Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: O magickém souladu a povaze zasvěcení
František Kabelák: Magia Divina, Trigon, Praha 2007

Podle legend padl kdysi člověk na zemi, jako když padá do sna. Jeho bdělost, jeho vnímání se zahalilo iluzí, podřídilo se víře v prostor, čas a příčinnost. Iluze tohoto těžkého závoje začala být vnímána jako skutečnost a člověk se s ní sžil natolik, že se stal její součástí a ona se zase stala nedílnou částí jeho duše. Z iluze jsme utkáni a nezbývá, než přebrat vlákno po vláknu, chceme-li oddělit sebe a tvrdou přízi závoje světa vezdejšího. Ta naštěstí hoří - kdežto podstata je nespalitelné, věčné povahy.

Od svého pádu do temnot Času člověk bloudí a tvrdohlavě si nedá říci, kudy vede správná cesta - jsa spojen s iluzí jako se siamskou sestrou, ví všechno lépe. Luciferská pýcha mu nedovolí založit posvátný oheň očisty a Ahrimanský závoj omezuje jeho tvořivost a svobodu pomyslnými hranicemi a zbytečnými tužbami, jak vysvětluje druhdy Rudolf Steiner. A co nedokáží spojenými silami tihle dva, to zvládá nekonečný zástup démonů mnohosti, kteří člověčenstvu podsouvají, aby se podobali jeden druhému a nevynikali, arci nevynikali.
Magia Divina značí v překladu Božská magie. Je to ne příliš časté pojmenování transcendentní podoby poznávání světa, tedy nikoliv magie konané pro užitek a pro okamžitý efekt, nýbrž magie jako cesty k Bohu, ke spasení, k původní Jednotě. Takto specifikovaná magie není pro každého. Bohužel. Ahrimanská touha po rychlém zisku spolu s asúrskou potřebou získat uznání skupiny a mít svůj klid mění vlákna zatemňujícího závoje hmotné existence v pevné okovy.
Pro pochopení cesty vzhůru je třeba znát důkladně trasu pádu, jeho peripetie, jeho rizika i šance. Osnova iluzí a útek podstat mají svá pravidla i své vzory. Vzor - to je soulad, harmonie, která, paradoxně, díky osnově iluze může vyniknout... a může se také stát objektem našeho poznání a novým vlivem, který nás, živoucí jedince, dotváří. Nitky reality se proplétají ve vzájemném souzvuku, podle pravidel, která poznáme pouze z dálky, z odstupu. Každá duše je totiž jejich součástí a nezbývá, než naučit se odstupu od sebe sama. A důsledek? Vše živé tvoří jednotu, aniž by bylo schopno si ji uvědomit už tady a teď... ale tato možnost je dána. Zbývá vydat se na cestu, povzbuzeni několika našimi předchůdci, kdož touto cestou šli před námi. Naší hlavní zbraní je tvořivost, inteligence, tolerance, vůle, lidskost.
Autor se pokusil vysvětlit magickou tradici - a to je čin ojedinělý a práce nevděčná. Podobné skutky jeho předchůdců se taktéž nedočkaly přílišného ocenění, krom zařazení do pochybných životopisných publikací. Kabelákův jazyk je - i přes snahy editora - občas velmi těžký a dnešnímu čtenáři obtížně srozumitelný. Ani humor není jeho silnou stránkou. To jsou jediná negativa knihy. Budiž nám nevelkým potěšením, že jednota a soulad nestojí v popředí zájmu dnešních mágů - zřejmě tak i obsah knihy přestane být tajným spisem pouze pro několik jedinců.
Kniha byla dána dohromady a velmi pečlivě seskládána Anastasiem Arexem z několika rukopisů a nepřímých záznamů původního autorova díla, které se bohužel nezachovalo celé. Editorovi patří veliký díl za jeho trpělivou práci i za vynikající nápad uvést Kabelákovo poslední dílo na trh.

Povstaň, člověče, ze země, procitni ze snu, užívej bdělosti.
 
Zuzana Antares, říjen 2007

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz