Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Co čeká nás a svět v roce 2011

Konec roku je nadohled, otázky jako tak co, jak to vidíš? nebo už se ta ekonomika zlepší? nebo obyčejné co nás čeká? se množí. Tak pojďme na to a zkusme odhadnout, kam to s námi půjde. Jako každý rok, i letos budeme vycházet z kabalistického Stromu života, jak jej přejala tradiční magie. Strom života je grafické uspořádání základních desíti čísel a písmen abecedy podle daných pravidel a najdete je např. u předpovědi pro rok 2003.
Předtím, než se pustím dál, zhodnotím krátce svoji věštbu pro minulý rok. Zcela jistě se uplatnil zemský vliv - ať už země jako planety nebo země jako živlu. Zatímco Země/planeta nás nutila k nečekaným rozhodnutím pod vlivem náhle se objevivších událostí, ba i katastrof, živlová země, která je chladné povahy, se projevila nejzřetelněji na počasí. Často jsme museli myslet na majetek, jehož jistota byla ohrožena, budovali jsme si zázemí, byli jsme se vtahováni do potřeb nějaké jistoty, kterou jsme si správně po zemsku racionalizovali (jsem už starý, nechci být sám; musím zabezpečit děti; nepřijdu o to, co tak dlouho buduji...). Slunce bylo se zemí ztotožněno (viz výklad ke geocentrismu a heliocentrismu), což jsme nejčastěji pocítili opět jako pád osidel světského života - do hmoty, o niž jsme se tak úpěnlivě starali.
Ze saturnské Binah se ale uplatnila daleko více tíže a pomalost, než její příjemnější stránky: porozumění jsme si moc neužili, ba ani té plodnosti ne. Saturn naopak vše zdržoval, válel se po našich životech, stavěl překážky v podobě pohodlnosti ale i skutečné nemohoucnosti si poradit. Trojka vesměs přinesla nové pohledy na naše bližní, ale Velekněžka se nám často ztratila z očí a nechala nás napospas pomíjejícnu.
Havarijní konstelace nepřinesly válku, ale ekologickou katastrofu. Mnohé z nás zablokovaly do materiálních vztahů (peníze, majetek, práce, mezilidské vztahy) a do kolektivního nevědomí vnesly rozkol v podobě narůstající nedůvěry - se kterou, mohu-li už teď odhadnout, se budeme potýkat ještě mnoho desítek let, která bude sílit a bude i spouštěčem vzdálených změn ve vývoji lidského ducha.

Stejně jako jindy, nejdřív sepíši výchozí předpoklady, vycházející z letopočtu a poohlédnu se po souvislostech z několika různých hledisek. Na konci přijde krátká kuchařka - čili odvození nejzřejmějších konkrétních událostí, jak by mohly v průběhu roku nastat.Znamená-li desítka pro nás, kdo počítáme v desítkové soustavě, uzavření menšího cyklu, pak bude jedenáctka zcela logicky začátkem dalšího cyklu a my se v něm můžeme těšit na zcela nové skutečnosti. Předchozí malý cyklus 2001 - 2010 byl patrně nejvíc signován nastolením všeobecné kontroly pohybu jedince, která byla vyvozena z atentátů ve Spojených státech v září 2001, cyklus 90. let byl signován propojením lidí, které vyplynulo z eskalace komunikačních prostředků a z pádu železné opony. Dominující událost pro následující desetiletí se buď stala v loňském nebo letošním roce nebo k ní dojde v roce právě začínajícím. Z ní bychom - velmi pravděpodobně už za rok - měli umět odvodit, co bude tématem počínajícího malého cyklu.
Mezi jedenáctkou a desítkou můžeme odhalit ještě jiný vztah. Podle jedné interpretace Prvé knihy Mojžíšovy se Strom života skládal původně z devíti základních sefirot - spodní Malkuth chyběla. Ta se objevila až ve chvíli, kdy Eva s Adamem pojedli ze zakázaného stromu a svým činem stvořili náš (hmotný) svět, jehož je Malkuth symbolem. Proto je Malkuth s číslem 10 od zbývajících sefirot oddělena. Společně s Malkuth nabyla významu i non-sefira Daath (leží na cestě mezi Kether-1 a Tipheret-6), která se číslem neoznačuje nebo je jí přisouzena jedenáctka. Daath pak znamená onen rajský plod, symbolizující poznání. Však také Daath značí v překladu z hebrejštiny poznání. Desítka a jedenáctka by tak znamenaly cosi, co je mezi ladnými třemi triádami sefirot jaksi navíc. A tak se opět setkáváme s poutajícím materiálnem alias projeveným světem, které mělo drastický vliv především na ty slabší z nás už v minulém roce. Jistěže zde existuje i jiný možný význam - ale nedělejme si iluze: Démoni vlastnictví jsou ti nejsilnější už od stvoření světa. Znáte někoho, kdo by nechtěl MÍT jistotu, MÍT dost nebo aspoň MÍT pravdu?

Jak thelemité dobře vědí, je jedenáctka číslem magické expanze. Magické (duchovní, vnitřní, osobnostní) síly ale nelze násobit, pokud jim nevytvoříme prostor. Kdoví, čím je dáno, že člověk i skupina, má-li pustit, drží o to pevněji! Že by v tom byl nějaký démon? :-)
Tato otázka se objeví v jiném světle, pomineme-li nestatečné osobní já, držící se jistot. Rázem spatříme v kolektivní duši var, hodný příprav na apokalypsu. Logicky vzato mohou být přebujelé vazby k materiálnu spojeny právě s tím, že všechna osobní já cítí kdesi hluboko strach ze ztráty majetku (pozor! znovu připomínám, že mezi majetek nepatří jen peníze, domy, prsteny a přístroje na elektriku, ale vše, co nám dává jistotu - i naši bližní!). Nebudeme-li hledat populárně katastrofické vysvětlení v atomové válce, útoku mimozemšťanů nebo celoplanetárním kataklysmatu, napadá mne jen jedno vysvětlení: Budeme moci, při troše osobní snahy, vlastnit peněz, domů, zvířat a lidí kolik budeme chtít - ale zvolna to přestane mít smysl.
Jedenáctka vnese do duše světa vír sil, které budeme chápat jako cizorodé - protože Daath je vstupem do jiných světů nebo na druhou, temnou stranu Stromu života. Nové vlivy nemusíme - aspoň v prvních okamžicích - vnímat jako příjemné. Cizost světa ale způsobí opět přimknutí k již dosaženým, osahaným hodnotám, ztrácejícím podstatu, pro niž si jich vážíme. Tato neurotizace civilizace bude způsobovat další výrony sil, jejichž víření se prozatím projevuje jako zrychlení našich životů.

Z hlediska sedmiletého cyklu tradiční astrologie je rok pod vládou Venuše, bohyně lásky, krásy a mateřství, ale souvisí i s přepychem, požitkářstvím, leností, iluzí a pasivitou. Může vnést štěstí do rodin a vztahů, nebude to ale bez ústupků, jak vyplyne z dalšího.
Ciferný součet letopočtu, který potřebujeme pro numerologické operace, je čtyři. Čtyřka souvisí s Jupiterem, v tarotu se přisuzuje kartě Císařovna, jejíž písmeno je daleth, znamenající brána a zastupující čtverku. Vládkyní Císařovny je nám již známá Venuše. Její okruh působení se rozšiřuje díky překladu slova daleth, brána. Kam se tato brána otevře a co jí vstoupí?
Nebo jiný dotaz: Bude člověk schopen otevřít se? To zatím není rozhodnuto.

Řešení nám může nabídnout slovo LA-ŠT-AL, s jehož významem budou obeznámeni opět spíše thelemité. Zkráceně lze mystérium za ním skyrté vysvětlit tak, že symbolizuje zrcadlový protiklad tohoto a jiného světa, což je naznačeno opačnými slabikami AL-LA. Uprostřed stojící ŠT je místem, v němž se protýkají vlivy obou protikladů. ŠT je určeno 20. tarotovým klíčem, což je Aeon (dříve Poslední soud) s písmenem šin + 11. atu tarotu Chtíč s písmenem teth. Aeon je kartou aktivního ohnivého ducha (v křesťanství Duch svatý), vnášejícího okamžitou změnu. Chtíč značí nutnost odložit osobní já, nechat působit hlubší procesy. Je to karta magické expanze par excellence.

Z astrologického pohledu bychom si měli všimnout několika úkazů. Do divokého Berana vstoupí ještě divočejší Uran a zabydlí se tu na sedm let. Přinese revoluční změny, někdy zbytečně násilné. Posouvat se bude naše smýšlení, přijdou nové objevy, vzplanou revoluce a povstání. Pluto (v Kozorohu) a Uran (v Beranu) ve vzájemné kvadratuře jsou dva zběsilí bořitelé. Budou působit přírodní katastrofy, podobně jako v roce 2010, kdy se již jejich kvadratura objevovala, a jejich vliv zasáhne i do ekonomiky - počátek ekonomické krize 2008 se kryje se vstupem Pluta do Kozorohu. Stejně jako v uplynulém roce, i ve 2011 k nim čas od času do T kvadrátu přibude Saturn - drtič (ve Vahách). Tentokrát ale sázím hodně na to, že se jeho pomalost neuplatní, zato vnese překážky a vnitřní nechuť ke změnám.
Nejkritičtější jsou březen, květen, červen a červenec.
Neptun se dotkne Ryb. Zasněné přijde k zasněnému, voda k vodě. V tomto roce se jejich setkání projeví radikalizací levicového hnutí a objevením nových náboženských skupin. Na významnější projevy jejich spojení si počkáme.


A teď pár odhadů, jak by se uvedené vlivy mohly projevit:

Celková povaha roku bude dynamická, plná zvratů a nečekaných změn. Co byla pravda včera, dnes zničehonic neplatí - a světe div se, pro obrat na kramflíku je po ruce racionální - tedy racionalizující - vysvětlení. Odůvodnit jde vše.
Oproti loňskému roku bude ten letošní přímočařejší a více konfrontační.
Zvraty čekejme ve světové politice, kam proniknou idealistické buřičské názory. Stávky, naschvály a povstání mohou být na denním pořádku. Jako protipůsobící síla bude expandovat kořistnická chtivost mocných - zejména velkých společností, které působí v bývalých koloniích, diktátorů a bohatých obchodníků. Poroste jejich agrese, napětí mezi mocnými a obyčejnými se bude zvyšovat a často může propukat v násilí.
Poroste množství i síla extrémních klimatických jevů.
Bezdůvodně bude selhávat technika a doba nebude přát bezpečnosti strojů. S tím souvisí nebezpečí vážných dopravních nehod, pádů letadel a raket, havárie vrtných plošin a tankerů s naftou.
Poroste aktivita tajných služeb diktátorských režimů, a přestože se špionážní aféry budou odehrávat před našima očima a spiknutí budeme (ve zprávách) pozorovat víc, než v bondovkách, a nebudeme na ně nikterak reagovat.
Podstatou boje mezi politickými silami nebude idea, ale sám boj.
V národní politice bude pokračovat nestabilní situace. Vládní krize se budou střídat s protesty různých skupin obyvatel. Pro běžného obyvatele se jenom málo zlepší, ale mnohé se může zhoršit. Pracovní příležitosti se nezmnoží, platy neporostou. Vymahatelnost práva se významně nezvýší, uvědomělost obyvatelstva se mi nezdá být významně vyšší, a tak lidé zůstanou v područí byrokracie nebo silnějších.
V jednotlivých případech se zničehonic objeví náhle probuzená spravedlnost. Dlouho pomíjené události či tragédie se náhle dostanou na veřejnost a před soud. Tyto události budou nastávat náhle a nevypočitatelně.
U občanstva lze předpokládat významné zvýšení osobní zadluženosti, která jako by byla ozvěnou zadluženosti ekonomik. Po finanční stránce budou lidé okrádáni velmi často, avšak budou si za to moci sami - chamtivostí nebo hloupostí.
Zdá se, že hlavní ekonomické změny jsou teprve před námi a zatím si je nedovedeme představit. Ekonomická krize teprve začíná.
Jedinci budou kromě zvýšené potřeby jistot a jmění všeho druhu, které už jsem popsala, inklinovat spíše k neochotě něco měnit. Mít svůj klid bude vůdčím pocitem. Čím větší bude touha po jistotách, tím méně se jich bude lidem dostávat - a tak bude štěstí zase přát těm odvážnějším.

 
27. - 30. 12. 2010, Kunkovice

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz