Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Autor, kterého nikdo nerecenzuje

Pozoruhodnými cestami se ubírá lidská duše. Pomalu stvořována a stále přetvářena, je nezachytitelná i obtížně definovatelná. Důsledek její spletité cesty vidíme denně okolo sebe: kdo ví, co je to duše - a kolik jedinců je schopno se shodnout na jedné definici?
Ještě méně přímočarý je vznik a růst duší větších celků - anebo toho, co jako větší celky chápeme, protože všechno je relativní. Mnohé síly, mnohé bytosti a podivné zákruty předurčují povahu dění. Síly/bytosti se přes sebe skládají, spolupůsobí i protipůsobí a tvoří barvité směry duchovních proudů, na jejichž základě existuje celý vesmír se všemi jeho fyzikálními i mimofyzikálními projevy.
Kdo chce číst Úlohu duší národů, musí mít v antroposofii solidní průpravu, jinak se ztratí na třetí straně textu. I pro znalého je obsah knihy - a ne že v jiných Steinerových textech by to bylo jinak - náročný na prostorovou představivost i na schopnost myslet v obrazech. Síly jsou popisovány jako andělské hierarchie, mají své názvy a kategorie, svou oblast působení i dobu v níž se projevují tak, či jindy zase jinak. Z celku sil text pozvolna vyděluje vývoj andělů, kteří jsou strážci či vůdci hlavních rasových okruhů.

Na pozadí mýtů i známých historických skutečností čtenář poznává, kam byl vývoj jednotlivých rasově-kulturních okruhů veden, kde se nacházíme teď a v jistém smyslu i to, co nás čeká. Historické události získávají nový, pozoruhodný smysl.
Je málo skutečností, na něž se můžeme stoprocentně spolehnout. V současnosti mezi ně patří to, že nikdo nerozumí antroposofii. Mám nutkání dodat "naštěstí". Kdyby jí lidé rozumělo, byla by asi nejedna Steinerova kniha na indexu z důvodů své politicko-ideologické závadnosti, a pánové ze Sysifa a podobných spolků by se mohli přetrhnout v udělování Bludných balvanů (a jiných rádoby zajímavých cen) in memoriam.
Rudolf Steiner jen málo svých knih skutečně napsal, ač je jeho jménem podepsáno několik desítek, ne-li stovky svazků. Jako spisovatel se činil snad jen u dvou nebo tří knih - jestli se nemýlím, patří sem Tajná věda v nástinu a Poznávání vyšších světů. Ostatní díla proslovil jako přednášky, které byly posluchači zapsány. Po dlouhá léta nedal Steiner souhlas k jejich knižnímu vydání, až krátce před svou smrtí tak učinil. Steinerovy přednášky lze rozdělit do dvou skupin: Prvá skupina se zabývá antroposofií, vývojem vesmíru a úlohou člověka ve světovém dění. Tyto přednášky tvoří osu antroposofie a jejich obsah si dovolím označit za obecně platný - tedy je-li člověk aspoň trošku antroposof a chápe, o čem přednášky jsou. Druhá skupina přednášek obsahuje praktické aplikace některých principů antroposofie na sociální, zemědělskou, politickou, kulturní a dlaší oblasti. Sem patří i waldorfské školství nebo lékařské odvětví, podobné homeopatii - weleda. Tyto názory jsou mnohdy poplatné době a nezakrytě idealizující skutečnost. Úloha duší národů je dílo náležející do prvé skupiny Steinerových přednášek.
Antroposofická díla lze doporučit jako celek. Doporučovat jednotlivé dílo je nesmysl, tak jako nelze doporučit pojednání o specifikách čeledi potemníkovitých někomu, kdo s bídou pozná berušku od mravence. Podobně jako u jiných autorů, i u Steinera pozná čtenář po čase, kde jsou jeho slabiny a ke kterým místům díla je třeba přistoupit kriticky. Úloha duší národů je pozoruhodná kniha mj. tím, jak vysvětluje událostí minulého století. Možná by stálo za to pochopit kvůli tomu antroposofii.

Rudolf Steiner: Poslání jednotlivých duší národů, Michael, Olomouc, 2007
 
březen 2008

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz