, nv je spojeno s objektem, proto jsou závislí (často na lidech) a stále se snaží osvobodit. Libido proudí dovnitř.

Introvertní myšlení - soustředí se na ideu, kterou prohlubuje (extrovert ji rozšiřuje). Myšlení pro myšlení, pro košatost výsledku, neumí získat pro své ideje lidi - ty jsou přece tak dobré, že to každý musí poznat.
Introvertní cítění - znehodnocuje objekty, upozorňuje na sebe negativně. Působí klidně, chladně, brání se vztahu k objektu, vášnivost, spoutává okolí. Cit jde do hloubky, neprojevuje se viditelně.
Oba typy jsou racionální, úsudek se řídí subjektivním faktorem.

Introvertní percepce - není úměrná souvislost mezi subjektem a objektem, je jakoby libovolná. Typ obtížně přístupný porozumění, sám neumí reprodukovat subjektivní vjemy. Objekt je zrcadlen, ne vnímán přímo, skutečnost nazírá jako banální.
Introvertní intuice - vnitřní svět se mění na vnitřní objekty. Převažuje vnitřní skutečnost. Zachycuje archetypy - proroci, snílci, mystici, umělci - vyznávají nebo zvěstují.
Oba typy jsou iracionální, jsou nepřístupné vnějšímu posouzení, navenek rezervovaní, subjektivně bohatí.

 
25. 6. + 26. 8. 2012

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz