Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Čínský horoskop - charakteristiky znamení

V tabulce jste si našli, ke kterému znamení patříte - nebo to víte. Co to pro vás znamená?

PES
Je uzavřený, ostražitý, a krajně tvrdohlavý. K neznámým lidem se chová velmi nedůvěřivě. Má sklon utápět se ve zcela nedůležitých drobnostech. Je trochu blazeovaný, ale jeho dobrý čich a kritický duch, jeho smysl pro humor a jistá dušení velikost ho chrání před nejhorším. Povrchně pozorován, jeví se chladnokrevným, ale tento dojem většinou klame. Je jenom velmi nejistý a bez ustání pochybuje o vlastních pocitech i pocitech ostatních. Přes tyto vady má nejušlechtilejší vlastnosti lidské povahy. Je věrný, čestný, poctivý, a vědom si svých povinností. Jako přítel je absolutně spolehlivý. Ve společnosti se pohybuje a vyjadřuje většinou nemotorně, vypráví banality. Zřídkakdy se skutečně zaskví, ale je inteligentní a pozorný posluchač, čímž získává oblibu a přátele. Svou obětavostí, která vede až k sebezapření, si často škodí. Je pokorný a velkorysý, materiální výhody ho nezajímají a snadno se jich zříká ve prospěch druhých. Ať si zvolí jakékoliv povolání, věnuje mu veškerou svou energii. V lásce je otevřený a čestný. Má s ní ale velké trampoty.
Pes může být šťasten s moudrým Koněm, jemuž ponechává na vůli učinit důležitá rozhodnutí. Pro sebe si ale podrží vždy nezávislost. S Tygrem po boku může prožít veliká dobrodružství, pokud budou společně bojovat za spravedlivé věci. Opravdu klidný a radostný život může vést jenom s mírnou a veselou Kočkou, která ho také ochrání před nástrahami uhrančivé Opice a marnotratného a vychloubačného Kohouta. Drak je příliš hrdý na to, aby se mohl smířit s velmi kritickým duchem cynického Psa za zvědavého čmuchala a on nedokáže být dost trpělivý, aby snášel její rozmary a vrtochy.

VEPŘ
Je dobromyslný, galantní a ochotný vždycky pomoci. Můžeme mu důvěřovat, on nás nikdy nezradí. Je naivní, důvěřivý a potřebný ochrany. Dá se lehce oklamat. Pak se snaží své vlastní neúspěchy a chyby druhých vesele a shovívavě omlouvat. Je beznadějně upřímný, neupřímnost svého okolí přijímá zaraženě. Jestliže někdy lže, pak jen v nejvyšší nouzi, aby se sám ochránil. Je inteligentní, ale není dost obratný ani zlomyslný. Jeho touha po vědění je obrovská, čte všechno, co mu přijde do ruky. Jeví se velice vzdělaným, ale to je pouhé zdání, protože jeho znalosti bývají většinou povrchní. Za jeho nenápadností se skrývá síla a často dokonce autorita. Ať již jsou jeho úkoly a povinnosti jakékoliv, vykonává je s neobyčejnou vehemencí. Jestliže se k něčemu či pro něco rozhodl, pak ho od toho nic na světě neodradí. K dosažení vytyčeného cíle vydá veškerou svou energii. Má velmi málo přátel, ale zato na celý život. Pro ně je schopen neuvěřitelných obětí. Může zastávat všechna povolání, je svědomitý a pilný. Bývá často úspěšný na uměleckém poli. Nachází vždy to, co potřebuje k životu. Okolí často využívá jeho naivity. To platí také pro jeho citový život. Bývá často klamán, podváděn, ale i milován.
Jeho ideálním partnerem je Kočka. V tomto spojení nevznikají spory, ani dlouhé diskuse, jež nenávidí. S Hadem se nesmí přátelit, protože by ho brzy učinil svým otrokem. Také Koza by využila jeho dobromyslnosti pro sebe.

MYŠ
Má šarm, je neobyčejně útočná a bojechtivá. Na první pohled se však zdá být klidná, vyrovnaná a veselá. To je omyl. Za tím vším se skrývá neustálý vnitřní pohyb a záměrně pěstovaná agresivita.většina Myší vytváří trvale zmatky a chaos, v maličkostech jsou tvrdohlavé. Milují společnost a klepy. Myš ráda pomlouvá druhé, proto má většinou jen více známých než skutečných přátel. Někdy je až hazardním a velkým labužníkem, nerada by si dala něco ujít. Je trvale posedlá panickým strachem, aby něco důležitého nepromeškala. Ačkoliv žije velmi intenzivně přítomností, stará se vytrvale a pečlivě i o dny stáří. Často i muž, ale především žena narozená v tomto znamení, má sklon k tomu, že naplňuje své skříně neužitečnými zásobami, které však brzy bez jakýchkoliv rozpaků zase vyhodí nebo zničí. Často za své poslední peníze nakupuje zcela neužitečné věci. Má velkou fantazii a je i mnohdy nadaná velikou tvůrčí schopností. Ještě výraznější je u ní sklon ke kritice. Má k tou talent přímo vrozený. U některých Myší se může tato vlastnost projevovat dokonce tak škodlivě, že pak zcela svévolně ničí své okolí a to s patřičnou dávkou škodolibosti. Myš je často šosácká, leč počestná. Vyznačuje se schopností dovádět až do konce a vše, co si předsevzala, a to dokonce i tehdy, když je věc jež předem vyloženě odsouzena ke ztroskotání. Probíjí se životem raději lstí než prací. V životě může dosáhnout úspěchu v obchodě, politice a uměleckých povoláních. Vedle labužnictví i ráda pije. Je smyslná, ale také sentimentální.
Myš si nejlépe rozumí s Drakem, přenášejícím na ni svou sílu a duševní rovnováhu. Sdílí s ním svého kritického ducha. Buvol bývá úspěšný, u něho se cítí v bezpečí. Před Opicí by se měla střežit.

BUVOL
Je mlčenlivý, trpělivý a klidný. Těžkopádný a rezervovaný, vyrovnaný, metodický a přesný. Za jeho trochu neotesaným zevnějškem se skrývají originální myšlenky a inteligence. Vzbuzuje důvěru. Je rozvážným typem, milujícím i v práci samotu. Je navzdory klidnému chování cholerikem. Jeho výlevy vzteku jsou sice velmi řídké, ale zato obzvlášť prudké. Není radno ho dráždit, mohl by se stát nebezpečným. Ačkoliv je všeobecně uzavřený, může být velice hovorný, jestliže to situace vyžaduje. Buvol nenávidí vše moderní a novomódní. Je nesmírně pilný a schopný, ale ne vždy ho to dovede k blahobytu. Neměl by volit stresová zaměstnání, kde by přiházel v kontakt s úřady nebo lidmi vůbec. Nehodí se proto pro veřejnou činnost. Také cestování mu nesvědčí, trpí tím jeho zdraví a rovnováha. Žena narozená ve znamení Buvola lpí na svém domově a je nepřekonatelná hospodyně. Často je to také ona, kdo řídí lodičku rodiny vlastními vlnami života. Buvol nebývá vždy dokonale pochopen svými spoluobčany a spolupracovníky. Tento nesmiřitelný paličák miluje svou ženu a je pyšný na své děti. Leč očekává slepou poslušnost a řídí vše s autoritou a veškerou přísností. Flirt stejně jak láska je pro něj jen láskyplný žert. Může být obětavý, něžný a smyslný, ale nikdy ne romantický.
Jeho ideálním partnerem je Kohout, oba jsou konzervativní a velmi dobře si rozumění. Hodí se k němu také Myš, jestliže si ho zamiluje, je mu věrná až do smrti. Je fascinován Opicí, ale nemohl by u ní natrvalo zakotvit, chybí mu k tomu dostatek fantazie. Mimoto ho může Opice snadno vyvést z konceptu. U Kozy je nutná opatrnost z jiného důvodu, je vrtošivá a těkavá a mohla by ho svou nestálostí vydráždit až k nepříčetnosti. Jeho spojení s tygrem by mohlo vyústit v krveprolití.

TYGR
Je zpravidla velmi nedisciplinovaný šťoural, popudlivý, těžko se přemáhá a podřizuje druhým, rád napadá ty, kteří stojí v pořadí nad ním. Je tesán z materiálu, z něhož se rodí vůdcové. Bohužel nezasluhuje vždy takové důvěry, jaká mu bývá poskytována, miluje nebezpečí ztřeštěné i odvážné. Na mnohé lidi ve svém okolí tím působí přímo neodolatelně, neumí poslouchat, ale vyžaduje od svého okolí poslušnost téměř slepou, dokonce absolutní. Z obav před následky se mu téměř nikdo neodváží říci pravdu do očí. Tygr vždy poněkud předbíhá svou dobu, pohrdá vžitými konvencemi. Miluje každé povolání spojené s rizikem. Totéž platí i pro ženy narozené v jeho znamení. Jsou vždy první pokud se jedná o nové neobyčejné ideje. Tygr nemá přímý zájem o peníze, ale i zde může docílit úspěchy. Tento otrlý bojovník je schopen velké lásky a je dokonce v těchto věcech velice citlivý. Žena narozená v tomto znamení se často pouští do četných dobrodružství, která ale jen zřídka dobře dopadnou. Tygr miluje život plný událostí, vášnivý a vzrušující. A tento život, tata láska k nebezpečí vede pak k tomu, že stále vydává svůj život či existenci všanc.
Tygr se může spojit s Koněm, také s Drakem, který bude sdílet jeho sílu a bojovnost. Pes mu bude stát vždy věrně po boku, jede-li o obranu dobré či dokonce veliké věci. Neměl by se však přibližovat k Hadovi, kterému nerozumí, a Opici, která je potměšilá. Nesmí se nikdy utkat s Buvolem pod jednou střechou, pohroma v domě je jistá. Kočka ho zesměšní útěkem na strom.

KOČKA
Je nadaná, ctižádostivá, ne mnoho přičinlivá. Je pokládána za diskrétní, zdrženlivou, rafinovanou a ochotnou. Je velmi mazaná a výmluvná, umí se vždy postavit do pro sebe příznivého světla. Má ráda společnost a pro svou veselost a ostatní vlastnosti je v ní oblíbená. Váží si hostů a její dům je vždy zařízen s vybraným vkusem. Je mondénní a mnozí ji dokonce považují za snoba. Mnohdy se dokáže zabývat i určitými tématy velmi důkladně, aby se mohla před druhými blýsknout. Nevybočí lehce z rovnováhy, je klidná, chladnokrevná, spíše sentimentální než citlivá. Její vlastní bol ji zaměstnává víc než bol jiných. Snadno vypukne v pláč, ale zase se rychle uklidní. Nenávidí vše, co by ji mohlo vyrušit v jejím klidu či snad ohrožovat její bezpečnost. Protože je pozorná a dokonce i trochu úzkostlivá, nepodniká nikdy nic, aniž předem zváží všechna pro i proti. Je zdatná v obchodě, ale i v každodenním životě dovede velmi dobře počítat a má talent rozpoznat příznivou příležitost. V povolání je úspěšná především jako referent, diplomat či právník. Pro ženy – Kočky je vhodné každé povolání vyžadující vkus a schopnost reprezentovat. Pro politiky je taková žena ideálním partnerem. Jestliže Kočka miluje, dovede být věrná. Nemá ale valný smysl pro rodinu, a dává přednost svým přátelům.
Kočka se hodí ke Koze, ocení její umělecký vkus a dobře snáší její rozmary. Přímo skvěle se cítí s počestným Psem. Kohout ji však dráždí svým chvastounstvím a Myš by jí měla jít z cesty. Její poměr k Tygrovi je značně napjatý. Protože jsou stejné rasy, prohlédne brzy Tygra, tak že se ho nakonec nemusí bát.

DRAK
Oplývá silou, zdravím a energií, je velmi otevřený, nikdy nemalicherný. Nenávidí pokrytectví a klepy, zpravidla nemá ani tu nejlepší diplomatickou obratnost. Je důvěřivý a nechá si vše namluvit. Jeho snaha po dokonalosti ho nutí stavět vysoké požadavky nejen n sebe, ale i na celé své okolí. Je popudlivý, tvrdohlavý a často říká věci, o nichž mnoho nepřemýšlí. Přesto je možno dát na jeho mínění, neboť má pro každého dobrou radu. Je prudký a snadno vznětlivý, dá se lehce strhnout, občas i ke zcela neuváženým věcem, čímž však škodí jen sám sobě. Je velmi inteligentní, bystrý i v perspektivním uvažování, svéhlavý, houževnatý a velkorysý. Je velice pyšný. Dovede být v každém povolání úspěšný zejména pro svou logičnost. Jestliže se věnuje velké věci, dosáhne zpravidla cíle. Bohužel má i stejný úspěch, postaví-li sebe a veškerý svůj talent do služeb zla. Zkrátka je vždy vítězem. Pokud jde o lásku, je velmi mnoho milován, ač sám doopravdy miluje jen velmi zřídka. Nezná proto hoře lásky, své oběti nechává většinou zcela nelítostně v zoufalství. Drak září svou osobností, která je ale pouhou fasádou. Podle libosti však srší oheň, zlato nebo vodu, ale posléze, jako v pohádce, i sám často uhoří. V Asii je symbolem pozemského štěstí a nebeské moci.
Drak se dobře snáší s Myší, ta v zamilovanosti mnoho bere na sebe a se svým kritickým duchem je pro něj ideálním partnerem. Totéž platí pro Hada, který svým humorem může zlomit jeho pýchu. V lásce je pro něj přímo ideální Opice. Ona je lstivá a on mocný, potřebují se vzájemně, ale jen Opice si je toho plně vědoma. Spojení Draka a Tygra probíhá ne)úspěšně a dramaticky. Psu byl měl jít raději z cesty.

HAD
Má ve většině zemí světa velmi špatnou pověst. V zemích Asie si ho však váží pro jeho moudrost a ostrovtip. Muž narozený v tomto znamení je citlivý a plný humoru. Žena je hezká a klestí si cestu životem časti právě svojí přitažlivostí. Had je trochu tlachavý. Přemýšlí velmi mnoho a hluboce, má bystrý rozum, často filozofuje, někdy je mudrc. Velmi vyvinutý instinkt mu často umožňuje vyhnout se nebezpečným a spletitým situacím. Nacházet východiska tam, kde jiní jsou bezradní, a včas se protlačit do míst jemu prospěšných. Spoléhá víc na své vlastní smysly, dojmy, pocity než na zkušenosti a rady druhých. Je velmi rozhodný a sebevědomý a nemůže snést, aby v nějaké situaci ztroskotal. Ač od přírody rozvážný, činí svá rozhodnutí rychle. Je ochoten pomoci svým přátelům, ne penězi, ale radou a činem. Bohužel obtáčí lidi, kteří jsou mu zavázáni, že se sotva mohou hýbat. Sám však, protože je slizký a dokáže být lstivý, většině těch, jimž se chce vyhnout, snadno vyklouzne. Když miluje, pak oddaně, horkokrevně a žárlivě, i když jeho láska anebo láska jeho protějšku už dávno zanikla. Přilne tak ke svému partnerovi, a to jen z rozmaru, že tomu pak nezůstává vůbec žádná možnost pohybu. To vede někdy k tomu, že Had anebo jeho partner se toho druhého musí násilně zbavit. Žena zrozena v tomto znamení, vědoma si své přitažlivosti, si dá často vyhlédnout oběť před ovinutím zkoumat, o to je potom její připoutání silnější. Lidé zrození v Hadu komplikují svůj život mimomanželským laškováním. Udělali by dobře, kdyby svou lásku omezili pouze na vlastní rodinu.
Had může být šťasten s Buvolem, uzná-li jeho nadřazenost. Také s Kohoutem si porozumí, ale věda Vepři, ovinutému Hadem. Pozor na Tygra, s nímž by si Had usiloval o život.

KŮŇ
Má dobrý vkus a je mnohostranný. Miluje přehlídky, koncerty a společenské i sportovní podniky. Stejně jako na dostizích i v životě snadno zdolává většinu překážek, anebo je velmi obratně a nepozorovaně obchází. I ve sportu je úspěšný. Dovede všestranně lichotit a získávat tak přívržence a obdivovatele. Umí zajímavě hovořit o všem možném a je tím sympatický. Rád řeční. Ve společnosti má úspěch, neboť umí vest a ovlivňovat druhé. Je čistého ducha. Ví předem, co lidé chtějí slyšet, neboť se na to dovede pilně připravit. Je spíše obratný než inteligentní, ale právě proto že to ví, snaží se navenek vystupovat o to jistěji. Je velmi horkokrevný, vášnivý, ctižádostivý a egoistický. Lehce ztrácí trpělivost. Jedná směle, nedá nic na rady druhých. Kdo mu stojí v cestě, toho prostě ušlape. Tím se často připravuje o ovoce svého mnohostranného talentu a to někdy v celém svém okolí, takže ztrácí přívržence a obdivovatele i dobré spolupracovníky. Kůň je velmi pilný a umí zacházet s penězi. Je ale nestálý a mnohdy zanedbává, co již jednou sám začal. Ale brzy začne znovu. Je úspěšný v každém povolání, kde má co činit s lidmi a není odkázán sám na sebe. Druzí, pokud je nakope, na něj pracují obětavě. Žena narozená ve znamení Koně, zvláště obdařená hezkou tváří a postavou, dokáže uplatňováním svých předností dosáhnout téměř všech cílů, jež si vytyčí. Pro lásku Kůň obětuje vše. Zamilovaný je tak vášnivý, že zapomene na celý svět; povolání i rodinu a přitom trestuhodně zanedbává. Proto tak často selhává v životě přes všechny své ostatní kvality.
Dobrým partnerem pro Koně, na jehož egoismu ztroskotává, je Koza. Ke Koni se hodí také Tygr a Pes. Jsou svými problémy značně zaměstnáni a nepřikládají proto jeho nestálému životu valný význam. V žádném případě se nesmí sblížit s Myší.

KOZA
Potrpí si na elegantní zevnějšek a ráda se předvádí, je umělecky nadaná, miluje přírodu. Mohla by být nejšarmantnější bytostí, kdyby nebyla tak nestálá a pesimistická. Nikdy není spokojena se svým osudem a přivádí své okolí až k zoufalství svými vrtochy. Je obdařená, aniž by si toho byla vědoma. Je neovladatelná zmatkářka nemá pojem o času, má stálé zpoždění anebo na hodiny nehledí a žádá to od jiných i partnera. Přesto se umí zalíbit, je-li to v jejím zájmu. Koza se přizpůsobuje s neobyčejnou lehkostí každému, i způsobu života, pokud to poskytuje aspoň to nejskrovnější bezpečí. Je ráda, když se o ní mluví a sama ráda radí. Ale nevzdá se svých věčných vytáček a litanií. Vydává se za skromnou a mírnou, ač je založena rozmarně a to hýří vtipem. Koza se dá lehce připoutat, leč trhá sebou na provaze. Chová se , jako by osud nezávisel na ní samotné, ale na druhých. Ráda předstírá zvyk udílet rozkazy, ale ve skutečnosti je to ona sama, kdo je stvořen k poslouchání. Je-li dobře vedena, může dosáhnout úspěchu a dokonce zazářit v kulturním povolání. Má vkus. Touží žít v bezpečí, sní o bohatém sňatku, velkorysém příteli či výnosném místě. Je tesána z materiálu lehkomyslných žen, ale velkých umělců.
Spojí-li se s Kočkou, Vepřem nebo Koněm, jde vše dobře. Kočka se baví jejími vrtochy. Vepř je trpí do jistého stupně a egoistický Kůň ji nebere v její vrtkavosti vážně. Žádné zvíře nemůže Kozu dlouho snést. V manželství především Buvol, který poskytuje bezpečí rodině, ale žádá za to mnoho a to mu Koza nemůže nikdy dát. Spojení Kozy a Psa je jak v lásce, tak v povolání předem odsouzeno k záhubě a ztroskotání. Tito dva pesimisté by spolu žili v trvalé neshodě.

OPICE
Je potměšilý šibal, je často veselá, někdy má i esprit. Je prolhaná, ale družná a budí dojem, jako by se snášela se všemi zvířaty. To je ovšem pouze taktika. Za ní obratně skrývá své zištné cíle, rafinovaně získává úsluhy a výhody, o něž jakoby vůbec nestojí a které přijímá jako samozřejmost. Své nevalné mínění o druhých skrývá za svou laskavost a vlídnost. Opice je inteligentní, čte vše a velmi mnoho. Je kultivovaná a dokonce učená. Má výbornou paměť na detaily. Je krajně vynalézavá a originální. Většinou sama řeší i ty nejobtížnější životní situace a problémy. Má zdravý lidský rozum a umí si nenapodobitelně získávat své spoluobčany, dokonce i silného, houževnatého, obratného a odolného Draka. Mohla by být ideální sekretářkou. Dokáže se vymanit i z přitažlivosti Tygra, z něhož si nakonec dělá jen legraci. Nemá žádné skrupule. Nestydí se být nepoctivá, lhát, jestliže je to pro její prospěch užitečné nebo nutné. Je lstivá, když má jistotu, že vyvázne bez nebezpečí. Ať dělá cokoliv, nelze e na ni prostě zlobit. V láska má zřídka kdy štěstí. Velice rychle vzplane, ale právě tak rychle opovrhne milovanou bytostí a najde si novou lásku. Ačkoliv je vášnivě založena, zchladne velice brzy, má přece kritický rozum. Ten ji nakonec uchrání před zoufalstvím.
Jejím dobrým partnerem je Drak, především v zaměstnání. Opice se však vždy bude snažit ho oklamat. Velice dobře si rozumí s Myší, která snáší její potměšilost a miluje ji vášnivě, i když Opice její lásku neopětuje. Posmívá se Tygrovi, ale je dost chytrá, aby mu šla z cesty. Citové nebo jakékoliv jiné spojení s Tygrem by mělo katastrofální následky.

KOHOUT
Je krásně dobrosrdečný, ale někdy i agresivní. Tím může lidi, kteří to nechápou, hluboce ranit a dotknout se jich. Říká vždy, co si myslí, jak mu to projde hlavou, bez zastírání. Leč tato prostoduchost prozrazuje jeho egoismus. Pocity a názory druhých jsou mu zcela lhostejné. Přesto chce být ale vážen, ctěn a uznáván. Má například sklon k nápadnému oblékání, leč v jádru povahy je hluboce konzervativní. Domnívá se, že je vždy v právu, nikomu nedůvěřuje a spoléhá vždy jen na sebe. Kohout se může někdy zdát dobrodružný a opovážlivý, ale není tomu tak. Je vychloubačný a velice často se blýská příhodami, které sám neprožil to se mu daří ve větší společnosti lépe než v uzavřenému kruhu blízkých známých. Je velice pilný. Chce dokázat vždy více, než na kolik jeho síly stačí, ale má důvod být pilný, protože peníze mu nepadají lehce do klína. Přesto se mu ale daří i v sebenevděčnějších záležitostech, z nichž dovede vždy vyzískat něco pro sebe. Kohout se hodí pro zemědělství a funkce s ním související. Protože Kohout je většinou marnotratný, ujde zpravidla jen o vlásek finanční zkáze. Také v lásce se musí namáhat více než jiní, aby dosáhl příchylnosti milovaného člověka. Často svého partnera podvádí.
Muž narozený ve znamení Kohouta miluje společnost žen, před nimiž se může vypínat. Totéž se týká i ženy. Kohout může být velmi šťasten s Buvolem, který při svém smyslu pro rodinu a konzervativnost přehlíží jeho chyby. Kohout s Hadem mohou spolu sdílet svou moudrost. Velmi dobrým partnerem je Drak, jehož síla pomáhá zvládnout věci, na které sám Kohout nestačí. Jednou žádnou Kočku! Nemohla by snést Kohoutovo naparování.


Možná by vás také zajímalo:

Co nás čeká v roce 2010? Předpověď pro svět.
Velikonoční zamyšlení nebo předvelikonoční zamyšlení...
 
Připraveno v červenci-říjnu2004; děkuji Ale za spolupráci.

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz