Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Symboly jara, májové lásky probuzení a magická vůle
Narození - zrání - žití - stárnutí - smrt - znovuzrození.
Ranní probuzení - dopoledne - odpoledne - večer - noční spánek.
Jaro - léto - podzim - zima.
Solární cyklus se odvíjí analogicky k cyklu života i k cyklu dne. Paralely, které můžeme naleznout, nejsou vůbec náhodné a umění vnímat cykly pomáhá uchopit síly přírody. Přizpůsobení se cyklům je základním uměním dobré čarodějky i spokojeně žijícího člověka do čarodějnictví nezasvěceného.


Jaro začíná v zimě
Únor je zimní měsíc, říká se, že nejtemnější. Proto bývá spojen s předmasopustními zábavami a plesy. Úkolem roztančeného veselí je přehlušit temnotu a s ní spojené případné neveselé myšlenky a osvětlit tak cestu k brzkému jaru. Březen je přechodový měsíc, který svou náladou často nepatří ani zimě ani jaru, tak jako Ryby, o nichž se říká, že plavou tam a zase zpátky. Duben se svým sluníčkem a prvními zelenými lístky rozhoduje. Znamení Berana, které vládne převážnou část tohoto měsíce, odpovídá vitální síle a - což je méně známo - vnitřní vůli a životnímu předurčení člověka.
Máj je lásky čas a nemůže za to jen samotný krásný jarní měsíc, ale také patronace Venuše, která je vládkyní tohoto měsíce a též ochránkyní všeho, co souvisí s láskou. V máji je jaro skutečně tady a plodnosti už nic nebrání - vždyť přestaly hrozit mrazíky!

Podobně je tomu u lidí. Láska, čili vzájemné zalíbení dvou partnerů, má logické pokračování v sexu a sexuální spojení bývalo dříve zárukou pokračování rodu. Touha po tělesném spojení bývá na jaře silnější než kdykoliv jindy - jaro je plodné; je to doba rašení, růstu, vznikání a pokračování života a jak nám již připomněly velikonoce, souvisí s mystérii znovuzrození.


Obrázek k článku včetně komentáře v barevně odlišeném poli:
Starý blázen:
Původní význam této karty zdůrazňoval bezstarostnost a nezodpovědnost. Všimněte si, kterak se mužík nechává osudem vést tam, kam jej nohy nesou.
O osudu, předurčení a novoaeonické podobě tarotových karet
Tarot je knihou o stvoření a běhu světa a znalí lidé mu vždy přikládali velkou důležitost. Poskládání symbolů, počet karet, způsob výkladu - nic z toho není náhodné. Tarot je svým uspořádáním propojen s tvořivými silami přírody a jejich vzájemnými vztahy a tvořivé síly jsou zase úzce spojeny s člověkem, který byl stvořen k obrazu božímu. Dříve tarot nesloužil pouhému zjištění peripetií osobního osudu. Častější bylo jeho užití k magickým operacím, při nichž tazatel hledá spojení s harmonií Světa a s přírodními cykly. Potká-li člověka nepřízeň osudu, je to zcela jistě následek vybočení z přirozené vývojové cesty, která mu byla dána. A dokud se dotyčný na svoji cestu nevrátí, bude jej smůla pronásledovat dál.
Svět má svoji harmonii, svůj rámcově určený běh. Ten je závislý na poměru základních sil v Universu. Uskupení sil se mění cyklicky vždy po několika tisících letech - to jsou jedny z nejdelších cyklů, které může člověk zachytit. Těmto obdobím říkáme aeony. Změna sebou nese změnu přírodních podmínek, změnu politických poměrů a posun ve vývoji člověka. A projevuje se i v tarotu.
V dnešní době máme tarotových balíčků mnoho, ty ale patří do období, které skončilo na počátku minulého století. Už sto let žijeme v období jiném, jemuž je v magii zvykem říkat Nový Aeon. Toto období sebou přineslo prudký rozvoj techniky, populační explozi, zkrácení vzdáleností, rozvoj komunikace ve všech myslitelných významech, ničení přírodních zdrojů. Ještě přinese izolaci a osamělost jedince, omezování individuální svobody, další rozvoj techniky - a až později přijdou ke slovu i radostné hodnoty, které přinese posílený a obnovený ženský princip. Ten zatím o své rovnoprávné místo na světě bojuje s principem doposud vládnoucím, mužským. Veškeré toto dění, vývoj a jeho průběh byly předpovězeny na počátku 20.století anglickým kontroverzním mágem Aleisterem Crowleyem, který v průběhu dalších asi padesáti let vytvořil nový tarotový balíček. Jedině tento tarot v jeho původní podobě, bez pozdějších svévolných úprav, můžeme pokládat za skutečně platný a schopný pomoci tápajícímu člověku v dnešní dynamické době.

Co se v tarotu změnilo
Především chápání ženského principu, který přestal být zástupcem zla jako tomu bylo v dobách dřívějších, či symbolem tíže, tmy a beznaděje. Naopak - ženský princip se objevuje jako princip plodnosti, věčného mládí a radosti. Některé symboly dostaly širší významy, např. symbol Slunce jako Krista, syna, Vzduchu, vědění, odporu, propojení protikladů, Osirida, člověka, radosti, jednostrannosti, Osvícení, poznání, vzniku. Některé symboly byly oprášené od tíže staletí a znovu vytaženy na světlo boží, např. symbol orfického vejce, okřídleného glóbu, symboly vdávání královské dcery či význam krve, ohně a božstev plodnosti. Každá karta získala komplexnější podobu vnější i širší významový okruh. Značný důraz je kladen na individuální růst každého člověka a na jeho sebezasvěcení, jemuž napomáhá stále přítomný Strážný anděl, zvoucí neofyta k průzkumu vlastních neprojevených schopností v tajemných a skrytých zákoutích duše.
S novým tarotovým uspořádáním je po několika měsících praxe všechno jasné. Veškerý výklad je logický a přirozený, navíc obsahuje nemalou dávku optimismu a radosti. Adept se musí naučit vnímat skutečnosti v jejich dvojakosti - nic není jen dobré nebo jen špatné, vše co člověk prožívá obsahuje obé současně - jen je třeba naučit se nadhledu.

Tarot a mystérium jara
Každý se nejlépe učí praktickou zkušeností. Pokuste se proto zavzpomínat na nedávné období počátku jara a přiřadit svému životu v průběhu roku symboly tak, jak budou dále popisovány.
S časným i mírně pozdějším jarem souvisí tarotová karta Blázna. Je zeleným mužem, dobře známým našim keltským předkům. Zelený muž, v pozdějších lidových pověstech známý jako Jack-a-green, dávný vegetační bůh, na nás i dnes mává z pohádek o hloupém Honzovi nebo o princi Bajajovi. Do této karty se však promítá též černá Madona s dítětem, jak ji známe např. z katedrály v Chartres. Černá Madona značí temnotu, která zrodila Božské Dítě - světlo. Symbolika karty vystihuje jarní náladu, jakési lehké blouznění, s nímž se těšíme na jaro a na teplé dny. U citlivých lidí může mírné pobláznění přerůst do silné vnitřní potřeby něco udělat, což nemusí být vždy rozumné rozhodnutí - avšak často je to rozhodnutí s jistým dopadem na celý další život.
Vyjde-li vám tato karta v důležitém výkladu, který vykonáte na jaře či v létě, budou vám božské síly přírody nápomocny ve vašem konání.
Na počátku března je období signifikováno Devítkou nebo desítkou Pohárovou, to podle toho, nakolik jsme se svým životem spokojeni. Pohárová Devítka naznačuje očekávání radostná, kdežto Desítka vypovídá o potřebě změn a o nedobré náladě. Zatímco devítka je zasvěcená Diovi v jeho aspektu dobyvatele žen, je desítka spojená s Áreem, který se chystá k boji.
V březnu a chladnějších dnech dubna bude vládnout Pohárová Trojka. Karta odpovídá archetypu Persefoné, která dlí půl roku na zemi u své matky a půl roku v podsvětí - čili v nevědomých oblastech - u svého manžela Háda. V hezčích, slunných dnech, kdy se Persefoné objeví na povrchu zemském, proto přijde ke slovu Démétér, její matka, skrývající se ve Čtyřce Holí. Ta bude radostně tvořit a nechá všechno růst po celý duben a květen.
V té době se vlády dočká i Císař, karta vůle a alchymické síry.
Císař může být dobrým i špatným panovníkem, jeho rozhodnutí mohou být vhodná, prozíravá, zbrklá, rozumná, nekompromisní nebo vágní či opožděná. Možná bude novinkou, že Císař je Beránkem. Bylo by namístě připomenout velmi staré učení o třech bytostech, které očišťují duši: Vlk je chtivý toho, co leží na povrchu, čili falešné představy o sobě. Havran prahne po duševních statcích, jako je poznání či vědění. Beránek dává i bere neexistující, lživé představy a je symbolem dvojakosti. Tato nauka je v dnešní době neznámá - zbyly po ní jen zkomolené představy o vlkodlacích a havranech jako poslech smrti. Beránek je dokonce zcela nesprávně vykládán jako symbol božího syna. Dvojakost symbolu byla zapomenuta.
Doba vlády Berana je proto časem, v němž je dobré konat rozhodnutí, kdy bychom měli hodnotit a dokončovat svoje záležitosti a především bychom se měli chopit vlády nad svým osudem, ať to zdánlivě vede k dobrému či zlému. Přijmeme-li zodpovědnost za svá rozhodnutí minulá, přítomná i budoucí, může nám Velekněz, karta ve znamení Býka, přinést takové zasvěcovací novinky, které nám budou po zbytek roku - nebo i celého života - dělat radost. A teprve když člověk přijme sebe, bude se moci těšit z lásky k jinému člověku ve znamení Blíženců - to je karta Milenci. Líný člověk bude mít v tomto čase hlavně potíže se sebou. Tyto potíže začínají už vládou Devítky Disků na počátku zemského Býka, kartou pasivity, tvrdohlavosti, strachu a bezdůvodné potřeby držet se zaběhaných pořádků, které jediné skrývají jistotu. Karta není ovládaná žádným božstvem či archetypem - je totiž stavem, kdy lidé zapomínají bohy uctívat a ti se na ně za to zlobí. Blíženci pak mohou dát jasně najevo, že se osoba ocitla na nesprávné cestě - ať už to bude nutná změna pod vládou Desítky Mečů (Apollon, která připravil nečekané prozření) nebo hromovládný Zeus, sesílající blesky na obyvatele země a bojkotující tak jakékoliv lidské snažení - aspoň v podobě Osmičky Mečů, jíž vládne právě tato podoba Dia.
Ti opravdověji uvažující se dostanou pod vládu Šestky Disků, což je čas pro odpočinek. Zatímco bude člověk využívat pěkných dnů ukáže se, co dosáhl beraními rozhodnutími. Kromě lásky a vyjasnění vztahů si potom udělá jasno sám v sobě a bude překvapen inspirací (vše souvisí s kartou Milenci). Úspěchu a světským statkům napomůže Princ nebo Princezna Disků, zábavu v dobrém i zlém přinese Rytíř Mečů.
Léto začínající znamením Raka zastihne člověka ve dvou možných pozicích. Buď ve smíru, lásce, klidu, radosti a hojnosti jako Afrodíté, vládnoucí Dvojce Pohárů, nebo jako nerozumná Psyché, snažící se spatřit Éróta, která je jednou z vládkyň Čtyřky Pohárů.

Obrázek dvojka:
Crowleyův Blázen:
Nová podoba Blázna na první pohled zaujme zobrazeným tvarem orfického vejce, které postavu Zeleného muže obkružuje a tím jí dává jasný, leč od původního významu karty zcela odlišný význam. Vejčitý útvar také můžeme pochopit jako Akášu, tattwu Ducha. Uvědomíme-li si tvar nuly - to je pořadí karty - je význam jasný. Kabalistická nula totiž na rozdíl od moderní matematiky nemá význam \"nic\" ale právě naopak - značí \"vše\".
Jarní a letní čarování
Pokud vám ve vašich tarotových výkladech vycházejí malá arkána od esa do šestky, znamená to, že jste připravení a štěstí vám bude přát. Můžete zkusit následující kouzla:

 • Osobní pocity, pohoda:
  Petrklíče, které natrháte za slunného dne, usušíte a vložíte s ametystem nebo křišťálem do váčku z hedvábí nebo bavlny, vás zbaví chmur, smutku nebo nejistoty. Také je možné pít čaj z kořene pampelišky, co rostla na jižní stráni, kam se celý den opírá slunce. Až odkvete pivoňka, využijte jejího kořene - ten stačí nosit zavěšený na krku.
 • Láska:
  Na lásku je mnoho receptů. Tak třeba proutí, vrbové nebo březové. Stačí, když utrhnete dva proutky s teprve vyrostlými zelenými lístečky. Doma jeden proutek nařežte a namočte na tři dny na tmavém místě do pramenité vody. Potom proutí vyjměte a vodu vyčistěte od rostlinných zbytků přelitím přes bílou látku z přírodních vláken. Druhý proutek nechejte očadit nad ohněm tak, abyste z něj mohli seškrábat popel do nádobky s roztokem. Ve chvíli kdy přidáte kus rozemletého popela z milostného dopisu, který jste napsali své(mu) vyvolené(mu), je roztok lásky hotov. Můžete jej použít do nápoje, můžete jím polít dárek, který pro vytoužený protějšek máte, můžete jím napustit kapesník, který u vás zapomněl.
  S tím, po kom toužíte, jezte třešně z jedné větévky nebo mu darujte srdčitý květ - například fialku nebo macešku.
 • Peníze:
  Noste při sobě nejméně 28 dnů koprovou snítku, kterou jste sami utrhli za přibývajícího měsíce. Také spalování usušených květů ovocných stromů může přivolat značné bohatství.

  Pokud vám vycházejí ve vašich tarotových výkladech převážně karty vysoké, měli byste se důkladně posílit tímto kouzlem:
 • Natrhejte sedmero druhů žlutého a bílého kvítí. Za nového měsíce smíchejte důkladně všechno kvítí dohromady a sušte je po sedm co možná slunečných dnů na sedmi místech, kam nevstoupí lidé, kterým nedůvěřujete. Pak rozdělte na sedm dílů. První díl zabalte do bílého nebo žlutého kapesníku a vložte pod polštář na němž spíte. Nechejte po sedm nocí. Druhý díl uložte na sedm dnů blízko prahu svých dveří. Třetí díl dejte do obydlí osoby, která vás zlobí, nejlépe zase na sedm dnů. Ze čtvrtého dílu uvařte hustý odvar, z nějž si sedm kapek budete užívat po sedm dnů. Pátý díl dejte na sedm dnů do obydlí osobě, která vás těší. Šestý díl nasypte dovnitř okna svého příbytku na tutéž dobu a poslední díl spalujte po sedm rán na ohni nebo nechejte vonět na plotně. Konec kouzla vychází na úplněk, za nějž byste měli vše, co z kvítí zbylo, hodit do plynoucí vody.

 •  
  14. - 19. dubna 2002, pro časopis Astro

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz