Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Iniciace odhaluje bázeň z hodnot ducha

Iniciační rituály - pro někoho archaický děj v moderní době nanejvýš podezřelý, pro jiného tajemný, ale smysluplný obřad, posouvající zasvěcovaného do vyšších rovin bytí. Odkud pocházejí tyto tajemné rituály, v čem se inspirovaly pravěké, starověké i pozdější tajné společnosti?

Všichni procházíme jedním obdobím, které bylo, je a bude opředeno nejedním tajemstvím. V dospě-losti se toto tajemství stává zlehčované. Možná jen proto, že ne každý se vyrovnal s přechodem z vlastního dětství do dospělosti, s pubertou. Přechodové rituály z doby dětství do dospělosti, čili rituály puberty, byly vždy nejdůležitějšími obřady v životě člověka. Při rituálu puberty se člověk odpoutával do matky a stával se teprve tehdy sám sebou. Veliká změna dospívání nezůstala všímavým očím dávné-ho člověka ukryta, a tak se tyto rituály slavily od nepaměti. A postupně, s uvědoměním veliké změny, která se v tomto životním období odehrává, se zvyšovala důležitost tohoto rituálu. Později dokonce sloužily rituály puberty jako inspirace pro rituály vstupu do tajných společností. První tajné společnosti vznikaly už v pravěku. Dobou jejich rozkvětu byl však starověk.
Autor začíná své vyprávění právě u původních rituálů přechodu z dětství do dospělosti. Zabývá se problematikou obřízky, která u chlapců znamenala nejen zkoušku bolestí, ale též první příležitost zba-vit se matčiny krve. U dívek přicházela tato očista přirozeně - menstruací. Tématika smrti a znovuzro-zení, zevrubně vysvětlená v další části knihy, se přenáší z pravěkých společností do starověkých a později i do středověkých. Tak se čtenář pozvolna propracuje k rituálům, jež zasvěcují do duchovních tradic, a která mají ke smrti a znovuzrození velmi blízko.
Pokud kterýkoli čtenář pocítí potřebu fundovaného výkladu z oblasti dějin náboženství, religionistiky nebo antropologie, je Mircea Eliade snad nejspolehlivějším autorem. Nevytváří nové teorie, netvoří struktury. Jeho podání je vzácně hluboké a současně vědecky věrohodné. Z tohoto pohledu lze hod-notit každou autorovu knihu nanejvýš pozitivně.
Knihu vydalo nakladatelství, které se jinak podobnou tématikou nezabývá, Nelze říci, že by tím vydání nějak utrpělo, Jen škoda, že podobných knížek Computer Preess nevydáví více - kromě této to byla ještě jedna publikace téhož autora a Toddův Průběh rituálu.

Mircea Eliade: Iniciace, rituály, tajné společnosti. Mystická zrození. Computer /ress, Brno 2004

K dostání v našem knihkupectví Spiral Energy
 
Zuzana Antares, únor 2007

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz