Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Ani mluva, ani tanec

Od Steinera jsem přečtla několik desítek děl. Mnohé knihy sice opakovaly stále dokola podobná témata, jiné už mi přišly trochu jako zbytečné pitvání jasného tématu na další a další prvočinitele, když souběžně se autor pokoušel zaplést do své nauky všechno, co kdy na zemi existovalo. Odměnou mi bylo nalezení střípků, které významně doplnily tu část celku jeho života a díla, která mne zajímá.

Eurytmii známe z waldorfského školství, kde patří mezi vyučovací předměty. Protože i u nás funguje systém waldorfských škol, dá se říci, že by měla patřit mezi jednu z neznámějších aplikací antroposofie. Přesto jsme si museli na první Steinerovo dílo na toto téma počkat. Knížka vyšla až v roce 2008. Ač jsem se na téma eurytmie těšila, knížka mne trochu zklamala. Možná je to tím, že Steinerovo pojetí řeči, mluvy i zvuku vychází z jiných předpokladů, než které pokládám za platné. Sama totiž za východisko beru spíše mýtoetymologii D. Ž. Bora, v jehož podání je pojetí řeči, mluvy a zvuku dost odlišné, leč mně bytostně bližší.
V prvních kapitolách se Steiner zabývá definováním eurytmie jako pohybu, který vychází z éterného těla. Každé slovo se tak stává částí éterného člověka. Rozebírá jednotlivé hlásky, přičemž souhlásky pokládá za pasivní odezvu na podněty, kdežto samohlásky za za aktivní projevy zážitku. Postupně rozebírá pohybové ztvárnění jednotlivých hlásek. Zajímavý nje úsek, v němž charaterizuje národy, podle jejich způsobu vyjádření a podle zvuku jejich slov.
V dalších kapitolách přechází autor zvolna od eurytmizace hláskové k obsahu myšlenkovému a pocitovému. Od příkladu s duševními stavy se dostává nejen k eurytmizaci básní, a eurytmizaci planet a znamení, ale i k jevištní řeči dle pravidel eurytmie.
Kniha podává celkovou představu o tom, co eurytmie je jak se s ní dá pracovat a k čemu všemu ji lze využít. Občas je v knížce nedostatek obrázků a schémat, takže čtenář bloudí, když se snaží představit si, jak co eurytmizovat a jak mají pohyby vypadat. Základní přehled k tématu jsem ale získala a tak mohu mít v tomto ohledu z knihy dobrý pocit spokojenosti.

Rudolf Steiner: Eurytmie jako viditelná mluva, Fabula, Hranice 2008
 
2. března 2010

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz