Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Kde nic není, ani smrt nebere

Když jsem přemýšlela nad jednovětou charakteristikou knihy, o níž dnes chci psát, napadlo mne právě toto úsloví. Ale nechci ani zdaleka tvrdit, že kniha je o ničem nebo že vás ničemu nenaučí. Právě naopak - určitě si ji přečtěte, ale přistupujte k ní s kritickým rozumem, jelikož jinak rozumět nebudete. Ono nic se tam vyskytuje v neobvyklých a často zakuklených podobách.
S dílem jsem se poprve setkala před deseti lety, kdy jsem knihu nejen přečetla v původní anglické verzi, ale udělala jsem - společně s kamarádkou - jeden ze svých krácených překladů (který z části najdete na http://thelema.magick.cz). Knížka mi za tu námahu stála. Tehdy pro mne byla velice inspirativní.

Obě společně vydávané součásti knihy byly napsány v 70. letech 20. století a jsou pokládány za základní texty chaosmagie. Tento nový obor magie má být jakýmsi moderním prostředkem, který magii oprošťuje od ideologie, tradičních nálepek i zbytečných schémat. Bohužel tím, co zbyde, je bezduchá kostra pouček, jedna z podob onoho NIC z nadpisu tohoto článku, které se vetřelo namísto prapůvodní magické Jednoty a které tak krásně a čtivě demonstruje Jozef Karika svými Zónami stínu. Faktem je, že tomuto torzu magie se mohou bez problémů naučit i méně inteligentní nebo jinak k magii nenadaní zájemci. Tím se přednosti chaosmagie vyčerpaly (podobně jako možnosti tarotových příruček s nimiž mám své nemalé zkušenosti) a magie se v jejím podání stává nástrojem k dosažení osobních cílů - to méně často - nebo prostředkem k uspokojení narcistních tužeb nebo přijatelným společenským tématem pro salonní chvástání.
Zpět ke knize. Prvá část, Liber Null, je zaměřena spíše prakticky. Nabízí magické techniky, občasně proložené psychologií a vědeckými poznatky o vývoji či úvahami o úloze člověka ve světě, tak jak bylo moderní na přelomu 60. a 70. let. Druhá část, Psychonaut, má spíše charakter úvah a z nich vyplývajících doporučení pro mága. Obě pojednání působí neuceleně jak co do myšlenek, tak co do kvality. Některé nápady jsou opsané (Spare), jiné příliš psychologizující (Freude, Freude…), jiné příjemně kritické, či inspirativní ("Jakákoli forma magického útoku... se nemůže rovnat tomu nejzákeřnějšímu nepříteli, jímž je paranoia.") další rozmělňují opotřebovaná témata (magické zbraně) a nebo hovoří o naprosté samozřejmosti jako o objevení Ameriky (magické vědomí a jeho vývoj). Někde najdete totální slátaniny (starý mág ať si najde mladou, dobře rostlou ženu....)
Svižný jazyk a schopnost vysvětlit jsou na knize nejpřitažlivější. Největším minusem je nadměrné užívání cizích slov (Augoeidés je nejdokonalejším médiem kia na duální úrovni) :-) a zmatečnost pojmů. Chaos není chaosem v původním slova smyslu. Choronzon není Choronzonem v Crowleyem ustanoveném smyslu, ale hraje si na to, že tomu tak je - a tisíce lidí jsou tím dodnes zmateny. Gnose není gnosí v původním smyslu. A tak jak se posouvá význam slov, posouvá autor i význam myšlenek („Transmutace mysli do magického vědomí se často označuje jako Velké Dílo“). V odstavci o smrti identity se dočteme najednou o módě, ačkoliv se zdánlivě jednalo o problémy sociální role. Rozpornost je pro dílo příznačná.
A tak to, co na mne původně působilo jako čerstvý vítr, dnes vnímám jako jistou nevyspělost a určitý, ehm, chaos, v autorově mysli.

...a kdoví, jak budou chaosmagičtí zastánci knihy vnímat toto dílo za 10 let.


Peter J. Carroll: Liber Null & Psychonaut, Vodnář, Praha 2007
 
5. září 2007

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz