Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Tajné společnosti
Mystérium existuje pouze na úrovni nesdělitelné, intuitivní zkušenosti

Tajné společnosti - přitažlivé téma, bohužel často zpracované spíše líbivě než skutečně zajímavě. René Alleau má však dobrou pověst, proto jsem si od jeho u nás nově vycházejícícho spisku slibovala hlavně a především další střípky do historického obrazu iniciací, který jsem si vytvořila.

"Současný lidský život je rozptylováním člověka, rozptýlením v čase, prostoru, touze, vědění a činnosti. Moderní lidství je rozptýlené lidství do množství úlomků a samostatných logických světů, které spolu vzájemně nekomunikují. Každé rozptýlení zmenšuje vědomí. Současné lidství ztrácí skutečné vědomí, a to je nebezpečnější, než atomová hrozba."
To je citát ze závěru knížky, jejíž úvod a první kapitolu jsem pročítala s narůstající nedůvěrou. V úvodu knihy mne překvapilo, že bude pojednáno jen o některých tajných společenostech. Těšila jsem se z anotace na obecnější závěry. A prvá kapitola, nadepsaná Primitivní společnosti - ta jako kdyby z pera vypadla některému z moderních antroposofů, kteří tak rádi píšou o vzdálených, pro nás exotických kmenech Jižní Ameriky nebo Afriky a tvoří závěry z mýtů, pro Evropana dosti smysluprázdných.
Už v další kapitole se moje nedůvěra rozplynula. Seznámení s podstatou zasvěcení, s méně známými aspekty starvoěkých dějin, s Eleusínou a také s mithraismem nasytilo moji touhu po novinkách. Hierofantické či královské zasvěcení vysvětluje posvátnost krále. Konec kapitoly naznačuje, odkud vzešlo rozdvojení mezi exoterním a esoterním a ukazuje, kde koření zvyky moderních tajných společností.
V kapitole o středověku se autor zabývá především židovsko-křesťanskou tradicí, jež byla později obohacena hélénskými vlivy hermetismu, a templáři, které spojuje i s islámskou tajnou tradicí. V poslední části se dozvídáme o esoterním centru v Norimberku a o východiscích pro stavitele, zednáře a rosekrucianismus.
V kapitole a moderních tajných společnostech věnuje autor mnoho prostoru Číně, jejíž dějiny jsou u nás známé jen pramálo. V dalším výkladu spojuje tajné vědění s uměním, kdežto vědecké poznání vysvětluje jako postup, byužívající jiného způsobu poznávání světa. Je to velmi pěoná část, nesoucí název Symbolická geometrie. Autor shrnuje poznatky knihy do netušených závěrů. Dodatky obsahují soupis mysterijních ritů a stručný seznam tajných společností.
Kniha tak nakonec splnila má očekávání, byť trošku jinak. Autorovy závěry přinášejí inspiraci k vlastním myšlenkám. Největším jejím problémem je vazba - příliš pevná na to, aby knížka držela otevřená a aby i vnitřní okraje stránek byly dobře čitelné.

René Alleau: Tajné společnosti, jejich vznik a osudy, Malvern, Praha 2006
K dostání v našem knihkupectví Spiral Energy
 
Zuzana Antares, leden 2007

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz