Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Procitnutí ve 29 obrazech
Sestup do Hádovy říše - prolog

Některé jevy, s nimiž se občas setkáváme, jsou nedefinovatelné. Jejich povahu můžeme vyjádřít přirovnáním, opisem nebo ještě lépe hudbou, tancem či výtvarným zpracováním. Jste-li v pravý okamžik na pravém místě, dopadne-li zrnko události do připravené půdy, a budete-li se zárodku věnovat aspoň nezbytnou dávku pozornosti a péče, začne kdesi v hloubi klíčit semínko budoucích dějů. Zatím je to semínko neznámé byliny.... nebo to bude strom?
Někdy nelze říci, jak to či ono vzniklo. Platí to zvláště pro umělecká díla. Lze hýřit frázemi nebo se držet faktického popisu, nic podstatného ale není sděleno ani o díle, ani o jeho účelu, ani o jeho působení. Ale je to vůbec potřeba? Proč sdělovat něco o díle, když dílo samo sděluje?Procitnutí ve 29 obrazech se vyklubalo jako reflexe týdenního setkání v Lažánkách v září roku 2004. Nevím, co tam na mne zapůsobilo, ani jestli tam vůbec co působilo - stejně tak je možné, že se jedná o součást déledobějšího procesu, o němž se zmiňuji jinde, a jde jen o časovou shodu. Vyklubalo - to je správné slovo, pokud si pod klubáním představím objevení se z uzavřeného prostoru (=vajíčka), přičemž je vynaložena jistá námaha, aby došlo k proražení skořápky. Ještě když jsem před pár dny dokončovala elektronickou verzi, nevěděla jsem, co vlastně chci vytvořit. V počínání mi to ale nikterak nebránilo. První verze byla též vytvořena s ideou, nikoliv s vizuální či jinou představou. To stačí.
Tištěná verze je graficky jiná a půjde-li to, přidám později sem její kopii. Nebo taky nepřidám - tištěná verze by měla zůstat tištěná - a basta. Virtuální podobu taky nebudu tisknout. Karty papírové jsem dokončila na podzim loňského roku a obrazoví aktéři (neshodují se s aktéry příběhů) je tehdy už četli.

Číst dál

 
září 2004 - červen 2005

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz