Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Je Hermes pánem informací?

Někdy přistupujke knize jen tak, možná by se dalo říct zvědavě; jindy s očekáváním, které často vyplyne z doporučení někým známým nebo ze jména autora, a někdy s bezdůvodnou nedůvěrou. Poslední přístup je nejlepší: Dílko mne pak nemůže zklamat; potěšit naopak může.
A právě pozitivní pocity doprovázely četbu monografie o Hermovi. V pěti kapitolách jsem se dozvěděla o této božské postavě snad všechna data, která na světě jsou. V tomto smyslu se jednalo o úžasné čtení - byť jsem mnohé z uvedeného jaksi latentně tušila, přece jen vidět všechny tyhle představy tak pěkně po kupě bylo překvapující. Na konci knihy ve mně sílil dojem, že vše je Hermes a vše se vlastně dá zobecnit na nějaký hermovský projev, prostě už jsem ztrácela přehled.

Dílko o zhruba dvou stech stranách je rozděleno do šesti kapitol. Prvá zevrubně pojednává různá pojetí Herma od starověku po dnešek. Autor odlišuje Herma - řeckého (ale též egyptského - Thovt - či římského - Merkur - i jiného - např. Kristus) boha od mýtického Herma Trismegista, a v této kapitole se věnuje božské postavě Herma. Spekuluje o vlivu hermovské myšlenky na humanismus, podotýká, že spojení kabaly a hermetismu je relativně mladé a přináší další mnohá historická fakta. Druhá kapitola je věnována především hermetismu a mýtickému Hermu Trismegistovi. Shrnuje gnosi a z ní vyplývající hermetismus a jeho působení i vliv v dějinách. Třetí kapitola ozřejmuje splývání mýtů v klasickém významu s mýtičnem - čili kterak na sebe působily a působí ideje Herma-Merkura a Herma Trismegista. V další kapitole se ještě dozvídám o hermovské myšlence v moderním hávu, poslední dvě kapitoly jsou vyhrazeny obrazové příloze a písemným pramenům.
Nejvíce nadšení ode mne sklidila první kapitola, mohu-li takhle hodnotit. Pro ni bezvýhradně platí chvála, uvedená zkraje. Druhá kapitolka mne potěšila méně. Většinu předkládaných fakt mi osvěžil nedávno recenzovaný vynikající Corpus Hermeticum, a podobně na tom byla další část. Pomalu mi začal chybět i osobnější přístup autora a jeho vlastní názor na probírané téma (ovšem případnou výtku, kterou by mi zde mohl kdo adresovat - totiž že cílem knihy nebyla prezentace autorových názorů, nýbrž shrnutí známých faktů - pochopitelně přijímám, ale můj vkus se tím nemění; konečně české vydání Corpus bylo též vědeckým dílem, prezentujícím fakta). Zlatá korunka v podobě tří hermovských drobnůstek na konci už mne moc nepozvedla. Knihu jsem odkládala s pocitem, že vše je Hermes, jen když se na to správně podívám - podobně jsem z jungiánské literatury měla kdysi pocit, že vše pramení z čtvernosti nebo z archetypu matky nebo vše lze vysvětlit pomocí conjunctio opositorum.
Knihu bych přesto čtenářům ráda doporučila. Osvěžení fakt je prospěšné, a zde autor nashromáždil ústyhodné množství pramenů. Zde dobře vysvětlený vztah mezi Hermem-Merkurem a Hermem Trismegistem je mnohým zahalen tajemstvím a příklady z literatury a filmu v poslední (čtvrté) kapitolce nebyly tak špatné. Věřím, že můj zevrubnější popis obsahu napoví čtenářům váhajícím, zda číst v cizím jazyce: Jen to zkuste, text se dobře čte, nepoužívá neobvyklá slůvka ani obtížné obraty. Budete-li mít zájem, měl by být ke stažení na webu.
 
Antoine Favre: The Eternal Hermes, Phanes Press 1995, anglicky

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz