Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Indiánské horoskopy - úvod

Indiánská kultura je spjata s přírodou, právě proto asi jsou Indiánské charakteristiky spojeny se zvířaty, která vytvářejí tzv. Kruh Země.
V Kruhu Země je dvanáct zvířat, která jsou totemovými zvířaty lidí, narozených v určitém období. Tato zvířata Indiáni považovali za kolektivní duše, které působí na Zemi, a jsou schopny do povah lidí vtisknout vlastnosti, které jim poskytla Vyšší síla.
Když indiáni zabili zvíře, obvykle vědomě čerpaly jeho sílu a povahové vlastnosti. Duši zabitého zvířete se pak omluvily nebo si ji usmířili. Tato zvířata byla tudíž také uctívána.
Těžko říci, zda se jedná o skutečné dědictví po Indiánských kmenech, nebo je to jen spekulace moderního člověka, jež hledá ztracené spojení s přírodou. Indiánská „astrologie“ poskytne přinejmenším zábavu. Máte-li dobrý vztah k přírodě, možná se najde místo i pro poučení o přírodních silách.Podle moderního podání, které dále cituji (jde o materiály z poloviny 70. let), souhlasí indiánská znamení poměrně přesně s periodami našich 12 znamení zvěrokruhu. To může mít dvě příčiny . buď se ve skutečnosti lišily a západní kultura je časem přizpůsobila ke své potřebě. Nebo opravdu souhlasily s našimi a jen se lišily symboly. Osobně se přikláním k druhé alternativě, protože první znamení začíná v první jarní den, který je pro obě kultury velmi důležitý. Logicky: První jarní den znamená začátek nového přírodního zvyku, který je důležitý pro Zemi. Mnoho kultur jej mohlo přijmout jako svůj „začáteční bod“ k vytvoření zvěrokruhu.

Sokol ............. 21.03. – 19.04.
Bobr .............. 20.04. – 20.05.
Jelen .............. 21.05. – 20.06.
Datel .............. 21.06. – 21.07.
Losos ............. 22.07. - 21.08.
Medvěd ........... 22.08. – 21.01.
Havran ............ 22.09. – 22.10.
Had ................ 23.10. – 22.11.
Sova ............... 23.11. – 21.12.
Husa .............. 22.12. – 19.01.
Vydra ............. 20.01. – 18.02.
Vlk ................. 19.02. – 20.03.

Při pohledu na Kruh Země si musíme uvědomit, že Indiáni si nikdy neošklivili žádné ze zvířat, každé mělo svou charakteristiku, která vyzdvihovala jeho přednosti a pozitivní stránky. Ovšem také jemným způsobem upozorňovala na případné nebezpečí, že člověk převážně to méně lichotivé z jeho vlastností. Oproti tomu západní kultura například proklela hada, který je pro nás nositelem vysloveně pouze špatných vlastností. Indiánská kultura naopak považovala hada za posvátné zvíře, které přinášelo do vínku hodně pozitivního. Osobně jsem se také velmi zaradovala, když jsem si přečetla, že vlk patřil mezi nejvíce obdivovaná, dokonce posvátná nebo mystická zvířata. A neměl nic společného s krutými vlkodlaky a bestiemi, kteří požírají malé holčičky a babičky.
Havran není symbolem neštěstí a smůly, ale naopak moudrého rozhodnutí. A už vůbec nelze říct, že husa by byla při Indiány symbolem hlouposti. Husa byla spjatá s matkou Zemí a s realitou. Člověk-husa se stával dobrým hospodářem a dokonce i vůdcem kmene.
Staří Indiáni měli tak trochu potíže s určením právě 12. znamení, které obsahuje příliš mnoho vlastností. (Vzpomeňte, že i v naší astrologii se říká, že Ryby obsahují vlastnosti všech předešlých znamení, která se na samém konci zvěrokruhu rozplynula.) Když procházíme legendy o zvířatech, můžeme narazit na několik verzí. Pro Indiány byla Země Velkou Matkou, Otec byl Nebe (Vesmír). Za pramatku Indiáni označovali Měsíc a Praotcem bylo Slunce. Stejně trak si velmi vážili živlů. Jedině spojení všech čtyři živlů mohlo zajistit ochranu a sílu, kterou každý život potřebuje. Jediným spojením všech čtyř elementů byly vytvořeny podmínky k tomu, aby Praotec, Pramáti, Matka a Otec mohli zasít semínka a vytvořit Elementy viděli Indiáni takto:

Oheň – síla, vůle, emoce a aktivita
Voda – duševno, cit, emoce, věčný pohyb
Země – fyzično, stabilita, pořádek, praktický rozum
Vzduch – myšlení, flexibilita


Staří Indiáni si rozdělili Kruh Země na čtyři díly, na čtyři strany. Do každé ze stran vál vítr, který se vracel, aby přinášel to, co tato světová strana poskytuje.
Sokol, Bobr a Jelen tvoří Východ, kde vše začíná. Východ poskytuje dobré podmínky k učení, k růstu našeho ega. Podporuje učení a naši vůli dosáhnout cíle.
Datel, Losos a Medvěd utvářejí Jih, který je teplý a hřeje. To znamená, že tato část zvěrokruhu napomáhá růstu našich citů a empatie.
Havran, Had a Sova jsou částí, která se nazývá Západ, je výživnou půdou pro učení, úsudek a poznávání.
Husa, Vydra a Vlk tvořily Sever, který zajišťuje dobré podmínky pro obnovu všeho, čeho je třeba. Severní vítr přináší uzdravení, obnovuje síly ducha a svěžest myšlení.Osobně trošku pochybuji, že staří Indiáni uvažovali přesně takhle a už vůbec nevěřím tomu, že jejich "znamení" časově odpovídala našim, nebo že rozuměli živlům tak, jak je v tomto materiálu uvedeno - to vám ale nemusí kazit zábavu.
 
připraveno v červenci-říjnu 2004. Děkuji Ale.

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz