Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Rozhovor pro Regeneraci 2001

Každý z nás je mágem


Je pátek odpoledne. Zuzana a Hana vybalují věci na pokoji. Tentokrát výjimečně dostaly od paní správcové jen třílůžkový pokoj a mají co dělat, aby tam směstnaly všechny svoje věci. Mezi chystáním barev, podložek, výkresů i tabulek k testům si povídají. Mají vlastní řeč, které nikdo jiný nerozumí. V jejich jazyce je povoleno střídat témata zcela nelogicky a tak po otázce k Zuzaně na to, kam dala hudbu k prvnímu cvičení může následovat povzdech on vůbec neví, co má dělat - a je tím myšlen jeden ze žáků.

Roman odjel před chvílí, jen co oběma děvčatům vynesl věci do poschodí. Má další práci jinde a krom toho ještě bude dokončovat přípravy nové podoby webu. Zuzana, Hana a Roman jsou tři hlavní lidé, kteří se starají o plynulý běh všech akcí pořádaných Školou věšteckých umění a esoteriky v Brně.

V pátek 25.11. se naposled v tomto roce sešly Zuzana Antares a Hana se svými svěřenci pracovní skupiny. Scházejí se pravidelně 5x až 7x do roka. Teď je dušičkové počasí, za okny mrholí a padá mlha, nebe je pokryto těžkými mraky, je šero, skoro tma.


Hana: Každý listopad takhle bývá, proto máme program přizpůsobený počasí. Zaměření skupiny je daleko více analytické než kdykoliv jindy. Člověk se musí naučit přizpůsobit běhu času, přírodě a vůbec tomu, co přichází zvenčí. Toto poznání je součástí výuky i terapie v naší skupině.

Zuzana: Na podzim je člověk naladěn introvertně, čili daleko více dovnitř, než kdykoliv jindy. Proto bývá daleko více depresí a dalších nedobrých duševních stavů. Lidé většinou nejsou zvyklí pozorovat svoje nitro a proto mohou být nepříjemně překvapeni, ba i vyděšeni z toho, co tam nalézají. Není ale rozumné chtít s nedobrou náladou či depresí za každou cenu bojovat. Mnohdy je účelnější si každý i nepříjemný stav prožít, vyjít mu vstříc  prostě podřídit se přirozenému běhu věcí, kde se to příjemné střídá s nepříjemným.

Během pátečního odpoledne se do Prštic u Brna, kde se skupinka už tradičně schází, sjedou účastníci ze všech koutů republiky i ze Slovenska. První se objevila paní ze severních Čech, která je nová a ještě neví, jak to chodí. Většina ostatních si dává sraz v nedaleké hospůdce a před náročným programem si ještě stihnou popovídat. Tentokrát přijede jen 12 lidí, ostatní zkosila chřipka nebo pracovní povinnosti. Malého počtu osob využily Zuzana s Hankou a připravily do programu sebepoznávací prvky, na něž by jindy nebyl čas. Celý víkend se bude probírat vztah k rodičům, k dětství, k autoritám  a tím i k sobě sama.

Hana: Obvykle přijíždí tak 12 až 15 lidí, maximální kapacitu máme zatím stanovenu na 20 osob. Více lidem bychom nemohli dát patřičnou pozornost a péči. Přijede-li 15 a víc účastníků, má program otevřenější povahu. Jaro, kdy má člověk nejvíce energie, bývá u nás zaměřeno na techniky rozvíjející tvořivost a představivost, jsou obsažena cvičení magická a po teoretické stránce žákům vysvětlujeme, nakolik a které věci ze svého života je možné ovlivnit.

Zuzana: Letní týdenní setkání je postavené na skupinových technikách šokové terapie, na konfrontacích, obsaženy jsou různé formy dynamické meditace. Na všech setkáních jsou cvičení na rozvoj schopnosti imaginace. Imaginační cvičení bývají náročná. I lidé, kteří se s ničím podobným doposud nesetkali, musí pod naším vedením rozvíjet příběhy, které jim nabízí nevědomí. Často bývají překvapeni tím, co jim jejich mysl nabídla, nejsou seznámeni s tím, že mohou pracovat i se zcela neosobními, kolektivními silami. Jindy je třeba vědomě tvořit, napsat povídku, okomentovat neznámou situaci. Každý člen skupiny by měl mít vytvořenu svoji rádcovskou postavu, šotka, ducha, prostě takového vnitřního poradce. Toho jim vytvořila jejich mysl.

Pátek začíná v 19 hodin asi cvičební sestavou při hudbě, která se bude opakovat i v sobotu a v neděli. Je to energetizační cvičení, ale slouží i k duchovnímu stmelení skupinky. Po něm začíná skupinová práce: Představení nových členů skupiny, co je u koho z těch ostatních nového, pak se rozdávají úkoly a celý první večer se kreslí. Nakresli, vymysli, vymodeluj, napiš povídku, zhodnoť& A ačkoliv úkoly nejsou jednoduché, většina až na lenochy je má nejen hotové včas a správně. Tradičním začátkem je imaginace víru, jenž energeticky posiluje a tarotový výklad na skupinu. Tarot znají už dávno všichni  právě symboly a esoterními vztahy se budou zaobírat nejvíce, a tak je tarot naprostou samozřejmostí. Ne jako vykládání budoucnosti  ale jako listy obrazové kabaly či jako důležitá pomůcka pro pochopení vlastních pohnutek či skrytých tendencí.

Sobota je dominantním dnem co do množství programu. Cvičení zaměřená na vizualizaci jsou prostřídána psychoterapeutickými technikami, cvičeními hlasovými, s hudebními nástroji, pohybovým cvičením, ale také hloubáním nad hermetickými významy tarotových karet, nad kabalou či některou z tajných esoterních knih  na porozumění těmto knihám klade zvláště Zuzana velký důraz. Hana je více terapeut, a tak se pod jejím vedením rozebírají obrázky členů skupiny, ale mnohdy také umělecká díla. Kromě volného času na vydatného domácí jídlo, nachystané ochotnýma rukama místních usměvavých a dovedných kuchařek, je volno jen na kávu a po obědě na procházku či vypracování dalších úkolů, které postupně přibývají.

Zuzana: Je to víkendové setkání a snažíme se vždy co nejvíce stihnout. Jednak z časových důvodů  setkáváme se jen párkrát do roka  abychom účastníkům dali co nejvíce, ale také & Když dostanou lidé mnoho informací najednou, je to určitý šok a je pravděpodobné, že díky němu povolí staré bloky a další barikády, které si okolo sebe staví naše ego.Nezřídka se setkáme i se vzdorem, se snahou skupinu zlehčovat a rozvracet. Ne, není to tak, že bychom přijali nějakého nepřizpůsobivého člena. Snažíme se vybírat lidi připravené na skupinovou práci. Ale občas se stane, že člověk skupině přizpůsobený začne vzdorovat. Bývá to tím, že se dotkneme nějaké pro něj nepříjemné oblasti anebo je potřeba více zabrat, než je ochoten. I ono již vzpomínané ego se mnohdy cítí zraněno a člověk tak odmítá jít dál.

Hana: Duchovní růst je náročná věc, chápeme takové zastavení na cestě. Nemůžeme ale nikoho nutit, aby šel dál a na druhé straně je tu skupina, která nebude čekat na jedince, který se právě teď chce nechat přemlouvat. Je třeba rozhodnutí: Buď chceš jít s námi anebo to vzdej a zkus to za rok.

Zuzana: Schopnost skupinové spolupráce je jediným kritériem výběru. Není důležité, jestli jste z blízka či z daleka, jestli jste mladá, stará, muž či žena. Díváme se jen na schopnost spolupráce. Pravda je, že více účastnic jsou ženy  mají k nitru a všemu vnitřními přirozeně blíže než muži a lépe se také přizpůsobí skupině. Většina méně přizpůsobivých lidí ale sama nemá chuť se připojit a tak po jednom seznamovacím setkání se už k dalšímu nehlásí.

Hana: Na skupinu není žádná reklama a donedávna jsme se bránili možnosti přijímat členy odjinud než z řad studentů Školy věšteckých umění a esoteriky v Brně. Je to dáno především tím, že jezdí stále dokola titíž lidé, kteří na sobě pracují a kdyby se ozvalo více účastníků než kolik zvládneme, museli bychom je odmítat. Teď, když je jádro skupinky dobře vytvořeno, už rádi přijmeme i zájemce zvenčí.

Sobotní večer patří hudebním uvolňovacím technikám a cvičení vstupu do astrálu. Tyto běžně nepoužívané metody, umožňující navázání spojení s vnitřními psychickými silami, pak kralují i se svými příběhy a prapodivnými obrazy po celý večer. Teď v listopadu je na řadě něco klidnějšího. Při krásných tónech klidné hudby se lidé učí jednoduché a přitom tak složité věci: Odevzdávat problém. Cvičení, prožitky a vize při něm probíhající i své pocity pak bude potřeba ještě namalovat a okomentovat. A pozdě večer bude Zuzana s Hanou pouštět ukázky ze zcela neznámých skladeb a budu se ptát, proč a v jaké situaci skladatel vytvořil tuto hudbu, co má vyjadřovat  ale také jaké povahy byl skladatel sám a v jakém žil prostředí. To vše se dá z písně nebo skladby poznat.

Poslední den, neděle. Po ranním cvičení se všichni sejdou k dokončení všeho, co bylo započato. Vyhodnocují se úkoly, zvědaví účastníci se také konečně dozvěděli výsledky testů, kterými prošli předchozí den dopoledne. Odpovídají se poslední otázky. Ještě výklad tarotu na skupinu a její průběh či úkoly dopředu. A pak už strom rozplétá své větvě, aby nazpět vytvořil jednotlivé účastníky.

Další setkání bude už v dubnu, a tak ještě narychlo domluvit, co bude mezitím. Někdo přijede na jinou akci Školy, jiní navázali přátelství a vystačí si sami. A další si budou psát.Pro Regeneraci Lea DosoudilováČlánek nakonec vyšel v jiné úpravě, než byla tato autorizační - druhou verzi bohužel nemám.
 
listopad 2005

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz