Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Jak proudí bioenergie

Jakožto analytik-amatér mám k neanalytickým formám psychoterapie nedůvěru. Připadají mi zjednodušující a mnohdy degradující člověka na prostou, jednoduše oblbnutelnou bytost. Zvláště nesympatické mi jsou směry, vycházející z behaviorání psychologie čili psychologie chování. Ani abreaktivním (odreagovávacím) školám nejsem příliš nakloněna. V nedávné minulosti i v současnosti se jejich význam silně přeceňoval - holotropní dýchání, arteterapie, regrese nebo rodinné konstelace patřily k všespasitelným metodám, které promění a očistí člověka od jeho bloků a on se stane novým, lepším, zcela nezatíženým svou minulostí, zkušenostmi, svými emocemi. Že je to úplná blbost, se snadno přesvědčíte. Stačí potkat pár takto očištěných lidí, kteří zadusali minulost, prožitky a emoce hluboko do oblasti osobního stínu, a stali se usmívajícími, vždy pozitivně naladěnými, ale také netolerantními, hostilními a sebestřednými.

Terapeutickou práci s tělem jsem řadila právě mezi abreaktivní techniky. Sice jsem si přečetla nepřekonatelnou Funkci ogasmu Wilhelma Reicha, popsaná metoda ale jednak zní velmi exoticky a jednak se skutečně dá řadit mezi metody abreaktivní. Wilhelm Reich (24. března 1897 - 3. listopadu 1957) byl spolupracovníkem Sigmunda Freuda. Svoje bádání započal přijetím Freudova konceptu libida a podporou psychoanalýzy. Zpočátku se zabýval vazbou sociálnho prostředí na psychologické potíže. Později se od psychoanalýzy přesunul k vlastnímu konceptu tzv. charakteranalýzy. Tato analýza se zaměřuje především na psychosomatické potíže a tvorbu tzv. tělesného pancíře, který u pacientů vzniká i na základě velmi ranných zkušeností a neblahých pocitů z dětství. Tyto zkušenosti se podvědomě ukládají v těle, které je asociuje s jednotlivými fázemi vývoje (orální, anální, genitální) a vzniká tak podvědomý reflex jakési obrany, která se může například projevovat ztuhlostí svalů, otupělostí smyslových receptorů, neurózami nebo sexuálními obtížemi.
Z Wilhelma Reicha vyšla terapie zaměřená na tělo. Stejně se jmenuje kniha Edwarda W.L. Smithe, kterou jsem přečetla sice už před nějakou dobou, stále se k ní ale občas vracím. Problematika tělesných obranných pancířů je zde velmi dobře vysvětlena na základě tzv. bioenergetiky, čili hospodaření těla s energií. Proudění energie může být přerušeno několika způsoby a na několika místech. Toto tzv. sebepřerušení je reakcí na toxický introjekt (nejčastěji se objevující v dětství), což je skryté poselství, zabraňující živosti dítěte - čili tomu, aby dítě bylo samo sebou. Toxické introjekty mají podobu přímých zákazů (nedělej to!) nebo nepřímých posletsví (když to budeš dělat, nebudu tě mít rád).
Umístění pancíře do různých úrovní těla od hlavy k nohám souvisí s charakterovými typy pacientů. Schizoidní typ má vyhaslé oči, je ztuhlý a nejistý. Orální typ je hubený, nejistý, závislý. Psychopatický typ je ramenatý nebo obecně více nahoře vyvinutý tyran. Masochistický typ je malý, sporý a potlačuje hněv. Rigidní typy jsou dva - mužský, který je štíhlý, s úzkými boky (staženými análním napětím), pyšný a ambiciózní, a ženský, který má nadměrně vyvinutou pánev, ale malou hruď , je povrchní a emočně labilní.
Ke každé pancířované oblasti jsou podrobně vysvětlena cvičení, která s daným pancířem pracují. Cvičení lze dělit na měkká a tvrdá. Mezi měkká patří pomalé rytmické dýchání se současným vydáváním zvuku, pohyby očí, pozorování sebe sama ve velkém zrcadle ve spodním prádle, dělání grimas na sebe do zrcadla. Tvrdá cvičení jsou často fyzicky náročná. Jejich podstatou je uzemění, čili navázání kontaktu se zemí, s jistotou. Sem patří výskoky z dřepu, stání na jedné noze, sezení na pomyslné židli, leh s nohama ve zduchu. Další tvrdá cvičení mají prolomit pancíř: sem patří záměrné vyvolání zvracení, dlouhodobé sledování phybujícího se světla a orgonomické masáže svalů.
Cvičení a komentáře k nim jsou nejzajímavějším, co lze v knize najít. Je vysvětlováno proudění energie, práce s tělesnou energií, kterou poznáváme pomocí bolesti, tepla, napětí. I ve zjednodušené formě jsou cvičení účinná.
Knížka má typický portálovský vzhled s měkkou obálkou. výklad občas působí příliš technicky, tuto nesnáz lze celkem bez potíží překonat, zvláště je-li čtenář aspoń povrchne obeznámen s psychoanalýzou a gestaltem, z nichž autor při svém výkladu vychází.
 
1. března 2010

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz