Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Čtrnáct doteků snu

Minulý týden jsem pobývala v Londýně. Bylo to právě v čase, kdy město rozbouřily nepokoje šířící se v přistěhovaleckých čtvrtích. Ulicemi se proháněly bandy zdivočelé mládeže a rozbíjely výlohy, rozléhal se křik v prapodivné angličtině, bojové pokřiky byly střídány kvílením a nadávkami raněných a z některých oken šlehaly plameny. Před polednem jsem procházela poničenou ulicí, teď klidnou, aspoň než nastane večer a rabování začne nanovo. Vítr rozhazoval šedivé špinavé odpadky, když najednou vidím, že přede mnou na chodníku mezi střepy leží knížka. Jako vášnivému čtenáři mi to nedalo a zvedla jsem ji. A jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že kniha je psaná česky! Poznala jsem v tom pokyn shůry, a hned poodjela z neklidných míst, posadila se a začala číst...

A drama přítomných dnů jakoby najednou bylo pryč. Kniha mne přenesla do jiných světů, do míst, kde zaujatí introverti dávají vzejít odvážným teoriím, kde muži dávají všanc svůj život, jen aby obhájili svou pravdu, kde se za našimi obrazy otevírá propast jiných světů, výhrůžných a přece zvláštně přitažlivých. Drobná knížka obsahovala čtrnáct recenzí zcela pozoruhodných a úplně neznámých knih, přičemž každá z knížek odhalovala vědění za věděním a svět za světem, každá promlouvala vemlouvavě konejšivým jazykem. Jen zdánlivě byla recenzovaná díla jiná a jen zdánlivě se zabývala odlišnými tématy. Ve všech přece bylo zdůrazněno téma neznámých světů těsně za hranicemi všední reality, ba snad i jakýchsi alternativních pohledů na člověka a jeho duši, na historii, na náboženství a vývoj.

Tak nějak by mohla začínat recenze na knihu recenzí, kterou teprve před pár týdny vydalo nakladatelství Vodnář. Pozoruhodné je, že žádná z knih,, které autor recenzuje, reálně neexistuje.
Opravdu ne. Všechny je sám vymyslel, vytvořil jejich obrazy ve své mysli, mnohdy i s životopisy autorů. Každá recenze je tak samostatným světem jednoho tvůrce, jednoho knižního příběhu. Každá recenze vytváří atmosféru své knihy, každá vtahuje čtenáře do jiného vyprávění, z nějž se dozvídáme dost tak leda na to, abychom byli navnaděni a abychom se zamysleli - tu nad krušným osudem autora, tu nad nastiňovaným problémem nebo sami nad sebou. Každá recenze tvoří námět k povídce, románu, rozvětvenějšímu příběhu, který, žel, nikdo nenapsal a téma tak na svého zpracovatele teprve čeká.
Smyšlené knížky mají svůj původ v různých koutech zeměkoule a jsou přeloženy z všemožných jazyků. Jejich autory jsou vesměs muži a vesměs s puncem temné životní tragičnosti. Jsou to lidé, kteří se setkali se svou životní myšlenkou, s ideou, která pronikla jejich životy a navěky je pozměnila. A právě proto dokázali tito lidé (dvanáct vzdělaných mužů - vědců, jedna matematička a jedna básnířka) z drobného podnětu vytvořit jinou myšlenku, jinou realitu, jiný svět. Ten se jim však odvděčil vskutku prvotně mateřsky: pohltil je.
Recenze nastiňují obsah každé z knížek natolik sugestivně, že čtenář nade všechnu pochybnost věří, že autor knihy opravdu četl. Mnohdy je atmosféra tak dokonalá, že si jej představujeme, kterak listuje stránkami a celé noci sedí se slovníkem či encyklopedií. Ač údajné knihy pocházejí z různých vědních oborů, je odborná stránka podána natolik přijatelně, že ani zde naše představivost nechybí, mysl nezapochybuje a čtenář dál hltá vyprávění o neexistující knize, jejíž reálné bytí si dokáže bez zaváhání představit.
Jaroslav A. Polák je totiž především mistrem slova a znalcem vzdálených světů fantazijních představ. Také je člověkem, který má velmi rád lidi a o lidstvo se živě zajímá, jak prozradí výběr témat. Když přiřadíme každé povídce dvě až tři vůdčí témata, dojdeme k těmto výsledkům: Psychiatrie 6x, magie a jiná okultní témata 5x, vývoj člověka a religionistika po čtyřech, bible a kabala 3x, po dvou historie, sociologie a spiknutí a jednou matematika. Čtyři stati jsou z mého hlediska humoristické.
Na závěr vložil autor svou vlastní recenzi na tuto svou knihu, kde o sobě aspoň něco málo prozrazuje. Přiznává také, že recenze jsou mystifikacemi. K jeho hodnocení tedy doplňme, že celá knížka je nejen výborným oddechovým čtením z pomezí sci-fi, ale také dobrým nástrojem pro procvičení představivosti, že podněcuje čtenářovu fantazii a provokuje k úhlům pohledu na známé skutečnosti.

Jaroslav A. Polák: Bizarní atraktor, Vodnář, Praha 2011
 
11. 8. 2011, Thelema-centrum Kunkovice

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz