Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Kouzla VII. - Nabíjení a posvěcování

Předměty, které budete při rituálech používat, potřebujete často nejdříve nabít. Tím dosáhnete lepší účinnosti rituálu. Posvěcení je prvním krokem k nabití energií. Pak můžete postupovat třeba takto:
Předmět, který chcete nabíjet, dejte na místo, na němž bude moci zůstat po celou dobu nabíjení. Jde-li o předmět malý, postavte k němu svícen se svíčkou. Vyberte si denní dobu, v níž se budete moci nabíjení pravidelně věnovat. Nejlépe by to mělo být každý den, pokud tyto možnosti nemáte, může to být třeba ob den nebo jednou týdně.

V určený čas zapalte u předmětu svíci. Pokud svíci nepoužíváte, vezměte předmět do ruky nebo se jej dotýkejte. Opakujte jednoduchou formuli, např. Dávám ti sílu, abys mi ji v pravý čas vrátil a přitom si představujte, jak do předmětu proudí síla, ten se naplňuje a rozzařuje. Rituál zakončete úklonou.
Jinou možností je odříkání delší modlitby. Typickým způsobem posvěcování u křesťanů je odříkání růžence. Jste-li jiné víry nebo bezvěrci, je třeba si vytvořit obdobnou litanii. Vaše osobní modlitba může být veršovaná i bez veršů, musí ale obsahovat několik údajů: Jednak určení síly, k níž se obracíte, např. jméno božstva, oslovení Velká Bohyně či Přírodo atd. Dále musí obsahovat sdělení kdo to chce – čili vaše jméno nebo charakteristiku – např. já, kdož se snažím o poznání nebo ten/ta, kdo se snaží domoci svého práva a co vlastně žádáte, zde požadujete sílu a podporu. Nakonec je třeba síle poděkovat a říci Amen. Litanie musí být odříkávána soustředěně, hlasitě pokaždé stejně a rytmicky. Při odříkávání si představujte, kterak vzývané božstvo či síla naplňuje nabíjený předmět energií.
Jindy lze využít nabití předmětu světlem. Využívá se výhradně světlo Slunce nebo Luny, dle druhu operace – pro působení zjevné to bývá sluneční světlo, pro působení skryté světlo Luny. Nabíjený předmět vystavujte pravidelně světlu, které by nemělo být rušeno např. pouličním osvětlením. Nabíjený předmět nesmí být vystaven světlu opačnému – např. předmět nabíjený Sluncem nesmí zůstat zapomenut a ponechán noci nebo dokonce vystaven světlu měsíce. Nabíjení měsíčním světlem provádíme obvykle po dobu jednoho cyklu (28) dnů, sluneční světlo nabije předmět při intenzivním svitu dostatečně za 3 dny.Poznámka:
Zatím poslední článek ze série kouzel - připomínám, že jsou to ty, které se nevešly do připravované Knihy kouzel nebo budou v knize uvedeny v jiné podobě.
nabíjecí rituály se vám mohou osvědčit i v denním žití - nabít si přece můžete libovolnou věc, od níž očekáváte, že vám přinese štěstí!
Tak hurá do toho!
 
zveřejněno 28. 12. 2011

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz