Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Když Alexandr Veliký táhl do Persie

Zase jednou jsem si potvrdila své věštecké schopnosti. To když jsem zalistovala prvními stránkami Corpus Hermeticum. Hned jsem věděla, že jsem se nepletla, když jsem se napjatě těšila na vynikající knihu. A bylo ještě lepší.
Nejsem vědec, vůči religionistice mám výhrady, v historii mezery a některá spojení mezi jevy minulých a současných údobí beru, hm, řekněme, tak trochu volně, protože v okultních vědách neplatí pravidla filosofické logiky - nebo občas neplatí - a už vůbec ne pravidla vědeckého dokazování. Možná za to, že ke mně věda nepromlouvá, mohou vědci, mj. historici a religionisté, protože jejich výklady bývají suchopárné, školomentské, otcovsky autoritářské a nudné.

Na rozsáhlém propracovaném díle dr. Radka Chlupa mne od první strany zaujal osobní přístup s dobrou schopností vyprávět příběhy. Umět podat historické údaje poutavě - to je dar! Jako bych sama byla u událostí, jež kniha vysvětluje. Doba Alexandra Velikého přede mnou ožila a dýchala jsem její atmosféru, vnímala jejího ducha. "Malá globalizace" nazvala jsem si s trochou nadsázky sama pro sebe toto období, kdy se lidé pohybovali po celém tehdy známém světě a původní hodnoty se měnily pod vlivem bohaté komunikace mezi národy.
První část publikace, nazvaná Úvodní studie, je přepracovanou disertační prací Radka Chlupa z roku 2003 a zabývá se pozdní antikou, antickým hermetismem a gnosí. Z kapitoly vyvstávají nejen dějinné souvislosti, ale také inspirace k pochopení dalších spisů, vzniklých v této době. V první části knihy je nejlépe poznat dobrou vypravěčskou schopnost autora a vynikající přípravu na toto dílo. Nevím, zda mohu hodnotit vědeckou úroveň - z důvodů výše uvedených - ale pokud bych mohla, dávám klobouk dolů, budu-li mít na hlavě. Možná právě ucelenost a ryze osobní přístup v prvé části jsou hlavními důvody, proč se mi tato jako laikovi líbila nejvíc.
Texty Corpus Hermeticum jsou předloženy ve druhé části knihy. Některé z nich bývají často citovány (Poimandrés, Hermés k Asklépiovi), obsah jednotlivých textů není však příliš znám, natož aby byl znám návod, kterak přistoupit k pochopení jednotlivých částí souboru Corpus Hermeticum. Texty jsou pozoruhodně různorodé, mají odlišnou syntax i atmosféru a v tomto díle se mi pročítaly podstatně lépe, než v předchozích českých překladech. Poslední část knihy zabírají komentáře ke Corpus Hermeticum. Ty je dobré procházet souběžně s textem samotného Corpus, popřípadě se dohledat další informace, je-li čtenář v historických vědách laikem jako já.
Pěkná je i výprava knihy: na titulní straně je vlepený barevný tisk zobrazující Herma Trismegista, grafická úprava je přehledná - což je pro knihy nakladatelství Herrmann & synové naštěstí typické.
Nezbývá mi, než knihu doporučit všem trpělivějším čtenářům, které zajímá historie, hermetismus popřípadě okultní vědy, které jsou s hermetismem - nebo by měly být - propojeny. Knížka čítá 420 stra hutného extu, tak se mají nač těšit.

Radek Chlup: Corpus Hermeticum, Herrmann & synové, Praha 2007
 
září 2008

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz