"; hlavicka(); echo" Revue 44 | Zuzana Antares & barevná realita. Kusé komentáře denního magična
"; // První sloupec o("revue"); hr("1"); include("./skripty/menu.php"); hr("2"); m("zdotaznik"); m("zfotogalerie"); m("zodkazy"); hr("2"); m("z_guest"); hr("1"); m("opatstvi"); m("my"); hr("1"); if($co=="kategorie"){ include("./skripty/old.php"); } include("./config/san.php"); hr("1"); t("choronzon"); t("autor11"); echo" "; include("./config/header.inc.php"); if(!$co){ echo"

       Posledních jedenáct přidaných:


"; include("./skripty/posledni.php"); echo"
"; } if($co=="celej"){ echo"
"; celej($id); count_clanky($id); echo"
"; } if($co=="kategorie"){ echo"
"; include("./skripty/kat_vyp.php"); echo"
"; } echo"
"; include("./config/footer.inc.php"); echo" "; ?>