Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Tattvy I.

Úvod 2011. Tattvy jsou u nás v současnosti známé jako očistný, dietetický a cvičební systém. Mělo by se ale jednat především o systém magický, byť je našemu světu cizorodý. K tattvám jsem před mnoha lety přeložila článek z materiálů Golden Dawn, který jsem o pár let později učesala podle zjednodušeného zasvěcovacího systému, který u nás vyšel po roce 2000.
Protože je celý materiál dost dlouhý, budu jej sem dávat po částech.

Předmluva 2005. Tattvy představují zcela cizí prvek v evropském myšlení. Učení o nich bylo zpopularizováno už na přelomu 19. a 20. století, když se do povědomí okultistů dostalo následkem popularity východních nauk v theosofických skupinách. V dnešní době je učení o tattvách známo především jogínům a těm, kdož se hlouběji zajímají o východní nauky. Jedná se totiž o takový způsob nazírání vesmírného řádu, který je povrchnímu zájemci ztěží pochopitelný a těžko přístupný bez hlubších znalostí a bez vlastní praxe. Tattev se užívá především při cvičeních, které jsou moderním jazykem označována za práci s energií, jejích význam a vliv na jemnohmotné tělo je ale podstatně hlubší, než by se z tohoto názvu dalo odhadnout. Tattvický systém má blízko také ke cvičením prány, jak ostatně z dalšího textu vyplývá.
Níže uvedený informativní návod čerpá z materiálů magického řádu Golden Dawn; poznámky vycházejí z mé vlastní jogínské praxe. V materiálech řádu New Golden Dawn, který navazuje na původní tradice pod vedením manželé Cicero, je tattvický systém chápán pouze jako nástroj věštění. Toto tvrzení má čtenáře buď pomýlit, nebo se jedná o zavádějící překlad. (U nás vyšlo 6 dílů Zasvěcení do praktické magie, které vydal Ivo Železný, Praha 2002 – 2003. Tyto materiály vycházejí z původní tradice, jak byla zveřejněna Israelem Regardie; jsou mírně upravené a počítají s tím, že čtenář může pracovat i bez vedení řádových bratří a sester.) O tattvách se zmiňuje i Crowley, který např. ztotožňuje Akášu a sféru Ducha.


Tattvický systém je do jisté míry srovnatelný s naším, tj. západním, systémem živlovým. Ale zatímco akášu můžeme s živlem Duch srovnat velmi přímo, je mezi zbylými čtyřmi tattvami a čtyřmi klasickými živly jen obtížně možné položit rovnítko. Pro začátečníka, který chce do systému proniknout, to ale stačí. Doporučuje se proto používat západní živlové i podživlové symboly tattev. Západní formy poskytnou studentovi symboly, které jsou cele shodné s kterýmkoli jiným aspektem učení západního esoterismu. Tyto západní symboly také korespondují s tím, jaké barvy přiřazuje Golden Dawn jednotlivým živlům, kdežto tattvy původem z Východu s tím nekorespondují.

Obecné poznámky
Existuje pět tattev neboli principů:
1.Akáša- Éter
2.Váju - Éterický princip
3.Tédžas - Princip světla a tepla
4.Apas - Vodní princip
5.Prithiví - Zemský princip
Avšak jejich prvotní Příčinou je Velký vládce veškerenstva, Jediné světlo, Beztvarý. Z Něho se jako první vyjevil Éter; potom Vzduch, pohyb, dávající vzniknout éterným vlnám, které způsobují světlo a teplo, a tak dále - podle shora uvedeného pořadí.
Jogín rozeznává těchto pět tattev, jejich sukšmu šariru, později pochopíte jak. Astrolog, který neví nic o dechu, jenž se nazývá svara, je jako bezcenný muž bez manželky. Je to sama Duše; je to svara, Velký vládce všeho, který tvoří, zachovává a ničí a způsobuje vše, co existuje v tomto světě. Zkušenost i tradice říkají, že žádné poznání není cennější než poznání svary. Nikdo jiný neodhaluje fungování soustrojí tohoto světa ani tajného působení tohoto světa.
Mocí svary lze zničit nepřítele. Moc, bohatství i rozkoš - to vše lze ovládat svarou. Začátečník v naší Nauce musí být nezkažený a klidného ducha i mysli, zručný v jednání a neochvějné víry ve svého duchovního učitele. Musí být silný ve svém odhodlání a také vděčný.
 
22.11. 2011

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz