Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Rozhovor pro Právo, zima 2007/08

Tentokrát jsem od pana redaktora nedostala k autorizaci nic. Zveřejňuji proto svoje odpovědi na jeho otázky. Dlužno poznamenat, že výsledná podoba rozhovoru se nijak zásadně nelišila.


1) Lze se věštění z karet či jasnovidectví naučit?
Věštění a jasnovidectví je dvojí - dosti rozdílné - umění a měli bychom si je rozlišit. Jasnovidectví je vrozená schopnost, kterou lze vycvičit, podobně jako talent k malířství nebo schopnost abstraktního myšlení. Někdo není vůbec jasnovidný, někdo jen maličko - ale vynikajících jasnovidců s nespornými úspěchy je málo. Tak jeden, vyjímečně dva za století. Ve 20. století se proslavil Švýcar Croiset (žil v první půli 20.st.), v současnosti není znám nikdo, což se může někomu zdát jako kontroverzní tvrzení, protože za jasnovidce se rádi vydávají mnozí. Jejich kousky jsou ale buď triky, sugesce nebo věštectví.
Jasnovidectví spočívá v tom, že člověk vidí obrazy na dálku a ty jen popisuje. Něco jak vnitřní kino, přičemž se promítá to, nač jasnovidec zaměří svoji pozornost... což je nejčastěji klientova otázka. :-)
Věštectví oproti tomu používá pomocných prostředků, které symbolicky odpovídají na položenou otázku, např. karty, čáry na ruce, postavení hvězd, datum narození. Na základě analýzy symbolů pak věštec dojde k odpovědi. Jeho prací je tudíž analýza symbolických prvků toho systému, který používá. Ke praxi věštce patří i vcítění, umění poslouchat, chlácholit, povzbudit - čili lidskost. (Jasnovidci bývají přímí a s pocity tazatelů si hlavu nedělají).
Věštectví se naučit lze. Jasnovidectví se nelze naučit, protože je vrozeným talentem. Ten, kdo má aspoň kousky jasnovideckých schopností - čili silnou intuici, může být lepším věštcem, když svoje schopnosti rozvíjí.2) Jak výuka ve vaší škole probíhá?
Výuka má několik stupňů, a záleží na žákovi, kam pokročí. Základním stupněm je dálková výuka. Posíláme lekce poštou 1x za měsíc (kromě prázdnin). Studium je rozděleno do semestrů, začít lze v letním nebo zimním semestru. V obálce dostává žák zvukový nosič s přednáškou, písemné materiály a seznam doporučené literatury, který je u některých oborů (například dvouleté studium hermetického tarotu) velmi obsáhlý, jinde je to jen jedna kniha za lekci. Přiloženy jsou i úkoly, které by měli žáci vypracovat - ty jsou rozděleny na základní a dobrovolné. Úkoly zpracovávají písemně a mohou poslat poštou nebo mailem. Každý studijní obor může - nemusí - student zakončit závěrečnou zkouškou. Když projde, dostane diplom.
Druhým stupněm jsou praktická cvičení, na která může přijet každý, ale ne každému se chce (cvičení jsou v Brně). Na cvičeních se zpracovávají výklady. Obvykle vykládá jeden druhému, ale studenti si mohou nachystat i otázky svých přátel, z výkladů, které zkoušeli a nebylo jim něco jasné atd. Cvičení jsou tři za semestr.
Třetím stupněm jsou sebepoznávací semináře. Ty jsou 7x do roka a jedná se buď o víkendové nebo o týdenní setkání. Ne seminářích lidé pracují hlavně sami se sebou, aby odbourali bariéty, které jim brání vidět svět reálně a nic si nenamlouvat. Jenom ten, kdo vidí věci správně, může být dobrým rádcem pro druhé. Semináře mají náročnější program.
Posledním stupněm je studium hlubších souvislostí mezi symboly, základy umění magie a úvod do tajného vědění. Tento stupeň není veřejný, čili nemůže se přihlásit každý. Vyžadujeme už jistý stupeň znalosti, ochotu dojíždět pravidelně na setkání a vstřícnost vůči ostatním.
Seznam oborů studijních (dva nebo čtyři semestry) je zde: http://www.magick.cz/skola/seznam/seznam.php3
Seznam kurzů, čili oborů na jeden semestr, je zde: http://www.magick.cz/skola/seznam/kursy.php3
Seznam seminářů najdete tady: http://www.magick.cz/skola/akce/akce.php3

3) Kolik lidí má zájem naučit se u vás věšteckému umění?
Mám k tomu zevrubně zpracovaný přehled zde: http://www.magick.cz/skola/historie.php3
Sice je už asi dva roky starý, ale snad to nebude vadit. K posledním dvěma letům doplním, že v každém semestru míváme okolo 60 žáků v různých oborech. Největší zájem je o oba taroty (půlroční, dvouletý), proto vznikla sekce Česká tarotová škola.
V posledcních letech stoupá počet osob trvale žijících v zahraničí, kteří u nás studují. Výuka probíhá toliko v češtině, což je jediné omezení. Slováky bych ale odhadovala už nejméně na 5% žáků.

4) Jak jste se vy sama k věštění a jasnovidectví dostala?
Dlouhá cesta. :-) Nikdo v rodině se ničím podobným nezabýval, rodiče jsou velmi racionálně zaměření. Měla jsem jako mladá štěstí na velmi neobvyklé neobvyklé zážitky, ty jsem se snažila vědecky analyzovat, protože jsem tomu byla naučená od otce, který je matematik. Setkala jsem se s velmi neobvyklými jevy, pro něž v tehdejším režimu nikdo neměl vysvětlení a nikdo se jimi nezabýval.
Od roku 1986 vykládám karty, dostala jsem se k tomu náhodou, skrz návod v časopise (tuším to bylo Čtení o Sovětském svazu) :-). Z něj jsem si vypracovala systém, ten používám dodnes. Později jsem se naučila další umění, především tarot, také numerologii a další. si doplnila teoretické podklady: znalost symbolů, mýtů. Dostudovala jsem znalosti z psychologie a naučila jsem se aspoň trošku hebrejsky - o hebrejštinu se opírá kabala, která je důležitým systémem symbolů, ale též symbolickou strukturou celého světa.

5) Proč je teď takový zájem o věštění?
Myslím, že dochází k druhému boomu. První proběhl před rokem 2000, druhý začínám pozorovat teď. Společnost je zaměřená konzumně - předměty, nabízené v obchodech, zábava a zážitky zaplňují pouze vnějšek člověka, protože jsou konstruovány pro rozumovou mysl. Duše zůstává prázdná. Lidé hledají duchovní útěchu. Mění se společenské poměry, nejsou šablony např, na partnerské soužití: Ještě donedávna platilo, že co Bůh spojil, člověk nerozdělí (sňatek), dnes spolu bez božské autority lidé neumějí vydržet a cítí se vyčerpaní z pokusů o trvalý vztah. Nevidí, v čem dělají chybu - nejvíce dotazů je na vztahy. Nejvíce problémů mají lidé v tom, že jsou sami.

6) Jak může věštec klientovi pomoci?
Především uměním naslouchat. Dnes všichni chtějí být slyšet a nikdo nechce jen poslouchat. Není ke komu mluvit.
Věštec musí mít nadhled a poradit nezaujatě, bez pocitů sympatií nebo antipatií. Člověk nemá od svých problémů odstup a proto nevěří svým vlastním řešením. Rada by neměla být definitivní, ve stylu bude to tak a tak a nedá se to změnit. Takhle osud nefunguje, člověk má vždy možnost volby. Je třeba dát klientovi možnosti, jak se může rozhodnouit a k čemu takové či onaké rozhodnutí povede.
Věštec je jako psycholog, ale psycholog pracuje s jedním člověkem několik měsíců nebo i let. Věštec to musí stihnout za jedno sezení - což je tak půlhodinka až hodinka.
U někoho je důležité, aby získal věštbou důvěru v sebe, jiný musí naopak nabýt více sebekritiky. To už je umění věštce - odhadnout, co komu říci, aby to pomohlo.

 
2008

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz