Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Třetí čarování s Josefem Veselým

Psát recenze na díla pana Veselého není snadné - především proto, že se jedná o kontroverzního autora a naděje, že se o jeho knihu bude někdo chtít hádat, je značná. Kdo ví, proč tomu tak je?
Magie III. čili Příručka vysoké magie zapůsobí na svého čtenáře dobře na první pohled, na první zalistování i na první přečtení.Je čtivá, je obsahově pestrá, o tématech pojednává s vtipem a přehledem. Osobně nemám nic proti narážkám na osoby, které nejsou právě přáteli autora, mírně řečeno - naopak, tyto vsuvky pokládám za zpestření textu. Protože i vydání knihy, grafické a redakční práce stejně jako vazba a obálka jsou pečlivé, lze říci, že se kniha chválí sama.

Každý magik má na magii svůj názor, a pochopitelně každý magik má ten nejlepší možný názor. Připadá mi proto zbytečné přetřásat věci, které vidím jinak než pan Veselý nebo mu dokonce jeho názory vytýkat. Magie je subjektivní nauka, objektivizovat lze jen málo co. Magie je též mnohoúrovňová a každý magik ji využívá, soudí a o ní teoretizuje z jiného hlediska. Ani já nesouhlasím s celým textem - zvláště se shrnutími, jak jsou podána na konci knihy (kapitola Magie, synchronicita a holotropní vědomí). Můj souhlas s autorem by ale neměl být předmětem tohoto článku.
Příručka vysoké magie kniha je třetí v pořadí Magií. První vysvětlovala postupně přístup k magii, základní rituály, hlavní postoje a názory - prostě to byla učebnice v pravém slova smyslu, byť občas dávala čtenáři málo prostoru pro vytvoření vlastního názoru. Druhá a třetí kniha nemají tento pozvolný přístup a mnohdy mi připadá, že autor doporučí svému čtenáři rituál či úkon, aniž by mu vysvětlil, oč se jedná a co tímto koná. Například při volání Choronzona se na str. 495 dozvíme, že autor použil upravený Crowleyův postup, a ten je dál přesně popsán. Není ale už vysvětleno, kam se tímto postupem operatér dostává. Podobně na straně 526 a násl. můžeme najít velmi působivý magický text (překlad z angličtiny), ovšem nemohu si pomoci - dle mého cítění chybí tomuto textu autorův komentář. Je příjemné, že se v knize setkáváme s překlady, s úryvky děl zahraničních autorů nebo s krátkými shrnutími zahraničních prací. Nemám však za to, že cílem autora byl almanach překladů a ukázek. A tak budu-li chtít knize něco vytknout, je to jistá informační nevyváženost její koncepce.
Čtenář nalezne v prvních šesti kapitolách šest pracovních modelů. Další kapitoly popisují odlišné způsoby magické praxe, popřípadě se zaobírají magickými specialitkami ba i mlsy (např. sadomasochistické prvky, vampyrismus, Choronzon). Některé kapitoly jsou více zajímavostmi, než že by z nich plynul praktický užitek - ale o to lépe se čtou, protože jsou to zajímavosti, o nichž jsme leckdy ještě neslyšeli (např. kapitola o ropuchách, o vampýrech). Byť je kniha určena pokročilým nebo aspoň pokročilejším magikům, porozumí i poučený začátečník. ejste-li principiálními odpůrci tohoto autora, lze knihu vřele doporučit ke čtení i ke studiu.

Josef Veselý, Příručka vysoké magie, Vodnář, Praha 2008
 
duben 2008

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz