Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Starší rozhovor pro portál o zdraví a pro Meduňku

Také tento rozhovor je mimo pořadí, a objevil se při pokusu vyčistit složky archivu. Původně vyšel na portálu o zdraví, dnes už zaniklém. Pro tento portál jej dělala mladá paní, s níž jsem se kvůli tomu sešla - bohužel už nevím její jméno a tímto se omlouvám. Pak rozhovor koupila Meduňka, tam ale - pokud je mi známo - nebyl nikdy otisknutý. Prý se zde nepíše nic o tom, jak pečujeme o nemocné. :-)
Verze, kterou budete číst, je opravená a mírně zkrácená verze pro Meduňku. Původní, delší verze rozhovoru, se mi nezachovala. Článek pochází z prvé poloviny roku 2005, kdy jsem dokončovala Učebnici Crowley tarotu.


Má zelené oči a pronikavý pohled. Je členkou společností s tajuplně znějícími jmény, rozumí hebrejštině a poutavě vysvětluje kabalu. Její zájmy nesdílí nijak početná veřejnost.
Ale škola, kterou vede, je věhlasná a prošly jí už dvě tisícovky žáků. Poradnu navštěvují klienti domácí i zahraniční, a její knihy si našly cestu k bezpočtu čtenářů.

Zuzana Antares se narodila a žije v Brně, kde krátce po revoluci založila první věštírnu a brzy na to první věštecko-magickou školu. Studovala gymnázium, ekonomickou školu a psychologii na vysoké, studií ale zanechala. K esoterním naukám se dostala už v raném věku.

Co vás přivedlo k věštění, tarotu a esoterice? Jde o dědičnou schopnost?

Věštění je oblíbené slůvko s oblíbeným významem. Věštit budoucnost znamená v dnešním jazyce tolik, co uhadovat věci příští. Slovo věštění pochází z praslovanského kořene a má velmi blízko ke slůvku vědění. Věštkyně a vědma znamenalo totéž – ženu, která věděla. Vědění ale nijak nesouvisí s viděním dějů budoucích. Vědění měl vždy ten, kdo rozuměl souvislostem, a uměl uchopit skutečnost v její celistvosti. Věštění jako hádání budoucnosti nikdy nepatřilo k tomu, čemu bych se až tak moc věnovala. Je to iluze a přebírání zodpovědnosti za toho, kdo se táže. Budoucnost není pevně určená – dány máme jen body, kterými máme projít a v nichž bychom se měli něčemu naučit. Jak jimi projdeme, jak moc to bude nepříjemné a kolik tím získáme - to záleží na nás.
Tarot je esoterní, čili zasvěcenecký systém. Zasvěcení je to, co nás spojuje se světem i se světlem. Zasvěceným je ten, kdo přijal světlo - nechce zůstat v temnotě představ a nevědomosti. Tarot nabízí vědění a tak vnáší světlo. Dá se, pravda, používat také k hádání budoucnosti, ale k tomu se dá používat čehokoliv – i projíždějících aut po silnici nebo tvaru mraků.
Kdykoliv se pokusím charakterizovat, jak jsem se k esoterice dostala, je to zcela nesrozumitelné. Je možné, že to ani nevím. Události okolo mne byly vždy takové zašmodrchané. Nikdo z rodiny se ničím podobným nezabýval, mí příbuzní byli obyčejní ustaraní lidé, možná trošku materialističtí nebo přinejmenším rozumoví.

Vaše poradna funguje už řadu let. Jací lidé k vám přicházejí a jaké otázky nejčastěji kladou?

Nejčastější problém, který řeším se svými klienty, jsou vztahy. Od jednoduché otázky jako je to ten pravý? nebo mám se rozvést? vede často přímá cesta k osobním krizím, k bezradnosti a k nejistotě, kterou člověku přináší svoboda. Nejasně určená pravidla ve společnosti mají za následek to, že se lidé cítí jako tříska v moři. Jsou malí, zcela ztracení a zoufale čekají pomoc odněkud zvenku. Nejčastěji právě od partnera, který jim však nemůže dát hledaný pocit jistoty, protože se sám cítí podobně. Takové zklamání se z obou stran těžce nese.
Druhou početnou kategorii tvoří ti, kdož se obávají o své zdraví. Lidé mají často zkreslenou představu o tom, co je to zdraví – představují si, že by měli fungovat bez zadrhnutí a bez opravy jako švýcarské hodinky. Často neumějí přijmout ani svůj věk, který přináší pochopitelná omezení, ani nemoc, byť by byla sebevíc banální. V obém spatřují selhání a odchýlení od vysněného ideálu.

Jak lze takovým lidem poradit? Kde spočívá možnost nápravy?

Na konzultaci mám u většiny svých klientů jen krátký čas – jen málokdo dochází pravidelně. Proto musím rychle najít jádro problému. Mohu hledat ve třech základních oblastech: problém se vztahy v minulosti, nejčastěji s původní rodinou a tím, co je jejím vkladem do osobnosti člověka; nebo nedostatečné sebe-přijetí, které má úzkou souvislost s moderním viděním světa, orientovaným na výkon a úspěch; nebo nadměrná pasivita, ulpívání ve zvyku a v pocitu, že způsob života, který je klientovi vlastní, je jediný možný.
Mnohdy stačí, když nastíním, kudy by měla vést klientova další cesta. Zvláště ti, kdož o změně už přemýšlí, potřebují jen slyšet od druhých to, co sami tuší... ale nejsou si jisti, zda sami sebe vidí správně. Jindy je situace horší. Některým stačí, když o problému hovoří a když se o ně někdo zajímá. Ve skutečnosti nic řešit nechtějí, chybí jim odvaha, ale přebývá jim lenosti a pohodlnosti.
Většina lidí ale stojí někde uprostřed těchto dvou mezních reakcí. Jim pomůže, když naťuknu možnost nějaké cesty a dodám odvahu. Další doporučení záleží na konkrétním případu – někdy stačí doporučit změnu životosprávy, především více odpočinku, jindy je dobré doporučit zásadnější změnu – třeba změnu práce nebo jiný přístup k rodině.

Zabýváte se ve značné míře tarotem. Co vše lze pomocí tarotu poznat?

Dá se říci, že mnohé, ale nechci tvrdit, že cokoliv. Jsou skutečnosti, které se člověk dozvědět v dané době nemá – a karty je neprozradí. Tarot je mocným nástrojem, a když se s ním pracuje s důvěrou a znalostí symboliky, dává velmi přesná sdělení především k podstatě problému, s nímž klient přichází, ale i k daným možnostem jeho osobnosti – možná bych ale měla raději říci bytost než osobnost, protože osobnost je se svými psychologickými významy zavádějící. Každý přicházíme na tento svět s výbavou, kterou můžeme - a také bychom měli - použít. Každý má tu svoji výbavu jinou a proto má každý jiný osud a jiné možnosti pro řešení svých životních situací. Tarotové karty jsou vynikajícím prostředkem pro poznání této výbavy i jejího stavu. Kdo svých možností po léta nevyužíval, tomu zeslábla schopnost jim porozumět. Takoví lidé tápou ve svých životních možnostech a je třeba pro ně najít alternativní cestu, na které objeví svoji nepoužívanou výbavu a začnou jí aspoň částečně využívat. I v tomto může hojně pomoci tarot.

V nedávné době vyšla vaše nová kniha, která je zaměřená na Crowleyův tarot. Proč právě tyto karty?

Ve své předchozí knize o tarotu jsem se zabývala všemi ostatními kartami, ale už v ní jsem uvedla, že ze sumy všech možných tarotů vyjímám právě tarot Crowleyův. Mám za to, že tento tarot je vyjímečný svým pojetím, šíří svého záběru a hloubkou poznání, které z něj vyplývá. Proto jsem mu chtěla věnovat zvláštní pozornost v jiné knize.
Právě tímto tarotem i učením, které je s ním spojeno, se zabývám po mnoho let. Přesto mi napsání knihy trvalo skoro pět roků.

Komu je kniha určena?

Všem, kteří se chtějí zabývat tarotem aspoň trošku vážně... ale zase ne tolik vážně, aby byli ochotni přečíst mnoho knih v cizím jazyce a prokousat se ne zcela srozumitelnými texty, které s tímto tarotem přímo či nepřímo souvisejí. V knize jsou srozumitelnější i komplexnější pasáže a popisy – tak, aby mohl porozumět každý čtenář. Přidala jsem i ne zcela obvyklý pohled na vykládání karet, což – jak věřím – jistě mnohé potěší.

Jste tvůrčí, neklidný člověk, který nevydrží v nic nedělat. Co chystáte dál?

Přiznám se, že po letech práce na Učebnici výkladu Crowleyova tarotu zatím nevím. Nejdřív si musím chvíli odpočinout. Mám několik rozpracovaných projektů, které se týkají především výkladu symbolů, práce se sny a rozvoje vnitřní výbavy. Jak se ale někdy stává, je možné, že se objeví něco úplně jiného, co jen tak nečekaně přijde. I já se ráda nechám překvapit.
 
2005 - 2010

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz