Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: To chce mít svůj systém...

Magické knihy Josefa Veselého čtu ráda a pokládám je za solidní vydavatelské počinky. Autorův styl je příjemný, vyprávěcí a neknižní, proložený příhodami a komentáři k našim současníkům. Kompilace cizích překladů mi - narozdíl od častých kritiků díla tohoto autora - nevadí a ráda obětuji původnost na oltář přehlednosti a sečtělosti, jejichž důkazů se mi v knihách J. V. dostane požehnaně. Pokládám za velmi užitečné, že se lze v českém jazyce dočíst aspoň úryvky z děl autorů, které by ke čtenáři hledaly dlouho cestu a ještě by bylo nutné se potýkat s (asi nejen pro mne) méně pohodlnou angličtinou (v níž zřejmě nikdy nezvládnu rychločtení).
Podstatou Veselého poslední knížky je srovnání alchymického Velkého díla, magické zasvěcovací cesty a autorova osobního systému, který v knize pojmenovává jako démonický operační mód. Skrytou podstatu nejen této J. V. knihy lze nalézt v prazvláštní skutečnosti, že vše má být systematické a jasné.

Nevím, zda pojem =operační mód= autor převzal nebo zda se jedná o jeho původní koncept. Tento způsob chápání magické práce je naznačen již v prvním díle knih o magii, nazvaném prostě Magie. Zde se píše o =pracovních modelech=, což sice není označení pro totožnou taxonomii, leč obě dělení mají cosi společného; přinejmenším vychází operační mód z pracovního modelu a ještě blíže jej vymezuje. Podle konceptu modelů a módů se mág vždy pohybuje v určitém okruhu či způsobu nazírání a při své práci je tímto omezen, možná bychom mohli říci i obráceně, jeho práce a dosah jeho konání jsou určeny použitým modelem.
Na první pohled působí uvedené dělení přehledně a logicky. Jo - to je ono! Přehlednost a logika. Muži nezvládají multitasking a tak musí mít vždy všechno přehledně rozděleno, naškatulkováno a pojmenováno, vše by mělo někam patřit a mít své jasné označení, aby - když vám třeba někdo bude povídat svůj zážitek - bylo možné říci: Jo, to je jasné, jde o to a to. A hotovec.
Je-li tedy čtenářem J. V. muž, měl by být s knihami navýsost spokojen, protože již v první Magii autor zhusta pojmenovává, rozděluje a určuje, aby magie byla přehledná, logická a uchopitelná; takový Golden Dawn na čtvrtou. Je-li čtenářem žena - což bude asi méně často, protože ženy čtou raději milostné příběhy nebo návody na získání partnera - tak tedy je-li čtenářem žena, moc ji tohleto škatulkování nenadchne: je to práce navíc.
Nejvyšší hodnotou magie je plodnost nebo - chcete-li - tvořivost s ní spojená a v ní skrytá. Plození je tajemná činnost, vždy se odehrávající v temnotě, vždy zastřená tajemstvím. Pravda, kterou odhalíme, podléhá profanaci; odkryté tajemství přestává být tajemstvím; plození, na které si posvítíme a učiníme je jasným, přestává být plodným. Systémy plodí zase jenom systémy, jak říká Fulcanelli v Příbytcích; a tvoření a pojmenovávání jednotek tvoří potřebu dalších jednotek, protože podstata bytí nám uniká mezi písmeny, kterými nově vytvořené jednotky zaznamenáme.
Osobně mám postavenu otázku takhle: Proč nikdy nepáchnu na výstavu Esoterika, jejímž heslem je skryté se stává zjevným? Inu... impotenci toleruji, ale nechci se přiřadit se k takto označeným.

Úvod přítomné knihy v krátkosti opakuje skutečnosti již uvedené v Magii jedničce i následujících dvou Magiích. Praefatio, mající 100 stran a zabírající tak přes třetinu knihy, vysvětluje především koncept démonických operačních modů. Autor v nejlepším slova smyslu navazuje na Magii III. (Příručka vysoké magie, viz např. tu: Košaté pojetí této části, množství novinek (např. rukopis Ginza, etapy Velkého díla dle zodiaku), ale zejména autorova vynikající schopnost vyprávět a přirozený smysl pro (magický) humor jsou nesmírně potěšující, a jistě nejsem daleko od pravdy, když předpokládám, že na mnohého čtenáře-magického novice budou mít blahodárný vliv. Nejhorší je totiž suchopárná magie.
Za sebe se nemohu nezmínit o kabalistické vložce s autorstvím či poradenstvím Romana Kořána. Aspoň pro mne, kabalistu-amatéra, to byly pozoruhodné novinky, podněcující představivost. Ne že bych se vším souhlasila. Vynález meonu je moderní záležitost a přijde mi ještě víc zbytečný, než vynález digitálních hodin nebo vydání operačního systému Windows Vista. Nemohu ale popřít, že úvahy o přední, zadní, popřípadě boční či jakékoli jiné straně Stromu života mne do značné míry fascinují a ráda si s nimi hraji.
V dalším textu jakoby Josef Veselý vystřílel už všechnu munici. Ne že by byl málo poučný nebo nezáživný, ale překvapení už jaksi chyběla. Opakování je matka moudrosti, bať, a ne každý přečetl všechny Veselého magické knihy; mnohému čtenáři vyhovuje vršení jednoho systému na druhý, jak velí tuzemská magická móda. Skládání postupů toho či onoho okultního odvětví dle nějakých číselných systémů ale nenaplnilo má ženská očekávání košatosti. Uvítala jsem opakování Crowleyových textů i základních činností va alchymii či magii (protože jako dlouholetá učitelka dobře vím, že opakování nikdy není dosti). Každý z dvanácti zasvěcovacích stupňů byl probrán zevrubně, ať z hlediska módu alchymie, magie nebo démonů. Jenom nevím, jestli bych zasvěcovacích stupňů tvořila právě 12 a jestli bych je dala v tomto pořadí.... hm. A co kdyby s podobnými systematizačními choutkami přišel někdo další? Hm... nebudu spekulovat.
Závěrečný dojem říká, že by se kniha mohla stát shrnutím magické teorie o to šikovnějším, že je podáno s praktickými ukázkami, že je zpestřeno zážitky a vyprávěno s nadhledem a humorem. Zřejmě ji ale lépe přijme začátečník bez vlastních již vypracovaných náhledů, anebo ten, kdo miluje systémy všeho druhu.

Ale ať také přispěji nějakým příběhem... Uvažovala jsem, zda zmínka na str. 150 platí na mne. Domnívám se totiž, že si zmíněnou situaci jasně vybavuji. Na vykuky, kteří chtějí v restauraci vyložit karty zadarmo, jsem totiž alergická a automaticky si je pamatuji: příště si lépe dám pozor na jejich případné další nefér požadavky. (V zájmu objektivity musím podotknout, že P. K. nikdy více na mne žádný požadavek, který by mi připadl nefér, neměl, a to se známe mnoho let). Jak všichni jistě ví, je vykládání karet moje práce. Práci si ale do restaurací nenosím, tam se chci - spolu s ostatními - bavit. Za vykonanou práci si účtuji sazbu danou smluvním ceníkem, což se jednak v hospodě nepředpokládá, a taky se hůře určuje případná sleva za přátelství či přirážka za výkon ve ztížených podmínkách, když už pominu, že bych takovým konáním své řemeslo degradovala na pouťovou atrakci. Svým bližním skutečně nabízím věštby. Požaduji ale bez vytáček návštěvu tazatele v poradně.
Mohu se povrtat v otázce, kde se u jinak (tak!) logicky uvažujícího Josefa Veselého vzala zavádějící interpretace rozhovoru s P. K. Pochopitelně je možné, že P. K. prostě nenapadlo, že nechci pracovat mimo stanovenou pracovní dobu a mimo svoji kancelář a je fakt, že o odměně jsme se nebavili. Je také možné, že neutrálně proběhnuvší příhodu pánové společnými silami interpretovali chlapsky přímočaře. Je přece známo, že muži nezvládají multitasking, a to může mít za následek i omezenou fantazii. Je jistě také možné, že Josef Veselý neměl zkratkou Z. A. na mysli mne a zbytečně tu něco vymýšlím.

Knižní novinku Techniky magie na pozadí alchymie, vydanou nakladatelstvím Vodnář, může čtenář otevřít s dobrým pocitem, že si nejen zopakuje poznatky magie, ale taky se dozví něco nových souvislostí i peprných aktuálních klípků. Aspoň já jsem nebyla zklamaná.

Josef Veselý: Techniky magie na pozadí alchymie, Vodnář, Praha 2010
 
8. 3. 2011

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz