Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Co čeká svět v roce 2010

První zvědavci už útočí. Nezbývá, než se dát do práce na nové předpovědi, ať mne nehoní výčitky svědomí přátel i sdělovacích prostředků. Pro ty, kdož čtou tuto předpověď jako úplně první mé dílo připomínám, že vycházím především z kabalistického Stromu života, což je grafické uspořádání desíti základních čísel. Podobu Stromu života najdete např. u předpovědi pro rok 2003.
Než jsem začala psát, pročetla jsem si loňskou předpověď. Myslím, že jsem situaci viděla hůře, než jak se skutečně navenek projevila. Ekonomické změny jsou méně zásadní, s omezením finančních spekulací jsem byla moc optimistická. EU ale skutečně vzdoruje rozkladným silám a vyšel mi tip, že to bude kvůli přistěhovalcům.
Naše země ale skutečně podlehla cizím vlivům, byť se radar nakonec nekoná. Finanční a sociální chaos jsme si – náhodou – nevyvolali sami. Na naše politiky jsem byla v předpovědi zase moc hodná, protože to, co nakonec předvedli, by mne ani v nejdivočejších snech nenapadlo. V zásadě jsem ale měla pravdu, že tyhlety tance vedly ke zlepšení naší vnitropolitické situace – nejmíň do voleb.
Paniku a sdělovací prostředky jsem také tipla dobře. Mediální bublina prasečí chřipky už upadá do zapomenutí, zato všichni napjatě sledují osud nosorožců a malé Natálky, když vzpomenu jen aktuální pseudo-zprávy. Po poklesu obliby pogromů na kuřáky vzrůstá móda pogromů na pedofily – všimli jste si?
Také mi dobře vyšly předpoklady, z nichž jsem se pokusila odvodit tipy na události. Skutečně se individuálně projevila převaha nevědomých složek nad vědomými, lidově řečeno jako by mnohým z nás do životů vstupoval osud; boj, bourání iluzí, přelomy a nečekané zvraty.Také tentokrát nejprve sepíši premisy, ze kterých nakonec zase odvodím pár tipů na očekávané události.

Pro našince, počítající v desítkové soustavě, vyvolává letopočet 2010 sice pocit uzavření malého cyklu (dopočítali jsme se do desíti, zároveň je ale toto číslo pocitově nepříjemné – jako bychom je chtěli zaokrouhlit dolů, na rovné 2000. Cifra 2000 – připomeňme si – značí zlom velkého tisícovkového cyklu. Z 2010 tak vzniká pocit nesouměrnosti, kulhání, jakéhosi krátkého vydechnutí před další cestou.
Už v minulém roce jsem psala, že rok 2009 byl poslední se dvěma nulami uprostřed, čili s předpokladem velké změny. Mezi dvě kulaté nuly se teď vklínila špidlatá jednička a působení nul násilně rozetla. Do nového tisíciletí přináší tato jednička nový prvek (prvek – první – jedna), zřejmě špičatý, nepříjemný, popichující.

Rok je zakončený desítkou. Desítka je na Stromě života poslední sefirou a z tohoto pohledu je rok 2010 ovládán Zemí jako (astrologickou) planetou i zemí jako živlem. Země-planeta je místem projevu kosmických sil. Horoskopy jsou geocentrické, proto je v horoskopu Země uprostřed - tam, kde stojí zrozenec - a okolo ní se točí celý vesmír. Země je tedy pasivním prvkem, je místem, na něž kosmické síly působí.
Na Stromě života odpovídá Zemi desátá, nejnižší sefira Malkuth, jeviště všeho stvoření,symbol nového počátku a místo otočení, zvratu.
Země-živel má pasivní a aktivní síly ve vyrovnaném poměru. Sice je to živel pevný, související s oporou a s vymezením času i prostoru, jeho existence je ale podmíněna stálým pohybem = akcí, nejčastěji otáčením (například kmitání elektronů okolo atomového jádra, mnohonásobný pohyb vesmírných soustav okolo středů, vývoj člověka).
Desítka je z tohoto pohledu rovnovážná nebo středová, má klíčový význam pro další vývoj soustavy, značí totalitu všech doposud se projevivších věcí.
To, co je konáno pod vládou země, má konečný charakter. Jsou to nezvratná rozhodnutí a definitivní dopady, od nichž se bude odvíjet další děj. Země vymezuje prostor v dobrém i zlém smyslu slova: určuje hranice, stanovuje pravidla.

Z hlediska sedmiletého cyklu tradičních astrologů je tento rok pod vládou Slunce. Slunce je středem systému, a to jak heliocentricky, tak na Stromě života, tak v živlové magii – zde znamená Ducha. Je však jinou formou středu než země: je světlem, nikoliv jevištěm, je cílem, nikoliv výchozím bodem.
Sluneční roky nám přinášejí expanzi a bohatství, nemusí ale nezbytně jít o bohatství materiální. Slunce a Země jako vládnoucí síly mohou sice souviset s penězi, také ale přinášejí nové poznatky, rozvoj informací a nezbytně i poučení z toho, že jsme své prostředky (peníze, poznatky, informace) dříve špatně použili. Přes všechny myslitelné výhrady však bývají sluneční roky spíše úspěšné než problematické.

A konečně numerologicky se jedná o součet 2+0+1+0=3. Trojka je v kabale číslo spjaté se sefirou Binah a se Saturnem, a z něj se – vzhledem k povaze předchozích řádků - uplatní především aspekt plodnosti, také nedosažitelnosti a porozumění. V lidové numerologii souvisí trojka s tvořivostí, s dobrodružstvím a s chutí prožívat nové věci. Letopočet tedy bude přát událostem. Najdeme nový pohled na naše bližní, bohužel mnohdy pod tlakem okolností.
Z pohledu tarotu je trojka kartou Velekněžky, která poutníka na daleké cestě provází přes poušť. Ten cestuje vzdáleným cílem, kdežto písečné bouře a prašní ďáblové, z bouře povstávající, jsou každodenní realitou.


A teď pár odhadů konkrétně:

Astrologicky má rok 2010 několik výrazných premis. Jednak si připomeňme, že před rokem vstoupila dlouhodobě působící planeta Pluto do Kozorohu. Pluto ovládá bohatství hmotné i duchovní, Kozoroh je znamení restrikce a opatrnosti. Působení Pluta v Kozorohu se bude dále upevňovat. Nebudeme utrácet, možná nebudeme ani moci. Finančně si možná polepšíme, ale nebude se nám chtít tolik peníze roztáčet, což bude mít dopad na státní politiku nejen naší země, ale i dalších států. Dále se budou omezovat nadměrné zisky vedoucích manažerů, lidé, kteří přišli rychle k penězům, budou pod drobnohledem veřejnosti. V některých okamžicích roku vůči nim může veřejnost projevit i více méně otevřené násilí, pramenící nikoliv ze závisti, ale z nedůvěry.

Zhruba v půli roku (začátek června) dojde k velmi výrazné konstelaci Jupitera, Saturna, Uranu a Pluta. V této dvojité kvadratuře bude uprostřed stát Pluto v Kozorohu, ze západní strany bude svírán Saturnem v Panně, z východní Neptunem a Jupiterem v Beranu. Tuto pozoruhodnou konstelaci pomalých planet pokládají mnozí astrologové za havarijní a hovoří o nebezpečí války. Pravda je, že k podobnému uskupení planet došlo naposled v roce 1931, kdy svět stál na pokraji války, v téže době ale došlo k významným změnám a objevům. K podobnému spojení Saturna, Urana a Pluta došlo i v roce 1965. Sama nevnímám konstelaci jako válečně havarijní, spíše jako významnou pro naše osobní i společenské žití. Na společenské úrovni půjde o nečekané objevy, nevídané politické zvraty nebo nenadálá veřejná vystoupení významných osob. Na rovině osobní půjde spíše o nutnost rozhodnout se hned a teď a navždy. Tlak, který na jednotlivce i na skupiny bude skutečnost vyvíjet, může být neobvyklý. Jak lze zabránit nepříjemnostem? Je třeba nelpět na ničem, co už se přežilo, být připraven změnit sobecké postoje, bude-li to nutné.

V této situaci lze těžko odhadovat, kdo např. vyhraje volby. Podstatnější je uvědomit si, že ať už oranžoví nebo modří, vždycky je to stejně špatné. Pozitiva, byť zpočátku nepříjemné, můžou republice přinést jen zcela noví lidé – a o ty bude zřejmě nouze. Staré, okoukané tváře budou vždy znamenat postoj „malá domů“; jejich nevšímavost zapřičiní to, že země bude papírovou lodičkou v moři mezinárodních sil. Kupodivu je i tentokrát pravděpodobné, že se nic zlého nestane – Moraváci i Češi prostě budou mit štěstí. Važme si víc než kdy jindy zásadového politika (např. Klaus), ať už je příčinou jejich zásadovosti cokoliv.
Ekonomika – celková stagnace, příležitost pro nové ekonomiky, pro nové podnikatele. Možnost vydělat rychle velké peníze – po roce až pěti letech ale nápad už neponese. Zisk přináší to, co je nové.
Útlum sociálních služeb u nás zapříčiní problémy jednotlivců – bezdomovci, alkoholici, zadlužení lidé. poroste násilná zločinnost, objevit se mohou i nevysvětlitelné činy, skupinové sebevraždy nebo bezpříčinné sebevraždy.
Ve světě se objeví více pohrom, především těch, které se šíří zvolna, nenápadně a dlouho trvají – např nakažlivé nemoci, sucho, hladomor. Dojde k oživení malých náboženských skupin a k válkám mezi členy jedné náboženské skupiny.

Počasí nepředpovídám, :-) ale normálně se chovat nebude....

 
30. 12. 2009 Brno a Kunkovice

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz