Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: ...kabala byla jen řehtačkou

Gerschom Scholem začíná u nás být vcelku známým autorem. První vlaštovky jeho díla se objevily už v několika číslech Revue Horus na začátku 90. let. Vcelku známé je dílo Kabala a její symbolika, vyšla i kniha jeho vzpomínek Z Berlína do Jeruzaléma. Nejznámější u nás je ale historická studie Počátky kabaly. Přítomný útlý spisek Alchymie & kabala je nedávným počinkem nakladatelství Malvern.
Autor patří mezi nejvýznamnější znalce židovské mystiky a kabaly. Narodil se 1897 v Berlíně a zemřel v Jeruzalémě v roce 1982. Studoval historii, filologii a filosofii, z Německa utekl kvůli válce a žil v Palestině. Ve svých výzkumech se věnoval především kabale a napsal mnoho studií, kratších i rozsáhlých, právě na téma kabaly a židovského mysticismu.

Na necelých devadesáti stranách textu porovnává autor dvě okultní vědy - alchymii a kabalu. Tyto vědy jsou počínaje středověkem často propojovány, alchymisté jsou často pokládáni za kabalisty a naopak. Hned zpočátku stanovuje nesmiřitelný rozpor mezi základními motivy obou nauk: Zatímco kabala pokládá za nejvyšší kov a za cíl usilování stříbro - což je myšlenka zcela pochopitelná antroposofům, alchymisté vždy hledají zlato... a je lhostejné, zda se jedná o zlato materiální, duševní, mystické. Tento rozpor je zcela zásadní, a pokud se kdy v dějinách objevil autor, který se pokusil smířit nauky kabaly a alchymie, docházelo k roznými zvlůáštním situacím a nepochopitelným propojením sefirot, kovů a planet.
Přestože mezi Židy jistě existovali alchymisté, laborující buď ve prospěch materiálního nebo filosofického cíle. Kabalisté zabývající se alchymií ale zřejmě používali jakýsi svůj osobní systém propojení obou neslučitelných nauk.
Z pozdější doby (1677) je jediným kabalisticko-alchymickým spisem pověstný Eš mecaref, jejž v prvním díle Kabbaly denudaty přetiskl Knorr von Rosenroth. Analýzou Eš mecaref díla zjistíme, že spis nicv nového neodhaluje a spojení obou věd zůstává nadále plné rozporů. Scholem pak potvrzuje své domněnky - ke spojení kabaly a alchymie mohlo dojít až v křesťanské kabale, spojení v mnohém přispěla magie a kabala byla často už ve středověku používána jako reklamní trik, který zvyšuje prodejnost spisu nebo přitažlivost autora. " Pro ně byla kabala jen řehtačkou, roztáčenou hned na titulníc stranách, aby upoutaly pozornost četbymilovné veřejnosti..." říká dobový citát (str. 71).
Tenká knížečka bude zajímat především ty, co brnkli nosem o kabalu, o alchymii nebo za pozoruhodný pokládají synkretismus okultních věd.

Gershom Scholem: Alchymie & kabala, Malvern, Praha 2010
 
15. 1. 2011

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz