Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Co čeká svět v roce 2009

Letos jsem konečně dodržela slib a sepsala předpověď na další rok. Občas mi to nedalo a musela jsem se k minulým rokům a nesepsaným předpovědím aspoň náznakem vrátit. Nakonec jsem se pokusila nemístné poznámky odstranit (po bitvě je každý generál), někde jsem kvůli návaznosti zmínku ponechala. Mé první dojmy z předpovědi, která mi vyšla, jsou chaotické.
Mimochodem – povšimli jste si pozoruhodné synchronicity, totiž že Gaza a Gazprom mají cosi společného?Při posuzování následujícího roku budeme vycházet z několika premis:

Je to poslední rok (na skoro tisíc let), který nás straší dvěma nulami vprostřed. Dvě nuly souvisí s nastolováním nového řádu, s působením kosmických sil, které jsou nepostižitelné a budou vládnout na dlouhé období dopředu - možná i těch tisíc let... :-) Jak vtipně poznamenal jeden můj kamarád, označení 00 bylo v dřívější dobách možné najít na dveřích záchodů; a tam právě jsme se ocitli.

Je to rok zakončený devítkou, z tohoto pohledu ovládaný Lunou, přesněji lunární sefirou Jesod, která je centrem rovnováhy systému stvoření, tj. Stromu života. Tato sefira leží na středním pilíři, je tudíž prosta nerovnováhy, která ovládala předchozí dva roky (2007 - rok příčin a rok 2008 - rok reakcí čili následků). Jsouc spodním vrcholem triády iluzí, bude značit tápání a nejistotu o sobě samém a život v iluzi toho, že něčemu rozumíme nebo že vnější věci podřizujeme své vládě. Tak to ale nebude - naopak podstatná budou podvědomě či nevědomě konaná rozhodnutí, nikoliv vědomé činy. V průběhu vlády tyhoto roku se lidé budou cítit nejistí a zmatení, neboť na ně bude působit klamavý přísvit Luny, periodicky ukazující svou temnou i světlou tvář: to, co je naším cílem nebo proti čemu chceme bojovat, bude měnit svou tvář, svůj význam, své místo.

Astrologicky (sedmiletý cyklus tradičních astrologů) je ale rok ovládán Martem, planetou síly, plodnosti a boje (Mars/Arés je bohem pole orného a válečného), což je s klamnými cíli Luny vskutku zhoubná aktivita; dlužno ale poznamenat, že správný válečník by měl mít bojové reflexy pod kůží - čili v podvědomí, v lunární sféře. To nám dává více šancí se ubránit tomu, co ze zálohy zaútočí (znalci Necronomiconu ať vzpomenou na sedm Maskim), pochopitelně budeme-li připraveni na střetnutí. V ostatních ohledech přináší Mars spíše pozitiva, jako silnou vůli, vnitřní oheň, posílení sebe sama, aktivita a dravost.

Konečně numerologicky se jedná o součet 2+9=11. Jedenáctka se dál nesčítá, tedy nebudeme už počítat 1+1=2; podobně se v některých způsobech výpočtu nesčítá ani výsledná 12 - podmínkou je, že čísla 11 ev. 12 vyjdou po prvním sečtení. Jedenáctka je pozoruhodné číslo, související s rozvojem a dosahováním niterných cílů. Je to výchozí číslo Thelémy, moderního magického paradigmatu. Theléma souvisí s vůlí, především s pravou, vnitřní vůlí, která je jen jedna; a se schopností rozvinout tuto vůli, stát se jí. Laicky řečeno přináší období signované jedenáctkou potlačení chtivosti a pozemských zájmů - nebo definitivní podlehnutí jim. Z hlediska vůle proto budeme v tomto roce lámat chleba.

Jedenáctka souvisí na Stromě života s non-sefirou Daat, sefirou falešného poznání. Kdo je Daat ovládán, je ohromen pohledem na svůj výkon; nepřipustí si omyl a svůj názor nahlíží jako přinejmenším stejně hodnotný, jako kterýkoliv další. Daat je také bránou jinam. Jedenáctka souvisí i s rozštěpením, se dvěma protiklady, které vedou od sebe, nikoliv k sobě.
Pokud bychom k součtu 1+1=2 přistoupili, pak v numerologii dvojka přináší druhý rok devítiletého cyklu práce. Zatímco vloni začal nový cyklus, v němž jsme se rozkoukávali a měli problém se mu přizpůsobit, letos už nás novoty tolik nebudou zatěžovat a můžeme se zabývat zkvalitněním přístupu k dílu.

Shrnutí:

Jedná se o poslední klíčový rok počátku tisíciletí. Všechna důležitá rozhodnutí a změna se budou odehrávat de facto bez nás - na nevědomé úrovni. Každý si proto sní to, co si nadrobil. V tomto roce dojde k velkému rozštěpení, které bude probíhat na podvědomé úrovni. Vše se bude dělit ve dví, aniž bychom si to ve zlomové chvíli dokázali uvědomit. Naše prožívání bude opanováno pocity ztráty orientace, smyslu, důvodu k jednání - a to je ten největší klam. Bude vhodný rok pro aktivity všeho druhu, zejména pro odvážné - nebo pro zoufalé.


Z těchto předpokladů některé události odvodit jde, jiné nikoliv. Pro doplnění ještě něco astrologie:
Pluto, který se pojí s hojností a financemi, vstoupil koncem listopadu definitivně do znamení Kozoroha. Právě odsud pramení potřeba mít nad finančními toky kontrolu. Obecně je Pluto v Kozorohu symbolem pro násilně se ustavující nový řád. Nepřináší plodnost, jak je u Pluta zvykem, ale násilí nebo sebeovládání – což je taky násilí.
Saturn stojí od podzimka v kolísavě silné opozici na Uran a podobná situace vytrvá ještě další dva roky. To přináší konflikt mezi dvěma věky a pro milovníky apokalyps by to mohlo znamenat pozvolný triumf nového řádu.Měli bychom ale mít na paměti, že Darwinova teorie hovoří – v případě velkých tlaků zvenku - o přežití těch nejsilnějších. Důsledkem zmíněné opozice je snaha se osvobodit, tvořivost, nové nápady, nové pohledy na staré věci, měli bychom se ale připravit i na rebelie všeho druhu.
Relativně dobrou náladu tohoto aspektu nám kalí kvadratura Saturna a Pluta, kterou očekáváme v listopadu. Ta značí krize. Jinými slovy to, čemu se teď říká krize, byla jenom předehra. Otázka je, jestli další krize budou zase finanční. Jinak je spojení těchto planet známkou koncentrace.
Za nejslibnější se pokládá vstup pomalých planet do základních znamení v pozici T-kvadratury. Ta by měla nastat v létě 2010. Milovnící konců světa předpovídají definitivní příchod Nového věku za doprovodných efektů všeobecné katastrofy.
Jenom aby.Zkusme odvodit konkrétní dění pro rok 2009:

 • Čeká nás změna ekonomického systému, která zase přišla ze Spojených států (jako změna názoru na svobody jednotlivce v roce 2001) a zase se dá předpokládat, že bude mít nevídané důsledky. Zatím si je neumíme představit. Většina z nás si neuměla představit ani to, že za námi bude na každém kroku slídit bezpečnostní kamera, ani to, že při cestě letadlem budeme podrobeni potupným procedurám zákazu mít osobní věci, ani to, že naše osobní telefonáty a zprávy se zaznamenávají pro cizí uši pro dobu nejméně jednoho roku. Je možné, že kontroly finanční budou prospěšnější než kontroly osobní – tato podoba kontroly má zamezit (finančním) podvodům velkých organizací, nikoliv omezit lidi. Finance by se tak mohly pomalu začít dostávat z rukou několika vládnoucích instutucí, což přinese hodně zmatku a nejistoty, ale mohlo by to později být víc než užitečné, kupodivu pro většinu obyvatel planety.
  Proč by to nemuselo dobře dopadnout: Lidé nejsou na podobnou svobodu připraveni. Kruhy finančníků, především Izraelitů, se mohou bránit.
  S proměnou hospodaření souvisí rozvoj nových technologií, které by mohly přestat sloužit úzkému kruhu vyvolených institucí, především amerických, a tím vejít ve známost.

 • Hrozí, že naše země podlehne cizím silám, které nás chtějí využít k cílům svým (stavba radaru), popřípadě zbavit identity, tzv. globalizovat (lisabonská smlouva). Proti tomuto se bude bouřit kolektivní duše národa, objeví se další nacionalistické jednání, zvýší se napětí mezi rasami, budou propukat demonstrace. Dokud se naše země nevymaní z bezvládí, asi se to nezmění, protože podobné jednání je i reakcí na ty, co se v naší vládě střídají nejmíň posledních 8 let.
  Nezaměstnanost u nás možná bude vyšší, zatím se ale nezdá, že by finanční tlaky vyháněly lidi pod mosty. Rozdíl mezi krizí 20. let a tou je mj. v existenci sociálního pojištění; velká nouze těch, kdo přišli o práci, se tak může rozdělit na malou nouzi těch, kteří jen omezí své potřevy, zbytnělé reklamou. Jestli nám něco nehrozí, je to nedostatek. Budeme-li nakupovat míň, je to dobře, protože jsme přesycení a zblblí. Chceme všechno, co vidíme, pokud možno dvakrát.
  Politickou situaci tipuji jako směřující ke zlepšení. Naše země bude pod tlakem, a tlak vždy přináší změny, což v malém česko-moravsko-slezském rybníčku jen prospěje. Horší prognózu má otázka, zda bude za koho měnit.

 • Svět byl celý loňský rok v pohybu, ale letos bude ve víru. Amerika vloni nenapadla ani k válce nevyprovokovala žádnou další zemi. Odchází prezident Bush, který zkazil, na co sáhl, takže už může být jenom lépe. Spojené státy dál budou ztrácet vliv, který určitě nepřebere EU. Dokonce se může stát, že se urovnají vztahy s Ruskem.
  EU totiž bude vzdorovat rozkladným silám. Ty povstávají jednak potlačováním národní identity (lisabnoská smlouva, ale i úředně stanovené kuchařské speciality), jednak přívalem přistěhovalců, pro něž není místo. Podstatou Evropy byly národy, tak jako podstatou Spojených států byl kvasící kotlík všehochuti. Zatím se dělá vše proto, aby národy zanikly, a kolektivní duše národů se brání.

 • Významnou, avšak ne vždy nejlepší roli, budou sehrávat média. Informace, které budou šířit proto, že je to jejich povinností a očekává se to od nich, budou mít devastační účinek na citlivější nevědomou složku osobnosti. Drobný impuls tak může vyvolat lavinovitou reakci víc než kdy jindy. Dávejme si proto pozor nejen na všechny druhy paniky, ale taky na to, co říkáme a jak mluvíme, protože budeme mít chuť papouškovat cizí názory a přejímat cizí způsoby řeči: stojí před námi mezinárodní rok newspeaku.


  Zkusím si zapisovat, co se od začátku roku stalo v politice a co se stalo mně nebo co jsem způsobila vlastním rozhodnutím. Myslím, že to bude, jak se říká v Brně, špica vál.
  Nepřipojíte se?


  Při sestavování předpovědi jsem si vypomohla články, komentáři politických událostí a zprávami, především v archivech na webu, dále konzultací astrologů a rozhovory s přáteli.

 •  
  3. 1. 2009 Kunkovice a Brno

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz