Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Jak si zapamatovat sny

Článek jsem našla při úklidu svého archivu. Asi je z nějaké knihy, ale netuším z jaké.

Jak si zapamatovat a interpretovat své sny

Součástí psychologického vzdělání je orientace ve světě snů, proto by měl adept psychologie absolvovat alespoň zkráceně (a bez svazujících pout psychoanalytické doktríny) výcvik v dovednosti registrovat a objasňovat své sny. K tomu je možno použít následujících podnětů:

1. Řekněte si před spaním, že si chcete zapamatovat své sny; pamatování snů je pro mnoho z nás nesnadné, chce to cvik.
2. Zaznamenejte si sen hned po probuzení (třeba o půlnoci). Snažte se probudit co nejrychleji, sny se zapomínají za několik sekund po probuzení.
3. Reprodukujte průběh zjevného děje snu, rekonstruujte, co se odehrálo a oddra-matizujte obsah.
4. Mějte u postele deník snů - zapište si vše, co si ze snu pamatujete. Napište každý prvek snu do seznamu pod sebe podle subjektivní důležitosti, kterou snovým prvkům přikládáte (nikoliv tedy podle jejich významu ve bdění).
5. Poznamenejte si afektivní náboj snu jako celku (strach, úzkost, smutek, odpor, vztek, lhostejnost, vina, štěstí, pohoda) a každý další citově zabarvený dojem, vázaný na některý prvek snu.
6. Pátrejte po podnětu, který sen vyvolal (hlasy z ulice, klepnutí, vrznutí dveří, štěkání psa, šumění deště, syčení radiátoru, bolest v těle, chlad, zpocení), nebo vzpomínejte, co jste den před snem zažili. Že jste odhalili pravděpodobnou příčinu, poznáte podle pocitu uspokojení.
7. Zkoumejte, je-li nějaký vztah mezi některým předmětem (např. osobou) snu a nějakými vzrušujícími událostmi vašeho života. Hledejte i v dětství.
8. Napište ke každému bodu seznamu (viz bod 3), co vás přitom napadá, a pod­trhněte asociované pojmy, které se zdají být spojeny společným afektem.
9. Sestavte z těchto afektivně nabitých asociací vypravování, v němž každý motiv může být klíčem ke skrytému obsahu snu.
10. Neutíkejte před svými sny. Máme takovou tendenci, zejména jde-li o nepříjem­né sny.
11. Neexistuje špatný sen jako takový - např. sen o smrti většinou znamená, že umírá náš zájem, vztah, zvyk, část osobnosti.
12. Prohlížejte svůj deník snů co nejčastěji - sny často na sebe navazují.
13. Důvěřujte jen sobě a vzdělanému interpretu snů.
14. Považujte své sny za potenciální zdroje moudrosti, řešení problémů, inspirace atd, viz snění vědců, vynálezců.
15. Když hledáte význam snových symbolů, buďte otevřený/á k symbolickému umění a literatuře, kdykoliv s ní přijdete do styku.
16. Když upadnete do nesnází při interpretaci snových symbolů, přehrajte si sym­bol jako v divadle.

Už Aristoteles formuloval domněnku, že ve snu může být anticipována nemoc. Zmíněný V. Kasatkin (1972), který prostudoval přes 22 000 snů, dospěl k závěru, že podle obsahu snu je možno usuzovat se značnou pravděpodobností na místo i charakter začínající choroby. Úporně se opakující sny určitého obsahu umož­ňují stanovit předběžnou diagnózu choroby několik dní, někdy i měsíců až rok před jejím vypuknutím. Akutní choroby (jako angína, bronchitis, zánět slepého střeva, hepatitida, tyf) asi týden dopředu, neurózy se projevují ve snech týdny až měsíce před propuknutím stejně jako hypertenze.
Neexistují však hotové určité symboly určitých nemocí. Jde jen o signály, že něco není v pořádku.
Např. jednoho stavebního inženýra několikrát po sobě pronásledoval sen, v němž se propadlo vždy nejvyšší patro stavby a začaly se na něho sypat kameny. V noci se probouzel strachy, přes den byl klidný. Prohlídka zjistila začátek kardiovasku­lárního onemocnění, o němž neměl ani potuchy. Další pacientce se zdálo, že leží na studené a vlhké zemi, pak ve snu padala do jámy, půda jí svírala hrudník.
Je potvrzeno, že zdroj snů je v zážitcích, které představují naše nevy­řízené záležitosti, inventář toho, co jsme nedokázali vyřešit, co nás tíží, v co doufáme. Sen za nás dělá pořádek a „řeší" problémy. Drtivá převaha snů má vizuální charakter, což je v souladu s poznatky o převaze zrakových zón mozko­vé kůry.
Sny nám mohou naznačovat skryté informace o našem já, o vnitřních problé­mech a konfliktech, o hledání své skutečné tváře, mohou signalizovat poruchy zdravotního stavu, interpersonální konflikty, zdroje strachů, nejistot atd. Sníme většinou o tom, čím žijeme, „čeho jsme plní", vždyť i mnoho objevů a vynálezů, jak dokládají dějiny vědy, bylo dovršeno ve snu.
Proto má smysl naučit se snům rozumět. Podle K. Thomase je k tomu zapo­třebí jen zájem, trpělivost, fantazie. Dobrým vodítkem je naučit se i základnímu slovníku snů, poznat význam alespoň nejčastějších snových symbolů, naučit se myslet metaforicky. To nemá nic společného s podbízivými pouťovými snáři.
Následující náměty k interpretaci snuje třeba chápat jen jako podnět k rozví­jení této „snové" dimenze vědomí, jejíž pochopení nás obohatí, když ne jinak -tedy alespoň v podnícení tvořivé imaginace.
 
Zdroj neznámý, vloženo 2010

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz