Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Co čeká nás a svět v roce 2012

Krize, nedůvěra, zdražování, pokles, chudoba, nedostatek. Tato slova slýcháme každodenně a s magií či vírou v okultno nemají co společného. Ba i víra v konec světa je tentokrát rozšířená víc, než v dobách jiných ohlášených konců světa. Uniknout sami před sebou do všeobecného kataklyzmatu chce tedy víc lidí, než dříve. To nemusí nic znamenat. Je víc lidí na planetě, víc jich tedy sdílí stejné pocity. Zvlášť ke konci roku 2011 apokalyptické vize kulminovaly. A od té doby je najednou skoro klid. Jak to? K čemu se schyluje? Odpovědi nabízí letošní předpověď.Ta vychází jako vždy ze souvislostí kabalistického Stromu života, jak jej předává tradiční magie, kdy magické pojetí je odlišné od tradiční kabaly. Strom života je grafické uspořádání základních desíti čísel a písmen abecedy podle daných pravidel a najdete je např. u předpovědi pro rok 2003. Než se podívám na dny budoucí, zhodnotím nejdřív loňskou předpověď.
Dominující událost pro malý cyklus 2011 - 2020 zatím není jistá. Nejvýraznějším kandidátem je proměna ekonomiky, experimentování v této oblasti a změna přístupu jednotlivců k hromadění a jistotám. Na potvrzení si ale budeme muset asi ještě rok dva počkat. Nedozvěděli jsme se ani o žádném objevu, z nějž by bylo na první pohled patrno, že přinese zvrat. Nenastala žádná politická událost, která by otřásla světem. Nejvíce ale s námi všemi hází právě ekonomika a jsme ochotni věřit tomu, jak bídně jsme na tom a jaká chudoba nás čeká - pozoruhodná iluze. Kdopak nám ji podsunul a jak se v našich mozcích vzala?
Var v kolektivní duši přinesl v politické oblasti zjara revoluční až válečné změny v arabském světě, později protesty na Wall Street a nakonec demonstrace v Moskvě. V naší politice můžeme pozorovat vcelku obstojnou crazzy komedii. Další události už nebyly tak zjevné. Nejviditelnější při hodnocení světa je právě to, co se týká politiky; ta jako by demonstrovala hnutí, probíhající v kolektivní duši. Co stojí mimo politiku, se hůře hodnotí. Ne každý je totiž přivyklý introspekci a vlastní duševní děje laici pojmenují ve smyslu cítila/a jsem se dobře nebo onemocněl mi otec, tak to dobré nebylo - což ale o podstatě duševních procesů vypovídá pramálo. Přesto se oproti předpovědi jeví, že nejistoty, neklidu, ustrašenosti, sevřenosti a nestatečnosti je méně. To možná slibuje, že jsme se jako lidstvo pochlapili, ale stejně tak zde může být varování, že kolektivní vlivy nemusely dosáhnout vědomé úrovně a projeví se až v roce příštím. Přes všechnu svou skepsi se zatím kloním k první variantě.
Bohužel vyšla předpověď vážných havárií strojů, přičemž nejvážnější - Fukušima - byla havárií století. Taktéž boje a spiknutí nabraly během roku na síle. Ekonomická krize se v souladu s předpovědí vrátila. Aspoň u nás se na světlo skutečně dostaly dlouho utajované aféry.
Zmatek a nejistota se projevily méně, také připoutanost k matérii se mi jevila ve skutečnosti nižší, než jak jsem původně odhadovala.

A co říká nový letopočet? I letos sepíši hlavní výchozí předpoklady, z nichž se nakonec pokusím usoudit na pár událostí, aby se čtenář měl čeho chytit ve svých vlastních vývodech.

Dvanáctkou vystupujeme definitivně mimo oblast sefirot Stromu života. K nim se budeme v dalších letech vztahovat už jen skrz součet číslic.
Na rozdíl od loňského jednoznačného vztahu mezi desítkou a jedenáctkou není mezi dvanáctkou a žádným dalším blízkým letopočtem žádný vztah. Dvanáctka si bude jen tak ležet - anebo, protože odpovídá číslu karty Viselec, jen tak viset.
Viselec, tarotová karta s pořadovým číslem 12, je pasivní, očekávající karta. Někdy značí také uvíznutí nebo marnou snahu poposunout události kupředu, ačkoliv ještě není čas, aby se vyvinuly dál. Viselci patří hebrejské písmeno mem, značící voda, a voda plyne jako čas, sama, bez pomoci, bez vlastní námahy. Ohnivý duch vstupuje do času a mění jeho povahu, lidé jej začínají vnímat odlišně, ale zatím ne dobře – jako vždy, když se učíme něco nového. Objevují se časové zmatky, kontrakce, zapomnětlivost, obtížné vzpomínání, co bylo dřív a co potom, špatný odhad času.
Dvanáctka je číslem klidu. Při počítání ve dvanáctkové soustavě, běžné ve starověku, se jí dostáváme k završení kruhu, děleného na dvanáct dílů. Uzavírá se jeden oběh. Podobně svědčí i násobek 3x4, což je úplné propojení duchovní trojice s materiální živlovou čtveřicí. Její jinou podobou je sedmička, která 3 a 4 prostě sečetla a tím oznámila, že něco bylo stvořeno. že je zde dán dynamický princip, který se bude projevovat ve dvanáctkovém kruhu. Dvanáctka je oproti ní úplnější, je definitivní a dává jasněji najevo, co jsme si na dalších sto let nadrobili. Vztah mezi rokem 2007 a 2012 se tak může čtenáři osvědčit zvláště ve vyvozování povahy osobních událostí: Co jsme si naplánovali roku 2007, konkretizuje rok současný.
Rozepíšeme-li letopočet podobně, jak jsme to udělali vloni (výsledkem bylo šin-teth, viz loňskou předpověď), dostaneme se k Aeonu a Viselci, písmenům šin a mem. První z nich symbolizuje oheň, druhé vodu. To jsou dva základní živly, navíc protikladné. Jejich spojení je dynamické, ale nemusí být vždy příjemné. To, co jejich prostřednictvím přijde, přinese užitek, ale bude vyžadovat, abychom se ke skutečnostem postavili aktivně a nebáli se myslet jinak, nově.
Z hlediska tradičního sedmiletého astrologického cyklu je tento rok pod vládou Merkura, boha cest, obchodu, podvodu a spojení mezi lidmi. Merkur bude rozšiřovat komunikaci, bude fandit vyjednávání, spisovatelům, zlodějům i vědě. Je to dvojaký bůh, tzn. ani dobrý ani špatný. Vládne všemu, co se zmnožuje, i všemu, co je nepřehledné. Nepřeje pořádku, ale dá schopnost pochopit. Merkur spojuje protikladné síly, o odstavec výše popsaný oheň a vodu, z nich tvoří plodné spojení pro příští čas. Dává jedinci šanci, aby přestal být rozštěpený na protiklady a našel svou střední cestu.
Ciferný součet letopočtu pro numerologické operace je 5 (2+0+1+2), což odpovídá písmeni he, jež značí okno a najdeme je na kartě Hvězda. Hvězda je kartou fantazie, iluzí, ale také důvěry a tvořivosti. Symbolizovat může i vzdálené cíle a náročné cesty. Hvězda ukazuje člověka stojícího na pokraji vesmíru, zažívajícího šok z nekonečného prostoru a nespočtu možností. Jedinec je malý oproti vesmíru, ztrácí se. V Thelémě je Hvězda prapůvodním podstatou všeho, co existuje; k ní v protikladu stojí Hadit, lidské vědomí. Oba tyto prvky jsou prostřednictvím tarotu signovány planetou Saturn. Hvězda tak nabízí nejen uvědomění člověka jako součásti vesmíru, ale také šanci být člověkem vyšším, lepším.
Přisoudíme-li číslo 5 spíše kartě podle pořadí, což by byl Velekněz, pak nás čeká rok zkoušek a pořádně si dáme. Velekněz je zsvětitel - a žádné zasvěcení není zadarmo.

Do předpovědi na příští rok můžeme započítat neklidný předvánoční čas, který mohl být pro mnohé z vás zabarven smrtí Václava Havla. Tento člověk, ať už milován nebo lhostejný, byl význačnou, kontroverzní osobou a jako představitel naší země je spojen i s jejím politickým renomé podle dávného pravidla jeden král – jedna země. K jeho smrti se váže nemálo shod, z nichž lze uvést ty ověřitelné: Zemřel na počátku Saturnálií či z jiného hlediska na konci adventu, jeho pohřeb byl krátce po Slunovratu. Novoluní na Štědrý večer, konec retrográdního pohybu Jupitera 26. 12., tvar horoskopu s vůdčí planetou Mars - to jsou pozoruhodné úkazy na nebi, které se váží k témuž období. Mnozí pociťovali celý prosinec jako zvláštní, emočně neuspořádaný měsíc a měli štěstí na neobvyklé maličkosti. Vykročení do roku 2012 může tak být spojeno s očekáváními a s pocitem, že začíná něco nového. (Ověřila jsem si vyptáváním u svých bližních a známých, že významná většina skutečně období takhle vnímala). To je jistě pozoruhodné, protože vstup něčeho nového do našich životů bychom dle věšteb o konci světa měli očekávat až o rok později.


Jako výchozí premisy tedy máme na jedné straně poklidnou plynoucí vodní energii Viselce, proti níž stojí dynamika spojování ohně a vody. Můžeme si tedy vybrat, každý sám za sebe, zda budeme raději jen tak viset v proudu okolního dění nebo se pustíme do konfrontací a začneme integrovat protiklady. Ale i ti visící nechť počítají, že mohou být překvapeni nenadálou konfrontací, jíž nepůjde uniknout a která jim ještě včera vůbec nepřišla na mysl.
Politická situace bude probíhat navážno, tzn. že dojde k dohodám, domluvám, rozdělením a smlouvám, které budou klíčové pro další vývoj. Mnohé z těchto smluv a dohod budou uzavřeny pod tlakem veřejnosti nebo skupiny, která veřejnost zastupuje. Mezi osobami silně zainteresovanými na zisku bude docházet k nečekaným rezignacím, mocenským zvratům nebo odchodům do ústraní. Někteří mohou i náhle zemřít, protože budou - magicky řečeno - vystaveni soustředěnému zájmu náhodně vzniklých skupinových bytostí.
Skupiny a firmy vládnoucí velkým majetkem budou celkově vystaveny neobvyklé nestabilitě. Majetky se mohou přelévat, trůny se budou otřásat. Nikdo nemá nic jisté a nejlepší obranou proti ztrátě je nic nemít a netoužit po moci. Vše je dílem okamžiku, jednoho záblesku ohnivého Ducha, když proniká vodou, z níž zase za chvíli unikne. Situace, které nastanou, je třeba využít rychle, bezprostředně, z nápadu lze čerpat dnes, zítra už jeho význam zanikne.
Velmi se změní finanční poměry. Ne že by zaniklo rozdělení na bohaté a chudé, ale změní se vztah lidí k majetku. Ten bude víc vnímán jako přechodná hodnota. Je to nový prvek a bude v mysli jednotlivce odzrcadlen jen slabě, sílit bude až během let; lépe jej můžeme vnímat v politických událostech, jak byly popsány výše. Také si budeme moci všimnout toho, že poklesne význam dluhu, zesílí sociální cítění. Toho mohou zneužívat ty skupiny lidí, které mají zájem se přiživovat na většině a vzroste významně jejich agrese - což dá zbraň do ruky pravicově smýšlejícím. A barevný kotlík zmatků je hotov - pozor, platí celosvětově!
Majetek i moc se budou stěhovat do Asie, kde se stávají výbušnou silou, jež se však nakonec asi obrátí proti jejím nositelům, tedy samotnými asiatům. Asi se neprojeví nepřátelsky ani zvlášť pořádkotvorně mj. dík uklidňujícímu vlivu Ruska. Výbušnými oblastmi se zdají být černá Afrika a Spojené státy.
Přijdou nové objevy v oblasti počítačových technologií, které mohou zarazit kohokoli, kdo se o oblast aspoň trochu zajímá. To ale nezabrání pokračujícím haváriím strojů, pádům sítí, výpadkům distribuce energií. Rozvoj technologií nepovede ale k pokroku ani v jiném smyslu, bude využíván ve hrách, vojenství nebo tajných úkolech. Pravděpodobné se nejeví ani zásadní novinky ve výzkumu vesmíru.
Nálada mezi lidmi bude zřejmě rozdělena podle pravidla uvedeného výše. Ti pasivní budou pokračovat v marném budování otřásajících se jistot a mohou mít větší sklon než jindy unikat do konzumu, tělesné kultury nebo planých snů. Ti aktivnější budou hodně cestovat, seznamovat se a mnohdy se až samoúčelně zaměřovat na prožitek.

Jak si vyložit:
Z úplného balíčku vytáhněte nebo sejměte tři karty. První položte doprostřed, další dvě okolo (první vpravo, druhá vlevo). Střední karta znamená vás nebo hlavní vliv, který se uplatní v průběhu roku, zbylé dvě symbolizují okolnosti. Nezapomeňte, že musíte posuzovat všechny tři karty najednou, ne si rozebírat jednu po druhé - to by vám utekla podstata a nimrali byste se v maličkostech.

 
29. 12. 2011 - 29. 1. 2012, Kunkovice

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz